Mikä ihmeen edunsaajailmoitus?

Kuka on osuuskunnan edunsaaja ja miksi edunsaajailmoitus pitää tehdä?

Anne Kontkanen
Jaa artikkeli

Kuka on osuuskunnan edunsaaja ja miksi edunsaajailmoitus pitää tehdä?

Rahanpesulain mukaan yhteisöjen, kuten osuuskuntien, pitää tehdä kaupparekisteriin ilmoitus rahanpesulaissa määritellyistä edunsaajista. Osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja on henkilöjäsen, jolla on joko suoraan omistukseen tai äänivaltaan perustuva yli 25 prosentin määräysvalta osuuskunnassa. Osuuskunnan edunsaaja on myös henkilö, jolla on esimerkiksi osuuskunnassa jäsenenä olevassa osakeyhtiössä yli 25 prosentin omistus tai äänivalta, ja osakeyhtiö puolestaan käyttää omistukseen tai äänivaltaan perustuvaa määräysvaltaa osuuskunnassa. Määräysvalta voi perustua myös jäsensopimukseen tai oikeuteen nimittää hallituksen jäsenet.

Tiedot olisi pitänyt ilmoittaa viimeistään 1.7.2020, mutta vieläkään ei ole myöhäistä. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että osuuskunnalla ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia. Tällöin osuuskunnan edunsaajaksi merkitään osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja. Myös edunsaajamuutoksista on tehtävä ilmoitus. Lisäksi osuuskunnalla tulee olla ajan tasalla oleva rekisteri edunsaajista. Rekisterin pitäminen on hallituksen vastuulla.

Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on rahanpesulaissa muun muassa pankeille, tili- ja asianajotoimistoille asetettu velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa ja heidän omistussuhteensa. Jos edunsaajailmoitus ei ole kunnossa, saattaa se vaikeuttaa esimerkiksi rahoituksen saamista tai asiakassuhteen syntymistä, sillä pankin ja muiden rahanpesulaissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten tulisi lähtökohtaisesti tarkistaa edunsaajat. Jos ilmoitus on vielä tekemättä, tee se heti. Ilmoitus on maksuton ja kaupparekisteriin sivuilta löytyy hyvät ohjeet ilmoituksen tekemisestä.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon