Mitä ovat energiayhteisöt ja miten ne liittyvät osuuskuntaan? 

Jaa artikkeli

Energiayhteisöt ovat yhteenliittymiä, joissa jäsenet investoivat pientuotantolaitokseen ja jakavat energiaa yhteisön jäsenille. Ne osallistuvat ylituotetulla energialla energiamarkkinoille tai varastoivat energiaa. Energiayhteisöt ovat jakamistalouden muoto, joiden tarkoitus on kehittää kuluttajien ja yritysten roolia energiantuottajana. Kyse on maailmanlaajuisesta trendistä, jossa edistetään uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa.  

Suomessa energiayhteisöjen perustaminen tuli mahdolliseksi loppuvuonna 2021. Sen jälkeen on perustettu jo lukuisia kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä. Esimerkiksi talo- tai kiinteistöyhtiö tuottaessaan omaa energiaa voi jakaa sitä tai palauttaa yleiseen sähköverkkoon verovapaasti.  

Osuuskuntamallin kannalta kiinnostavia ovat hajautetut energiayhteisöt, joissa tuotanto ja kulutus on hajautettu niille otollisimpiin paikkoihin. Esimerkiksi aurinko- ja tuulisähköä voidaan tuottaa eri paikoissa ja tuotettu sähkö kuluttaa toisaalla. Tavoitteena on hyödyntää omatuotanto ja saada etua sähkömarkkinoilla. Etua voi syntyä myös sähkön varastoinnista. Hajautettu energiayhteisö hyödyntää energian siirtämiseen olemassa olevaa siirtoja jakeluverkkoa.  

Hajautetut energiayhteisöt ovat Keski-Euroopassa Suomea pidemmällä ja ne useimmiten perustetaan osuuskuntamuotoisina. Tämä on luontevaa, koska osuuskuntamalli tarjoaa valmiin alustan jäsenpohjaiselle yhteisölle. Esimerkiksi Itävallassa on luotu kansallinen lainsäädäntö, joka tekee niiden perustamisen kiinnostavaksi. Suomessa tuotanto- ja kulutuskiinteistöt tarvitsevat kukin paikallisen verkkopalvelusopimuksen ja joutuvat maksamaan sähkönsiirrosta ja lisäksi sähköveron.

Hajautettujen energiayhteisöjen lainsäädännön luomisella olisi kiire, koska kansallinen energiaturvallisuus on antanut niille uuden merkityksen. Akkuteknologian nopea kehitys luo myös uusia mahdollisuuksia. 

Avatar photo

Kari Huhtala

Kirjoittaja työskentelee Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon osuustoimintajohtajana.

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon