Voiko osuuskunta olla yrityksen jatkamisratkaisu?

Jaa artikkeli

Kyllä voi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi SOK:n kuljettajien vuonna 1987 perustama Kilon Osuus-Auto ja vuonna 1998 laivasähköasentajien perustama Osuuskunta Meriasennus. Syvemmin asiaa kannattaa pohtia eri osuuskuntamuotojen ja luonnollisesti toimintaedellytysten kannalta.

Teeman vahvaa asiantuntemusta Suomessa on edustanut osuuskuntaneuvontaan erikoistuneen
Sataosaajat Osuuskunnan yritysneuvoja Erkki K Kangas. Hänen kehittämistyössään painopiste on ollut yritystoiminnan siirrolla työntekijöiden perustamalle henkilöstöomisteiselle työosuuskunnalle. Tämä onkin tyypillinen malli ns. worker buyoutille, joka tarkoittaa yrityksen liiketoiminnan siirtoa työntekijöille.

Myös muita malleja kannattaa harkita, esimerkiksi henkilöyrittäjien osuuskuntaa, jos työntekijämäärä on pieni. Lisäksi jatkavalla yrityksellä voi olla uusi liiketoimintamalli, joka edellyttää alustaosuustoimintaa. Osuuskuntalain sallimia rahoitusmahdollisuuksia on harkittava ennakkoluulottomasti. Myös jäsenistön ulkopuolelta tulevat sijoitukset tulee mahdollistaa.
Jatkamisratkaisun kriittisiin toimintaedellytyksiin vaikuttaa vahvasti se, onko kyseessä kriisiyritys vai kannattavan toiminnan jatkaminen.

Euroopan unionin yhteisötalouden suosituksissa mainitaan osuuskunnat jatkamisratkaisuina, kun yrityksen toiminta on jostain syystä uhattuna. Samalla esitetään toimia, joilla voidaan tukea yrityksen siirtymistä työntekijöiden omistukseen. Osuustoiminnan on oltava hereillä ja hyödynnettävä näihin ratkaisuihin suunnatut kehittämistoimet ja EU:n mahdolliset rahoitustuet.

Avatar photo

Jarmo Hänninen

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon