Osuustoiminta kuntien työkalupakkiin

ILKKA UUSITALO
Jaa artikkeli

Lähestymme kovaa vauhtia kevään 2021 kuntavaaleja. Varsinainen vaalipäivä on 18. huhtikuuta, jos koronapandemia ei pakota siirtämään vaaleja syksyyn. Tämänhetkisen tiedon mukaan kynnys vaalien siirtämiselle on hyvin korkea.

Kuntataloudessa, kuten koko julkisella sektorilla, ollaan vaalien jälkeen hyvin haastavassa tilanteessa. Joudutaan tosissaan miettimään, mihin rahat riittävät. Valtion koronatuet auttavat osittain vielä vuonna 2021, mutta emme voi mitenkään velkaantua nykyistä tahtia. Siksi kuntataloudelle viimeistään ensi vuosi on totuuden hetki.

Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunta vahvisti joulukuussa Pellervon kuntavaalitavoitteet 2021. Tarkoituksena on varmistaa, että valitut päättäjät ymmärtäisivät osuustoiminnan olevan erinomainen tapa lisätä kunnan elinvoimaa. Osuustoiminta pitäisikin ottaa nykyistä huomattavasti laajemmin paikallisen yhteistyön työkaluksi. Osuuskunnassa voisivat olla jäseninä, tai sen muodostaa esimerkiksi kunta tai sen konserniyhteisöt ja kunnassa toimivat yritykset.

Osuuskunta sopii yhteiskunnassa ratkaisuksi, kun eri toimijat pyrkivät yhdessä tuottamaan kuntalaisille kestäviä ja tehokkaita hyötyjä, niin työpaikkoja kuin palveluita. Eli osuuskunta on ratkaisemassa julkisen sektorin yhteistä intressiä. Tätä voi tapahtua esimerkiksi sote-sektorilla tai erilaisissa infraratkaisuissa. Myös kolmannen sektorin ja julkisyhteisöjen tehokkaampaan ja koordinoituun yhteistyöhön osuuskuntamalli antaa aivan uusia mahdollisuuksia.

Pellervo kannustaakin kuntia pohtimaan vakavasti, missä kaikissa muodoissa osuuskuntamallista olisi hyötyä järjestettäessä kunnallisia palveluja.

Malli sopii moneen

Kuntasektorilla, kuten yleensä julkisella puolella, käydään jatkuvaa keskustelua siitä, mitä palveluja tuotetaan ja mikä on palvelujen tuottamismalli. Eli pohdiskelua kunnan ja valtion velvollisuuksista sekä julkisen ja yksityisen rajapinnasta. Osittain keskustelua käydään edullisimmasta tuottamismallista, osin keskustelu on myös ideologista. Jos niin sanottu osakeyhtiöittäminen ja/tai yksityistäminen koetaan vieraaksi ja pelätään vallan siirtymistä kunnanvaltuustojen ulottumattomiin, osuuskunta voisi olla hyvä liiketoimintamalli ja helpommin kuntapoliitikkojen hyväksyttävissä.

Kuntalaiset ovat myös tottuneet arkipäivässään asioimaan niin osuuskaupoissa kuin -pankeissa. Kunnissa jo toimivat osuustoiminnalliset yritykset tuovatkin taloudellista vakautta ja elinvoimaa sekä kuntalaisille että kunnille. On tärkeää, että kunnissa tunnistetaan osuustoiminnallisten yritysten suuri merkitys alueiden elinvoimalle jo nyt.

Osuustoimintayritysten muutoin vahva asema mahdollistaa laajenemisen myös kunnallisiin palveluihin. Työtä se toki vaatii paljon. Sote-sektorin maakunnallistaminen vuoden 2023 alussa esimerkiksi luo valtavasti mahdollisuuksia erilaisille ratkaisuvaihtoehdoille. Toivottavasti uusien kunnanvaltuustojen kokoontuessa kesäkuun alussa 2021 uudet valtuutetut osaavat nähdä osuustoiminnan ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin.

Ilkka Uusitalo
Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja
Salon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Left Menu Icon
Right Menu Icon