POP Pankin toimitusjohtaja Jaakko Pulli: Paikallisuus puree

POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli näkee hyvän asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden POP Pankkien vahvuutena. Hänen mielestään pienikin pankki voi ryhmäyhteistyön ansiosta toimia kannattavasti.

Teksti Markku Pulkkinen |  Kuvat Juho Kuva
Jaa artikkeli

Paikallisosuuspankkeja kutsuttiin aikanaan kapinaosuuspankeiksi, koska ne erosivat osuuspankkiryhmästä vuonna 1997.

Eroon johti OP Ryhmän siirtyminen yhteisvastuuseen, jonka pelättiin laittavan maaseutupankit kaupunkipankkien riskinoton maksumiehiksi.

Koivunlehtipankeiksikin nimetyt paikallisosuuspankit ovat menestyneet hyvin. Menestystä tukevat yhteiset keskusorganisaatiot: POP Pankkikeskus osuuskunta, Bonum Pankki Oyj ja POP Asuntoluottopankki Oyj.

”Ryhmän 700 toimihenkilöstä lähes 200 työskentelee keskusorganisaatioissa. Hoidamme täällä riskienvalvontaa, tuotekehitystä, markkinointia ja tietojärjestelmäasioita”, POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli selventää.

Neljännesvuosisadan aikana paikallisosuuspankkien rivit ovat harvenneet fuusioiden myötä siten, että 44 paikallisosuuspankista jäljellä on 18.

Tietojärjestelmät vaativat isoja sijoituksia

Verkko- ja mobiilipalveluja käyttävän asiakkaan on mahdotonta ymmärtää, kuinka paljon työtä ja rahaa pankkien tietojärjestelmät vaativat. POP Pankeissa on parhaillaan menossa iso it-järjestelmän uudistushanke.

”Kaikki käyttämämme tietojärjestelmät uudistuvat. Kehityshanke alkoi viime vuonna ja sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2025. Hankkeessa on mukana satoja ihmisiä. Pankkisektori onkin nykyään mitä suuremmassa määrin it-ala”, Pulli sanoo.

It-uudistuksen hintaa toimitusjohtaja ei paljasta, mutta jotain voi päätellä siitä, että POP Pankkikeskus sai 25 miljoonan euron hyvityksen, kun it-järjestelmän toimittajaksi alun perin valittu Samlink ei pystynytkään toteuttamaan jo aloitettua projektia.

”Kaikki käyttämämme tietojärjestelmät uudistuvat. Kehityshanke alkoi viime vuonna ja sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2025″, valottaa Jaakko Pulli.

Valtavien tietojärjestelmäkustannusten takia pankkiryhmät ovat alkaneet tehdä it-asioita yhteistyössä. POP Pankeille tulee sama pankkijärjestelmä kuin S-Pankille ja Ålandsbankenille. Tietojärjestelmän toimittaa Ålandsbankenin omistama, 400 ihmistä työllistävä Crosskey.

”Sääntelyä tehdään isojen pankkien näkökulmasta.”

Kalliiden tietojärjestelmien lisäksi pankkien kulurakennetta rasittaa Euroopan unionista lähtöisin oleva tarkka sääntely ja viranomaisraportointi.

Kahdenkymmen vuoden pankkikokemuksen omaava Pulli on sääntelyyn jopa hieman tuskastunut.

”Sääntelyä tehdään isojen pankkien näkökulmasta. Raportointi on pienen pankin näkökulmasta todella massiivista. Keskusyhteisönä autamme kaikkia jäsenpankkejamme sääntöjen noudattamisessa ja raportoinnissa.”

Tuloksen toinen puoli

Pankit näyttävät nykyisessä korkotilanteessa kierivän rahakylvyssä. POP Pankkien tulos kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli ryhmän 26-vuotisen historian paras. Jaakko Pulli muistuttaa rahakylvyn toisesta puolesta.

”Sijoitusmarkkinat ovat haasteelliset ja sijoitusten huono tuotto rokotti pankkien tuloksia viime vuonna. Korkeampien korkojen vuoksi luottojen kysyntä vähenee ja luottotappiot kasvavat väkisinkin tänä ja ensi vuonna.”

POP Pankit pyrkivät parantamaan kannattavuuttaan panostamalla aikaisempaa enemmän yritysasiakkaiden hankintaan, sillä yritysasiakkaiden lainamarginaalit ovat henkilöasiakkaita korkeammat.

Pulli vakuuttaa, että koko ryhmän yhteisen varallisuuden ansiosta POP Pankit pystyvät rahoittamaan myös isoja investointihankkeita.

”Paikallispankkien erityiseksi vahvuudeksi näen sosiaalisen kestävyyden.”

POP Vakuutuksen 70 prosentin enemmistöosuuden myynti LähiTapiolalle tänä vuonna toi POP Pankki -ryhmän tulokseen 42 miljoonan euron kertaerän.

”LähiTapiola-yhteistyön kautta pystymme tuomaan asiakkaillemme vakuutusten lisäksi entistä laajemman joukon varallisuudenhoitopalveluita.”

Osuuskuntamuotoa Pulli pitää erinomaisena toimintamuotona pankeille.

”Uskon, että osuuskunta sitouttaa asiakkaat tiiviimmin pankkiinsa”, toteaa Jaakko Pulli.

”Osuuskunta vastaa hyvin nykypäivän kuluttajatarpeeseen. Pankit ovat tärkeä osa yhteiskuntainfraa ja yhdessä tehtävät päätökset tukevat paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia. Paikallispankkien erityiseksi vahvuudeksi näen sosiaalisen kestävyyden.”

”Uskon, että osuuskunta sitouttaa asiakkaat tiiviimmin pankkiinsa. Osuustoiminnallisuudella on varmasti oma osansa POP Pankkien Pohjoismaiden parhaaseen asiakastyytyväisyyteen”, Pulli summaa.

POP Pankkien 250 000 asiakkaasta noin 90 000 on myös osuuskunnan jäseniä. Äänestysaktiivisuus ja osuuskunnan kokouksiin osallistuminen jää POP Pankki -ryhmässäkin 20 prosentin tienoille.

Osuuskunnan hallintohenkilöiltä, erityisen hallituksen jäseniltä, vaaditaan koko ajan kovempaa finanssialan ammattitaitoa.

Finanssivalvonnan asettaminen fit & proper- eli osaamisvaatimusten täyttämiseksi POP Pankkikeskus järjestää uusille ja vanhoille hallintohenkilöille kattavia koulutuksia.

Pulli näkee, että PI-johtamiskoulullakin voisi olla jatkossa finanssialan koulutusten järjestämisissä oma roolinsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon