Kestävyysraportointi pakolliseksi suurille osuuskunnille vuoden 2026 alusta

Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen valottaa kolumnissaan kestävyysraportoinnin uusia käytäntöjä, ja mitä ne merkitsevät osuuskunnille.

Teksti Anne Kontkanen
Jaa artikkeli

Hallitus on tämän lehden ilmestyessä antanut esityksen eduskunnalle kestävyysraportointia koskevan direktiivin kansallisesta voimaanpanosta. Laki tullee voimaan 1.1.2024. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kestävyystietojen raportointi tulee pakolliseksi entistä laajemmalle osalle yrityksiä.

Pörssiyhtiöiden osalta muutos ei ole niin radikaali, niiden on pitänyt tähänkin mennessä raportoida vastuullisuudesta, vaikka raportointivelvoitteet tulevat olemaan nykyistä laajemmat ja yksityiskohtaisemmat. Erityisesti muutos tulee vaikuttamaan listaamattomiin suuriin yrityksiin, myös osuuskuntiin.

Monet suuret yhtiöt, myös osuuskunnat, ovat jo vuosikausia raportoineet vapaaehtoisesti vastuullisuudestaan, mutta vuoden 2026 alusta tulee raportointi myös näille yrityksille pakolliseksi, jos vähintään kaksi seuraavista ehdosta täyttyy: tase vähintään 20 miljoonaa euroa, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa tai keskimäärin 250 työntekijää.

”Raportointivelvoitteet tulevat olemaan nykyistä laajemmat ja yksityiskohtaisemmat.”

Hallituksen esitykseen ehdotetaan kuitenkin poikkeussäännöstä, jonka mukaan alkutuotantoa harjoittavat sekä ns. hankintaosuuskunnat voivat hallituksen päätöksellä jättäytyä kestävyysraportointisäännösten ulkopuolelle.

Raportit keskitetysti

Raportoitavat osa-alueet ovat ympäristö, sosiaalinen vastuu sekä yrityksen hallinto, muun muassa yrityksen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, työolot, ihmisoikeudet yrityksen arvoketjussa ja vastuulliset liiketoimintatavat.

Raportoinnin tarkemman sisällön määrittelevät ns. ESRS-standardit. Raportti on osa toimintakertomusta, ja yhtiön valitseman kestävyystarkastajan tulee antaa siitä lausunto.

Osuuskuntien osalta lakiehdotukseen on otettu säännökset myös siitä, että ryhmärakenteella toimivat osuuskunnat voivat raportoida keskitetysti. Tällaisia osuuskuntia ovat esimerkiksi S-ryhmään kuuluvat osuuskaupat. ja Valio-ryhmään kuuluvat osuuskunnat.

”Kestävyysraportin laatiminen on hallituksen vastuulla.”

Kestävyysraportti käsittää ryhmään kuuluvien osuuskuntien tiedot osakeyhtiöiden konsernikestävyysraporttia vastaavalla tavalla.

Kestävyysraportin laatiminen on hallituksen vastuulla. Sen tehtävänä huolehtia, että muun muassa datan kerääminen, raportointiprosessit ja järjestelmät ovat riittävällä tasolla. Hallitusten kannattaakin siis jo nyt kiinnittää huomiota osaamiseensa.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon