Tarinasta pienen osuuskunnan suuri vahvuus

Yrityksen tarina voittaa kiinnostavuudellaan perinteiset tuote- tai palvelumainokset, joilla erottautuminen viestintätulvassa on vaikeaa. Pienelle osuuskunnalle tarina luo lisäarvoa. Tuo tarinassa rohkeasti esille identiteettinne, yhteisöllinen luonteenne, tekijänne, tapahtumanne ja näkemyksenne jatkuvuudesta.

Teksti Auvo Turpeinen
Jaa artikkeli

Identiteetti

Pienessä osuuskunnassa jäsenten ja yrityksen identiteetin esiin nostaminen vaatii rohkeutta, positiivista lähestymistä ja heittäytymistä. Pelkän palveluntuotannon sijaan yritystoiminnan taustalla olevien arvojen ja päivittäisten asioiden kertomisen kautta osuuskunnan identiteetti välittyy jäsenten ja osuuskunnan tahtona. Ei siis pelkästään ulkopuolisten yrityksen näkyvyyteen tai palveluntuotantoon liittyvien mielikuvien perusteella. Kannattaa palauttaa mieliin osuuskunnalle ja sen jäsenille tärkeät arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Tässä ei pidä jäädä miettimään arvoja liian yleisluontoisesti, vaan juuri oman osuuskuntanne jäsenten omaksumia arvoja.

Yhteisöllisyys

Osuustoiminnallisessa yritysmuodossa korostuva yhteisöllisyys on oleellinen osa tarinaa. Yhteisön tuoma voima, turva ja jakamisen ilo ovat puhuttelevia teemoja, jotka ovat meitä kaikkia lähellä etenkin nykyisessä monin tavoin haastavassa maailmantilanteessa. Jos esimerkiksi työosuuskunnan tekijät ovat hajallaan eri paikkakunnilla, kannattaa käydä läpi, mitä yhteisöllinen tekeminen tarkoittaa. Yhteisöllisyyden säilyminen perustuu sujuvaan yhteistyöhön ja luottamukseen. Yhteisen arjen jakaminen ja siihen samaistumiskohtien löytäminen luovat ilmapiirin, joka houkuttelee ja kannustaa toimijuuteen. Siinä voi olla kyse niin osuuskuntaan liittymisestä, palvelujen ostamisesta kuin yrityskumppanuudesta.

Tekijät

Työosuuskunnat ovat jäsentensä summia, yksilöitä yhdessä. Nämä tekijät kiinnostavat, ja heidän roolinsa työelämän eri tilanteissa tuovat lisää inhimillisyyttä ja elämänmakua osuuskuntaan. Jäseniä riittää ulosanniltaan rohkeista ujoihin. Tämän vuoksi on tärkeää heti alussa sopia, millä tavoin ja tyylillä osuuskunta viestii ja nostaa tekijöitä esille. Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus ovat erinomainen lähtökohta osuuskunnan toiminnalle. Sitten voidaan tehdä linjanvetoja ja toimintamalleja. Erilaiset persoonat ja yhdessä tekeminen antavat hienoja mahdollisuuksia kuljettaa tekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita osuuskunnan matkassa eteenpäin.

Tapahtumat

Jokaisessa yritystarinassa on draaman kaari alusta tekijöiden seikkailujen kautta nykyhetkeen. Mistä yritysidea sai alkunsa ja miten siitä lähdettiin etenemään kohti tavoitetta, yhteisöllisesti osuuskuntamuodon kautta? Yritystoiminnassa on aina sudenkuoppia eli vaikeuksia, mutta myös onnenpotkuja ja sattumuksia, jotka kiinnostavat ihmisiä. Näiden tapahtuminen ei tarvitse olla suuria tai dramaattisia. Ne voivat aivan hyvin olla arjen merkityksellisiä hetkiäkin, joissa on tunnetta mukana.

Jatkuvuus

Yritystarina ei saa olla historiikki tai muisteluita menneestä. Parhaimmillaan tarina elää yritystoiminnan, osuuskunnan jäsenten ja toimintaympäristön muutosten mukana. Välillä on hyvä luoda katse myös tulevaisuuteen, tavoitteisiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tässä osuuskunnan jäsenet, asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat edistää tavoitteisiin pääsyä vaikkapa käyttämällä yrityksen palveluita ja tuotteita tai vain olemalla hengessä mukana.

 

Kirjoittaja on Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja, joka on työskennellyt pitkään osuuskuntien kanssa.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon