Milloin pitää liittyä “lobbausrekisteriin”?

Jaa artikkeli

Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva avoimuusrekisterilaki velvoittaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivät tai vaikuttamisen neuvontaa harjoittavat yhteisöt ja elinkeinonharjoittajat rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, joka tarjoaa avointa tietoa vaikuttamistoiminnasta, joka kohdistuu valtiotason päätöksentekoon.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kansanedustajiin ja ministereihin, heidän avustajiinsa sekä eduskunnan ja ministeriöiden virkamieskuntaan kohdistettua vaikuttamista. Kuntasektorin päätöksentekijöihin kohdistettua vaikuttamista ei ilmoitusvelvollisuus koske.

Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on pyrkimys tehdä julkiseksi ja entistä läpinäkyvämmäksi yritysten, kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen sekä muiden ammattimaista edunvalvontatyötä tekevien järjestöjen ja eri eturyhmien päättäjiin kohdistama vaikuttamistoiminta. Sitä on kaikki sellainen yhteydenpito, jolla pyritään vaikuttamaan asian valmisteluun ja päätöksentekoon edistämällä tiettyä etua tai tavoitetta.

Ilmoitusvelvollisuus on laaja. Se koskee jo varhaista vaikuttamista, joka ei kohdistu vielä mihinkään muodollisesti aloitettuun valmisteluun tai tiettyyn päätökseen tai hankkeeseen. Yhteydenpito voi olla tapaamisten ohella puhelu, sähköposti, muu vastaavantyyppinen yhteydenpito ja myös esimerkiksi someviestittely. Keskeistä vaikuttamisessa on yhteydenpito lobbaajan ja vaikuttamiskohteen välillä. Sillä miten viestitään, ei ole merkitystä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa viime kädessä ilmoitusvelvollisen vastuulla on rajanveto siitä, milloin raja ylittyy. Tarvittaessa valvova viranomainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto, ohjeistaa ja neuvoo.

Ilmoittautuminen rekisteriin alkaa 1.1.2024 ja ilmoitusvelvollisten on rekisteröidyttävä siihen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Jos vaikuttamistoiminta on vähäistä eli yhteydenottokertoja yhdelle tai useammalle vastaanottajataholle on yhteensä enintään viisi kalenterivuoden aikana, ei yhteisön ole syytä rekisteröityä. Vaikuttamisilmoitukset tehdään puolivuosittain kunkin vden elokuun ja helmikuun loppuun mennessä. Avoimuusrekisteriin ilmoitettavat tiedot vaikuttamisesta ja vaikuttajista ovat julkisia. Suurella todennäköisyydellä tiedot tulevat kiinnostamaan erityisesti mediaa.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon