Tee perehdyttämisestä velvollisuuden sijasta voimavara

Uuden jäsenen perehdyttäminen toteutetaan pienosuuskunnissa usein sääntöjen ja toimintojen läpikäymisen kautta. Laadukkaalla ja henkilökohtaisella perehdyttämisprosessilla varmistetaan toimintaan sitoutuminen. Siksi osuuskuntien on hyödyllistä satsata:

Teksti Auvo Turpeinen
Jaa artikkeli

Tervetulopakettiin

Kun uusi jäsen rekrytoidaan osuuskunnan palvelukseen, kannattaa hänet toivottaa tervetulleeksi tervetulopaketilla. Se ei saa olla vain kasa papereita sääntöineen, vaan lämminhenkinen tervetulotoivotus, jonka lisäksi mukana voi olla pientä herkkua ja yritystuotteita, kuten tekstiilejä ja esitteitä. Aktiivisten jäsenten tervetulotoivotukset tai -videot lisäävät nekin yhteisöllisyyden tunnetta.

Laadukkaaseen materiaaliin

Osuuskunnan tulee laatia perehdyttämiseen kirjallinen perehdyttämismateriaali, joka sisältää osuuskunnan säännöt, arvot ja päätöksentekoprosessit. Työkäytäntöjen ja toimintatapojen avaaminen helpottavat yrityskulttuurin ymmärtämistä ja siihen mukautumista. Selkeä perehdyttämismateriaali ja sen tarkistuslista takaavat yhdenvertaisuuden jäsenille. Muista käydä päivitetty materiaali läpi myös vanhojen jäsenten kanssa.

Ajallisesti perehdyttämiseen

Perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa, muistaen myös jäsenen kysymyksiin vastaamisen. Lisäarvoa perehdyttämiseen saadaan ottamalla mukaan hallinnon edustajia ja suorittavan työn tekijöitä. Kokonaisuus kannattaa jaksottaa aihealueittain omaksumisen helpottamiseksi. Henkilökohtaiseen tapaamiseen tulisi aina pyrkiä, mutta jos toimitaan etäyhteydellä, on varmistettava aina videoyhteyden toimivuus.

Viestintään jäsenistölle

Osuuskunnan jäsenille tulee kertoa uudesta kollegasta / jäsenestä hyvissä ajoin. Työyhteisössä joku voi kokea uuden jäsenen uhkana, jos osaamisalat ovat samanlaiset. Siksi osuuskunnan on hyvä viestiä rekrytoinnin tarpeesta ja hyödyistä yritykselle. Uuden jäsenen esittelykirje jäsenistölle on hyvä toimintatapa napakalla esittelyn ja osaamisen kuvauksella sekä odotuksilla tulevasta.

Yhteisöllisyyteen

Uuden jäsenen pitää nopeasti tuntea kuuluvansa organisaatioon. Jos toimitaan eri paikkakunnilla, uusi jäsen tulee tutustuttaa ainakin kasvokkain etäyhteyksien välityksellä muihin jäseniin. Selkeät esittäytymiset ja omat tarinat tuovat lisäarvoa kaikille. Perustaksi voi luoda kaikille yhteisen esittelyrungon. Pyri aina järjestämään pikaisesti yhteinen fyysinen tapaaminen mielekkään teema tai tekemisen merkeissä.

Kirjoittaja on Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja. 

Left Menu Icon
Right Menu Icon