Asiamies osuuskunnan kokouksessa

Pellervon Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen vastaa kysymykseen asiamiehen käyttämisessä 1.5. voimaan tulleen osuuskuntien kokouksia koskevan poikkeuslain aikana.

ANNE KONTKANEN
Jaa artikkeli

Osuuskuntamme säännöissä on rajoitettu asiamiehen käyttämistä niin, että asiamies voi edustaa vain yhtä jäsentä ja henkilöjäsenen asiamiehenä voi toimia vain aviopuoliso. Mitä muutoksia osuuskunnan kokouksia koskeva poikkeuslaki aiheuttaa?

Joidenkin osuuskuntien säännöissä olevat rajoitukset asiamiehen käyttämisestä osuuskunnan kokouksessa syrjäyttää 1.5.2020 voimaan tullut poikkeuslaki, joka koskee 1.5.-30.9.2020 välisenä aikana pidettyjä osuuskunnan kokouksia. Tämä koskee myös kysyjän osuuskunnan sääntöjä, sekä asiamiehen edustamien jäsenten määrän että henkilön osalta.

Poikkeuslaki asettaa asiamiehen käyttämiselle ikään kuin minimitason. Jäsenellä on oikeus käyttää valitsemaansa asiamiestä sääntöjen määräyksestä riippumatta. Asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä, mutta hallitus voi myös sallia useamman jäsenen edustamisen. Jos sääntöjen mukaan asiamies voi edustaa useampaa kuin kolmea jäsentä, noudatetaan sääntöjä.

Poikkeuslain mukaan yhden asiamiehen äänimäärä voi olla enintään kymmenen prosenttia kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Käytännössä äänileikkuri puree siten, että jos kokoukseen osallistuvilla jäsenillä ja asiamiehillä on yhteensä vähemmän kuin 20 ääntä, yksi asiamies voi äänestää enintään yhdellä äänellä ja vähemmän kuin 30 ääntä, enintään kahdella äänellä. Äänileikkuri toimii edellä kerrotuin tavoin myös silloin, kun asiamies voi hallituksen päätöksen tai sääntöjen mukaan edustaa useampaa kuin kolmea jäsentä.

Jos asiamiehenä toimii osuuskunnan jäsen, hän voi lisäksi asiamiehenä edustaa kolmea muuta jäsentä. On syytä muistaa myös se, että jäsenen laillinen edustajaa, esimerkiksi osakeyhtiön toimitusjohtaja ei ole asiamies, joten hän voi toimia kaikkien edustamiensa yhteisöjen puolesta jäsenen ominaisuudessa ja lisäksi kolmen jäsenen asiamiehenä, hallituksen päätöksellä tai sääntöjen mukaan useammankin. Jos asiamiehenä on osuuskunnan jäsen tai jäsenen laillinen edustaja, äänileikkuri leikkaa vain niitä ääniä, joita hän käyttää asiamiehenä.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon