Ihmiset, ideat, IT, IPR – investointien uusi aika

Yritysten ja meidän kaikkien on viimeistään nyt syytä tarkistaa suhtautumista erilaisiin investointeihin. Tarkastelu kannattaa aloittaa investointi-sanasta: mitä oikein ymmärrämme investoinnilla?

Jaa artikkeli

Yritysten ja meidän kaikkien on viimeistään nyt syytä tarkistaa suhtautumista erilaisiin investointeihin. Tarkastelu kannattaa aloittaa investointi-sanasta: mitä oikein ymmärrämme investoinnilla?

Investoinnille lähes synonyymi sana on sijoittaminen. Pörssiyhtiöiden kotisivuilla Investors-sanaa klikkaamalla löytää sijoittajasivut. Sijoittajat odottavat saavansa korkoineen takaisin yrityksen osakkeisiin investoimansa rahat. Investoinneista puhutaan erilaisissa asiayhteyksissä, mutta yhteistä kaikille on vaatimus tai toive saada investointi vähintäänkin maksamaan itsensä takaisin. Ja mieluummin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Perinteisesti investoinnilla on talouspuheessa tarkoitettu vuotta pitemmälle vaikutusajalle ulottuvia isohkoja rahallisia satsauksia koneisiin, tehtaisiin ja muuhun aineelliseen omaisuuteen. Tällaiset varat näkyvät yrityksen taseen vastaavaa- eli omaisuuspuolella.

Jatkossa ihanneinvestoinnit ovat aineettomia ja niiden jäljiltä taseessa on parhaimmillaan vain rutkasti voittovaroja ja niiden myötä paljon rahaa – käytettäväksi osaamisen kehittämiseen ja jaettavaksi osinkoina. Jos taseessa on paljon muita omaisuuseriä kuten toimitiloja, koneita tai varastoja, se on varma merkki perinteiselle toimialalle jumiintuneesta, vanhaan tyyliin toimivasta yrityksestä. Sellaisen aika voi olla pian ohi.

Miksi parhaat investoinnit ovat aineettomia

PI-johtamiskoulun HLJ-Akatemiassa 2017 Fira Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho totesi puheenvuorossaan, että yritykselle tarpeetonta ja jopa vahingollista on sitoa rahojaan sellaiseen omaisuuteen, joka ei tarjoa skaalaetuja. Investointi koneeseen, toimitilaan, rakennukseen tai muuhun aineelliseen tavaraan ei lisää yrityksen mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa rajattomasti ympäri maailman. Skaalautumisetua rajattomasti tarjoaa esimerkiksi yrityksen luoma patentti, it-ohjelma tai muu IPR-yksinoikeus (Intellectual Property Rights). Myös verkostoituminen voi antaa yritykselle rajattomat laajentamismahdollisuudet.

Tämä aika suosii digitaalisuuteen ja osaamisen kehittämiseen perustuvaa liiketoimintaa verrattuna perinteisiin toimialoihin. Lähes kaikki perinteiset alat ovat vaarassa tulla jyrätyiksi. Toimitiloista, koneista tai muista ”muhkean” taseen tuomista muskeleista uhkaa tulla kantajalleen rasite, kun tilalle singahtaa uusia tapoja tarjota asiakkaille lisäarvoa – paremmin ja pienemmillä kuluilla.

Airbnb ja Ubertaxi ovat esimerkkejä innovaatioista, jotka koskettavat meitä jokaista ja tekevät majoitus- ja kuljetusalan perinteisten yritysten elämästä tukalaa. Uudet rakennukset tai uusi kalusto eivät yksinään pelasta, jos kilpailija tulee alalle aivan eri tulokulmasta, tehokkaammalla konseptilla ja ylivoimaisella palvelulla. Hengissä pysyy vain, jos pystyy erottumaan palvelun laadulla tai jollain muulla kilpailuetua tuovalla ominaisuudella.

Aina tulee olemaan toimialoja, joilla järeät, konkreettiseen omaisuuteen kuten tehtaisiin kohdistuvat investoinnit ovat välttämättömiä, jos yritys haluaa kasvaa ja parantaa kannattavuutta. Metsäliitto osuuskunta tarvitsee uuden biotuotetehtaan kasvattaakseen tuotantoaan ja sitä kautta myyntiään. Mutta biotuotteiden kannattavuudessa tuskin koskaan ylletään Supercell-luokkaan. Syy ei ole tuotteissa, jotka kummallakin ovat maailmanluokkaa tai asiakkaissa, joita kummatkin osaavat palvella hyvin. Eroa tuskin on edes henkilöstön osaamisessa. Kummassakin organisaatiossa henkilöstö osaa tehtävänsä esimerkillisesti Mutta Supercell erottuu skaalautuvuudella – tuote voidaan myydä ja toimittaa reaaliaikaisesti maailman joka kolkkaan ja vaikka myy lisää, voitto vain kasvaa mutta kulut eivät juuri nouse. Biotuotetehtaallekin on mahdollista siirtyä skaalautuvan toimintatavan aikaan, kun tuotteista ja palveluista tehdään patentoituja tai muulla tavalla uniikkeja. Tämä vaatii uudenlaisia investointeja, joista suurin osa keskittyy henkilöstön ja verkoston osaamisen kehittämiseen.

Miten varautua aineettomien investointien aikaan

Aineettomien investointien vaihe tarkoittaa paljon aiempaa suurempaa satsausta osaamiseen. Henkilöstön kehittämisestä tulee investointi, jonka tavoite on tuotteistaa osaamista skaalautuvaksi ympäri maailman. Näitä investointeja ei tehdä vain lähettämällä työntekijä kurssille, kun koulutusbudjetissa on vielä varaa. Tai kouluttamalla työntekijöitä samalla tavalla kuin on tehty aina ennenkin.

Aineettomat investoinnit ovat ennen kaikkea yrityksen strategiaan pohjautuvia, pitkän tähtäimen hankkeita. Niiden avulla rakennetaan yhtäaikaisesti koko henkilöstön osaamista niin, että työtyytyväisyydestä, asiakkaalle tarjottavasta lisäarvosta ja kilpailijoista edukseen erottuvista ratkaisuista tulee ylivoimainen yhdistelmä.

Aineettomien investointien aikana henkilöstön motivaatiosta ja osaamisen tasosta tulee ratkaiseva kilpailutekijä. On pystyttävä rekrytoimaan potentiaaliset osaajat, tukemaan osaamisen kehittymistä ja pitämään parhaat osaajat omassa organisaatiossa.

Mitä voi tehdä ensimmäiseksi

Aloittaisin kysymällä henkilöstöltä, mikä heitä motivoi ja mistä he unelmoivat. Parhaassa tapauksessa tästä lähtee liikkeelle yrityksen, henkilöstön ja asiakkaiden yhteinen unelmamatka.

JUKKA SUVITIE
Varatuomari, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja

Left Menu Icon
Right Menu Icon