Digitaaliset palvelut vauhtiin POP Pankeissa

POP Pankkiliitto sai tämän vuoden alusta johtoonsa tutun miehen vakuutusmaailmasta. Vahvasti digitaalisia palveluita kehittänyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Lemettinen tuo seuraavaksi uusia tuulia pankkimaailmaan.

Jaa artikkeli

POP Pankkiliitto sai tämän vuoden alusta johtoonsa tutun miehen vakuutusmaailmasta. Vahvasti digitaalisia palveluita kehittänyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Lemettinen tuo seuraavaksi uusia tuulia pankkimaailmaan.

”On suuri haaste, miten yhdistetään paikallisosuuspankkien konttoreiden toiminta mahdollisimman saumattomasti digitaalisiin palveluihin”, Pekka Lemettinen sanoo. Tämä haaste ei hänen mielestään ratkea valtavalla budjetilla ja raa´alla rahankäytöllä. Tarvitaan ennen muuta nopeaa päätöksentekokykyä ja tässä pankkiryhmän passeli koko on etu.

”Ei olla kaukana tilanteesta, jossa lainapäätöksiä voi tehdä robotti. Vakuutustoiminnassa tällaista tehdään jo paljon. Vahva tunnistus on ehdoton edellytys, siksi digitaalisten palveluiden käyttöönotto vaatii asiakkaalta pankkikäynnin. Sen jälkeen yhteydet voidaan hoitaa kokonaan sähköisesti.”

Digitalisaatio lisää asiakkaiden valtaa, koska heillä on yhä paremmat mahdollisuudet tehdä vertailuja. Pankkitoiminnassa fyysisten kohtaamisten määrä vähenee ja palvelut siirtyvät verkkoon.

Tämä on Pekka Lemettisen mukaan merkittävä haaste sekä palveluiden kehittämiselle että pankkien johtamiselle. Pohjoismaiden paras asiakastyytyväisyys antaa POP Pankeille muutostilanteessa hyvän lähtökohdan. Konttoreiden määrä takaa vahvan läsnäolon kautta maan.

”Me olemme se pankki, jonka asiantuntijat on edelleen helppo tavoittaa”, Lemettinen sanoo. Asiakasläheisyydestä ei haluta myöskään luopua. Kasvollinen ja kotimainen toiminta on pankille hyvä lähtökohta.

POP Pankeillahyvä lähtökohta

POP Pankkien ryhmärakenne tiivistyi viime vuoden alusta. Pankkitoiminnan ulkoisten ehtojen muuttuessa uudistuksen edut tulevat entistä selvemmin esiin.

POP Pankki -ryhmän kokonaisuuteen kuuluvat pankkiliiton ja itsenäisten paikallisosuuspankkien lisäksi oma vakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy ja keskuspankki Bonum Pankki. Pekka Lemettinen pitää tärkeänä, että ryhmä esiintyy yhtenä kokonaisuutena ulospäin.

”Olemme uudistuneet jo paljon ja uudistuminen jatkuu. Vakuutustoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia digitalisoitumisesta. Lopputulos on hyvä, kun niitä voidaan hyödyntää myös pankkitoiminnan eduksi.”

Kilpailijoiden taholta on viime aikoina tuotu esiin pankkitoiminnan tulevaisuuden uhkia. Ensimmäinen uhista liittyy Lemettisen mielestä yleiseen talouskehitykseen. Kaikki perinteiset tulonlähteet ovat uhattuna ja samaan aikaan sääntely ja rajoitteet lisääntyvät. Pankkien tuloksenteolle on entistä tiukemmat raamit ja alhaisten korkojen vallitessa tuottojen saaminen vaikeutuu.

Toinen haaste on muutoksen nopeus, joka vaatii nopeita päätöksiä. Tässä POP Pankki -ryhmä on Pekka Lemettisen mukaan yhtenäisyytensä ansiosta vahva.

POP Pankkien pahimpia kilpailijoita ovat edelleen muut samoilla alueilla toimivat pankit. Maksupalveludirektiivi avaa uutta kilpailua myös ulkomaisille toimijoille.

”Uusien toimijoiden ei ole helppo tulla markkinoille alan erityisvaatimusten vuoksi. Kilpailun kiristyminen maksuliikenteessä on kuitenkin vain ajan kysymys.”

POP Pankkiliitto osk on paikallisosuuspankkien keskusyhteisö. Tämä merkitsee sitä, että liitto muun muassa vastaa ryhmän riskien hallinnasta, vakavaraisuudesta ja pankkisääntelyn liittyvästä raportoinnista. Liiton puitteissa luodaan myös strategiat, joita itsenäiset paikallisosuuspankit toteuttavat.

Teksti: ANTTI ÄIJÖ

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon