Metsäosuuskunnat kehittyvät lupaavasti Vietnamissa

Metsäosuuskuntien toiminnan kehittyminen on kestävän metsänhoidon ja -tuotannon edellytys Vietnamissa.

Teksti: Eeva Mäkinen | Kuvat: Kaijaleena Runsten
Jaa artikkeli

Metsäosuuskuntien toiminnan kehittyminen on kestävän metsänhoidon ja -tuotannon edellytys Vietnamissa.

Pienmetsätalous ei ainoastaan turvaa maaseutuyhteisöjen toimeentuloa ja taloudellista kestävyyttä, vaan se myös nostaa Vietnamin bruttokansantuotetta ja kansainvälistä kilpailukykyä metsäsektorilla. Vietnam on yksi Aasian suurimmista puutavaraa vievistä maista ja kuuluu varsinkin pelletin ja vanerin viejänä myös maailman suurimpien joukkoon. Vietnamin puunjalostusteollisuus aletaan tuntea maailmalla myös korkean laadun puutuotteiden, erityisesti huonekalujen, tuotannosta ja viennistä.

Pienten metsätilojen tuottavuus on kuitenkin ollut heikkoa koulutuksen ja resurssien puutteen vuoksi, minkä vuoksi metsänomistajat jäävät myös Vietnamissa helposti keskitettyjen markkinoiden armoille ilman tarvittavia keinoja kehittää toimintaansa kilpailukykyiseksi.

Maaseudun kehitysjärjestö FFD ry (Food and Forest Development Finland) on tukenut Vietnamin pienmetsänhoitajia kumppanuushankkeessa Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:n kanssa vuodesta 2016. Hanke keskittyy maataloustuottaja- ja metsänomistajajärjestöjen toiminnan kehittämiseen ja saa rahoitusta EU:lta ja kansainvälisen maatalousrahasto AgriCord Allianssin kautta. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä metsäosuuskuntien, metsäsertifioinnin ja metsäliiketoiminnan kehitystä ja tehokkuutta. Nykyinen hanke on osalle osuuskunnista jatkoa kahdelle aiemmalle FFD:n ja Savotta ry:n hankkeelle.

Hyvä metsänhoito nostaa metsän arvoa

Hanke koostuu 18:sta metsäosuuskunnasta Thue Thien Huen, Quang Ngain ja Phu Yenin provinsseissa Keski-Vietnamissa. Hankkeen asiantuntijakummi Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on tarjonnut vertaisoppimista ja -koulutusta kestävän metsänhoidon suunnittelussa, käytännön toteuttamisessa sekä raportoinnissa vietnamilaisten metsäasiantuntijoiden kanssa.

Projektin sisällön hallinnoinnissa sekä teknisenä apuna metsän sertifioinnissa on ollut mukana myös ilmastonmuutokseen keskittynyt tutkimuslaitos Center for Climate Change Study in Central Vietnam (CCCSC).

Hankkeen tulokset ovat lupaavia. Neljän vuoden jälkeen paikallisten metsänomistajien saama vertaistuki ja -koulutus ovat tuottaneet metsänhoitotaitoja, jotka myös jo näkyvät elintason nousuna maaseutuyhteisöissä. Metsässä näkyvät toimintatapojen muutokset ovat edelleen kannustaneet uusia jäseniä liittymään metsäosuuskuntiin.

Työskentelyä vietnamilaisella sahalla.
Sahatavaraa syntyy, eikä laadusta tingitä.

Suomalainen sovellus kerää tietoa

Moni osuuskunta on saanut valtion sertifikaatin taimitarhalleen ja saavat nyt myydä myös sertifioituja taimia. Taimien istutuksen ja muut metsänhoidon lisääntyneet taidot osuuskunnissa ovat tuottaneet puuston laadun ja määrän kasvua. Kestävämpi ja laadukkaampi metsänhoito on nostanut metsän arvoa.

Sen ansiosta pienmetsänomistajien ja kokonaisten maaseutuyhteisöjen taloudellinen asema ja sopeutumiskyky ovat vahvistuneet. Lisäksi metsäosuuskuntien resurssit ovat lisääntyneet ja perheiden ruokaturva kohentunut.

Mukana on ollut myös suomalainen yritys Trestima, jonka sovellusta on käytetty mittaamaan metsänkasvua ja arvioimaan hoitomenetelmien muutosta. Se tuottaa metsänomistajille tärkeää tietoa metsän arvosta ja Trestiman sovelluksesta odotetaan myös työkalua metsänsertifioinnin ja metsien hiilensidonnan dokumentointiin.

Sadettimia taimitarhassa Vietnamissa.
Taimitarhan kastelu käynnissä.

Naiset merkittävässä roolissa

Keski-Vietnamin osuuskuntien jäsenet ovat olleet tyytyväisiä hankkeesta saatuihin hyötyihin. Työllisyys on myös kohentunut osuuskuntien ansiosta. Naisten rooli on vahvistunut huomattavasti, erityisesti taimitarhojen hoitamisessa, mutta myös muun muassa metsänkorjuussa. Metsänhoidon taitojen kasvu on edistänyt lisäksi varautumista maanvyörymiin ja metsäpaloihin, jotka ovat lisääntyneet Keski-Vietnamin alueella.

Osuuskuntien toiminnan ja kylien elinkeinotoiminnan monipuolistuminen ovat osaltaan auttaneet vähentämään köyhyyttä, ja ne myös vahvistavat metsänomistajien ääntä alueellisessa päätöksenteossa.

Tämän vuoden tavoite on saada osa osuuskuntien metsistä sertifioiduiksi, mikä nostaisi metsien ja puutavaran arvoa. Se kohentaisi edelleen metsäosuuskuntien kilpailukykyä sekä lisäisi niiden ostovoimaa ja parantaisi yhteisöjen palvelujen tasoa.

Kirjoittaja on FFD:n tiedottaja.

FFD on perustettu 2012, jäsenjärjestöinään Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK, Svenska lantproducenternas centralförbund SLC, Osuustoimintakeskus Pellervo ja ProAgria Keskusten Liitto.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon