Tieisännöitsijöille kehitysosuuskunta

Yksityisteiden tiekuntia palvelemassa on vuodesta 2003 alkaen ollut tieisännöitsijöitä. He toimivat periaatteessa samoin kuin taloyhtiöissä eli ottavat hoitaakseen yksityistien tiekunnan hallinnon ja tienpidon teettämisen.

Jaa artikkeli

Yksityisteiden tiekuntia palvelemassa on vuodesta 2003 alkaen ollut tieisännöitsijöitä. He toimivat periaatteessa samoin kuin taloyhtiöissä eli ottavat hoitaakseen yksityistien tiekunnan hallinnon ja tienpidon teettämisen.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa tällainen ammattikunta on olemassa. Suomen Tieyhdistyksen kouluttamina heitä on nykyisin pari sataa eri puolilla maata. Ruotsissa vastaavanlaista koulutusta nyt kaavaillaan.

Tieisännöinti kehittyy

Osa isännöitsijöistä toimii sivutoimisena, yhä useampi päätoimisena. Mitä enemmän asiakastiekuntia on hoidettavana, sitä tärkeämmäksi muodostuvat soveltuvat ohjelmat ja sähköiset palvelut.

Vuosi sitten muokkaantui ajatus perustaa tieisännöitsijöiden oma kehitysosuuskunta. Idea syntyi tarpeesta saada aikaiseksi tieisännöintiin sellainen sähköinen Tieto- ja toimintajärjestelmä, että jopa kymmenien asiakastiekuntien asiat hoituvat järjestelmällisesti ja luotettavasti.

Nykyaikaisen tieto- ja toimintajärjestelmän tulee mahdollistaa eri paikkakunnilla olevien tieisännöitsijöiden toiminnallisen verkottumisen ja luoda puitteet yksin toimivan tieisännöitsijän varamiesjärjestelmälle. Tämä tarkoittaa räätälöityjä sovelluksia ja järjestelmän paikkariippumattomuutta eli ns. pilvipalvelinta. Myöhemmin järjestelmään on tarkoitus sisällyttää sovelluksia yksityisteiden kunnossapidon ja parantamisen hallintaan.

Viime vuoden kesällä kehitysosuuskunta oli valmis perustettavaksi ja itse kehittämishankkeen raamit rahoituksineen luotavissa. Pohdiskelujen jälkeen toimintamuodoksi valikoitui osuuskunta, joka sai nimekseen TIKO-kehitysosuukunta. TIKO on lyhenne Tieyhdistyksen järjestämästä tieisännöinnin Koulutuksesta.

Kohti infraisännöintiä

Isännöinnillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti yksityisteiden tieisännöintiä. Jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa haja-asutusalueella on enenevässä määrin tarve muunlaisellekin infraisännöinnille. Isännöintiä tarvitsevat esimerkiksi vesiosuuskunnat, ojitusyhtiöt, jätehuoltokimppa ja pienenergiayhteisöt.

Infraisännöinnin mahdollisuuksia on tutkittu ja kehitelty muun muassa PTT:n, Tieyhdistyksen ja Pellervon juuri päättyneessä projektissa.

Askel digitalisaatiossa

Tieisännöitsijöiden osuuskunta on merkittävä askel tieisännöinnissä. Avainsana on sanahirviö ’digitalisaatio’. Kun siihen vielä lisätään pilvipalvelu, hyppäämme helposti torjunta-asemiin. Mutta ei hätää, sillä digitalisaatiota on viety eteenpäin jo kymmeniä vuosia. Tutuiksi ovat tulleet tietokoneet, kännykät, netti yms. Nyt niitä vain on tarkoitus hyödyntää enemmän, järkevämmin ja niin, että eri toimijoiden järjestelmät sopivat yhteen.

Osuuskunnan tieto- ja toimintajärjestelmä luo puitteet myös tiekuntien kokousten pitämisen virtuaalisesti. Valmisteilla oleva uusi yksityistielaki tullee mahdollistamaan sen, että tieosakas voi osallistua tiekunnan kokoukseen halutessaan sähköisesti netin ja videoyhteyden kautta. Yksi ydinajatus on siis tallentaa tieisännöitsijän ja hänen hallinnoimiensa tiekuntien tiedostot pilvipalveluun järkevällä tavalla, jotta ne ovat sieltä käytettävissä loogisesti ja paikasta sekä laitteesta riippumattomasti.

Tieyhdistyksen Alueellisilla Yksityistiepäivillä helmi-maaliskuussa kaikkiaan 15 paikkakunnalla ovat tieisännöitsijät valmiit kertomaan osuuskunnasta enemmänkin. Lisätietoa on myös sivulla: www.tikotie.fi.

Teksti: JAAKKO RAHJA, Tieyhdistys

Left Menu Icon
Right Menu Icon