Miten vastuullisuutta tulevaisuudessa mitataan?

Yritysten vuosi- ja vastuullisuusraportteja on välillä turhauttava lukea. Niihin on kyllä kattavasti koottu tärkeää dataa yritysten kestävyydestä. Kun lukee vain yhden raportin itsenään, saa yleensä hyvän käsityksen yrityksen toiminnasta. Haaste tulee heti kun yrityksiä – nimenomaan kestävyystietoja - yrittää verrata toisiinsa.

Teksti Hanna Muukka
Jaa artikkeli

Ensivilkaisulta helpolta näyttävä verojalanjälkikin osoittautuu haastavavaksi. HKScan kertoi sen olleen 145 miljoonaa euroa ja sisältävän sosiaalikulut, ennakonpidätykset palkoista sekä muut verot.

Atria puolestaan ilmoittaa vain yhteisöverot ja sosiaalikulut sisältävän luvun 58,3 miljoonaa euroa. Vertaapa siinä sitten.

Mikä on olennaisinta?

Yritykselle tärkeintä on ymmärtää, mikä oman liiketoiminnan kestävyyden kannalta on olennaisinta. Ei ole edes järkevää, että jokainen yritys tekee ja raportoi yhtä laajasti kaikki samat asiat.

Olennaisuuden arvioiminen olikin viime vuonna jo kaikkien suurimpien yritysten työlistalla.

Esimerkiksi LähiTapiola määritteli ensi kertaa omat vastuullisuuden olennaiset aiheet Global Reporting Initiative- järjestön kehittämän GRI-raportoinnin ja EU:n kestävyysraportointivaatimusten mukaisesti.

"Tärkeintä on ymmärtää, mikä oman liiketoiminnan kestävyyden kannalta on olennaisinta."

Valio on tehnyt olennaisuusarvionsa, mutta sekin asetti vuoden 2023 raportointiin tavoitteeksi EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin (ESRS) mukaisten olennaisten asioiden määrittämisen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tietenkin kaikille olennaista. Atria, HKScan, Valio, Metsä Group ja SOK ovat vihdoin kaikki saaneet YK:n Global Compactin, CDP:n, Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) ja WWF:n perustamalta Science Based Targets -aloitteelta hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen.

Ne ovat Pariisin ilmastosopimukseen perustuvia ja pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Myös kaikki edelliset sekä Tradeka ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi sekä korruption ehkäisemiseksi.

Näistä kaikista seuraa myös omat raportointivaatimuksensa.

Haetaan vaikuttavuutta

Tieto lisääntyy, mutta onko se luotettavaa ja vertailukelpoista?

OP muistuttaa, että laadukas data on erityisen tärkeää finanssisektorilla ja perusedellytys kestävien sijoitustuotteiden kehittämiselle, luottoriskin hallitsemiselle ja asiakastarpeisiin vastaamiselle.

Myös LähiTapiolan yritysrahoitus on alkanut kehittää työkalua, jonka avulla yritykset koosta riippumatta pystyvät raportoimaan helposti omasta vastuullisuusasemastaan.

"Uprightin tekoälyyn nojaava vaikuttavuuslaskenta haastaa perinteiset mittarit."

Nykyisin puhutaan vaikuttavuudesta. Enää ei riitä negatiivisten vaikutusten minimoiminen, vaan miten saadaan hyvää aikaan ja positiivista vaikutusta yhteiskuntaan.

Suomalainen kasvuyritys The Upright Project on tarttunut haasteeseen. Se mittaa ja analysoi yritysten nettovaikutuksia eli huonojen ja hyvien vaikutusten summaa.

Tarkoituksena on luoda avoin vaikutustietoalusta, jossa kuka tahansa voi katsoa kaikkien maailman yritysten kestävyystietoja.

Työkalun avulla yritykset voivat vertailla suorituskykyään muihin saman alan toimijoihin, mutta ensisijaisena tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Työkalu vielä kehittyy

Metsä Groupin nettovaikutus on -9, kilpailijoiden Stora Enson +11 ja UPM-Kymmenen +14 prosenttia. Yksittäiset erot ovat periaatteessa pieniä, mutta pienistä puroista kasvaa suurempi yhteisvaikutus.

Uprightin arvioissa kaikkien negatiiviset vaikutukset ovat samaa luokkaa, UPM:n päästöt hieman pienemmät. Positiivisissa vaikutuksissa oli enemmän vaihtelua eri kategorioissa.

"Vaikutusten ja kestävyyden mittaaminen on siis erittäin haastavaa."

Metsä jäi jälkeen erityisesti ympäristökategoriassa, koska kilpailijoilla ilmeisesti on enemmän sertifioidusta puusta valmistettuja tuotteita. Työkalua pyritään parantamaan jatkuvasti.

Kun tarkastelee mistä Valion negatiivinen nettovaikutus koostuu, muodostuu se jopa ristiriitaisesti samasta asiasta.

Maidontuotannon ilmastovaikutukset tuovat suurimman miinuksen, mutta samalla maitotuotteiden ravitsemukselliset ominaisuudet ovat osa yrityksen positiivisia vaikutuksia.

Vaikutusten ja kestävyyden mittaaminen on siis erittäin haastavaa, mutta sekä yritykset, lainsäätäjät että esimerkiksi kansalaisjärjestöt tekevät työtä sen puolesta, että arviointi kehittyisi entistä luotettavammaksi.

Klikkaamalla näet taulukon suurempana.
nettovaikuttavuus
Klikkaamalla näet taulukon suurempana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon