Sääntöjen ikäpykälä – ikäsyrjintää?

Jaa artikkeli

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto on ottanut kantaa erään osuuskunnan säännöissä olevaan ikäpykälään, josta osuuskunnan jäsen oli kannellut yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Kannanoton mukaan yhdenvertaisuuslakia tulee soveltaa sääntöihin hallituksen jäsenen kelpoisuudesta. Säännöt eivät saa olla syrjiviä eikä niillä saisi ilman hyväksyttäviä perusteita rajata hallitukseen valittavaa henkilöä millään yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä kielletyllä perusteella, kuten iän, etnisen taustan tai vammaisuuden perusteella.

Tapauksessa oli kyse 68 vuotta täyttäneiden henkilöiden epäsuotuisammasta kohtelusta nuorempiin henkilöihin verrattuna. Erilaiselle kohtelulle ei kannanoton mukaan ollut yhdenvertaisuuslain mukaista perustetta. Osuuskunta ei ollut myöskään esittänyt, että ikäraja olisi perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite tai että keinot sen saavuttamiseksi olisivat oikeasuhtaisia. Kategorisen ikärajan asettaminen oli toimiston näkemyksen mukaan yhdenvertaisuuslain oikeasuhtaisuusvaatimuksen näkökulmasta ongelmallinen.

Osuuskunnalta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto pyysi selvitystä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy. Toimiston tulkinta siitä, että ikärajoitus olisi yhdenvertaisuuslain vastainen, ei ole osapuolia sitova. Kantelija ja yhdenvertaisuusvaltuutettu voivat viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tutkittavaksi. Osuuskunta päätti kuitenkin noudattaa kannanottoa ja poistaa ikärajoituksen säännöistään.

Hallinnon jäsenten yläikäraja kelpoisuusehtona on yleinen sääntömääräys, jonka sisällöstä on käyty keskusteluja osuuskunnissa sekä puolesta että vastaan. Esimerkiksi Metsäliiton säännöistä ja OP Ryhmän mallisäännöistä ikärajoitus on poistettu. Muidenkin osuuskuntien on syytä sääntömuutosten yhteydessä ottaa huomioon yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kannanotto ja pohtia, olisiko hallinnon jäsenyyttä mielekästä rajata iän sijaan esimerkiksi toimikausien määrää rajoittamalla.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon