Valio muutoksen pyörteissä

Maailmanmarkkinahintojen lasku, kuluttajakysynnän heikentyminen ja kustannusten kasvu haastoivat maitomarkkinoita viime vuonna. Valio on sopeuttanut toimintaansa muutosneuvottelujen avulla, ja on mukana rakentamassa Suomeen luontoviisasta ruokajärjestelmää.

Teksti Päivi Kujala, PTT
Jaa artikkeli

Maidontuotanto jatkoi laskuaan viime vuonna vajaan prosentin. Tuottajahintojen taso kääntyi laskuun jo viime vuoden syyskuussa. Maidontuotannon kustannustaso pysyi korkealla, vaikka energian hinnat sekä rehukustannukset laskivat edellisvuodesta.

Maidontuottajien lukumäärä väheni viime vuonna 8 prosenttia, luomumaidontuottajien määrä jopa 21 prosenttia. Syinä tähän olivat esimerkiksi luomumaidon heikko kannattavuus, muuttuneet tukiehdot ja pienentynyt kysyntä. Luomumaidon tuotanto supistui 9 prosenttia.

Maitotaloustuotteiden vienti laski sekä arvoltaan että määrältään. Tämä näkyi myös elintarviketeollisuuden vientiliikevaihdon laskuna.

Viennin arvo Kiinaan lähes puolittui, mikä ravisteli erityisesti maitosektoria, jossa viennin ylijäämä on pitkälti sulanut. Uusia avauksia ja kohdemarkkinoita tarvittaisiin kiperästi. Ruuan tarve joka tapauksessa kasvaa maailmalla.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Suomen maitomarkkinoiden veturi Valio onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan viime vuoden vaikeassa toimintaympäristössä lähes 2 prosenttia (2, 2 mrd. €). Kotimaan liikevaihto kasvoi, mutta samalla ulkomaantoimintojen liikevaihto laski.

Valiolla on käynnissä vuoteen 2025 ulottuva tulosparannusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa maitotuottoa merkittävästi.

Viime vuonna maitotuotto pieneni 51,6 senttiin per litra. Myös maitokate, jolla Valio mittaa taloudellista onnistumista, pieneni.

Alan vaikeuksien vuoksi tammikuussa 2024 käynnistyneet muutosneuvottelut johtivat 89 henkilön irtisanomisiin. Lisäksi meijerijätti on aloittanut muutosneuvottelut Helsingin ja Turun tehtailla, jotka se aikoo sulkea ja siirtää tuotannon Riihimäelle.

Määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta

Valio toimii määrätietoisesti maidon arvoketjun päästöjen vähentämiseksi tavoitellessaan hiilineutraalia arvoketjua.

Työtä tehdään erityisesti maitotiloilla, kuljetuksessa, tehtaissa ja pakkausten valmistamisessa. Luonnon monimuotoisuustyö on tullut ilmastotyön rinnalle.

”Vastuullisuuteen liittyvä sääntely ja sertifiointi on tullut hyvin näkyväksi.”

Valion alkutuotannon vastuullisuusohjelma uudistui vuonna 2023. Käytössä on nyt eläinten hyvinvointiin, luonnon monimuotoisuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä toimenpiteitä. Vapaaehtoiseen vastuullisuustyöhön maitotiloista sitoutui viime vuonna 86 prosenttia.

Vastuullisuuteen liittyvä sääntely ja sertifiointi on tullut hyvin näkyväksi, velvoittaahan vastuullisuusraportointi suuryityksiä.

Vuosikertomusta ja vastuullisuusraporttia lukiessa voi kantaa huolta siitä, kuinka paljon asioiden todentaminen ja raportointiin kuluva aika lopulta vie yritysten resursseja. Tähän voisi apua löytyä automatisoiduista järjestelmistä.

Soija ei tuota ongelmaa

Valio sai Business Finlandilta 10 miljoonan euron rahoituksen Food 2.0 -hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda Suomeen luontoviisas ruokajärjestelmä. Lisärahoitusta on luvassa 20 miljoonaa kumppanuusverkoston hankkeille. Verkostoon tavoitellaan vähintään sataa kumppania.

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa tarve on viiden vuoden aikana 100 miljoonan euron lisäpanokselle.

Valio onkin vahvasti mukana edistämässä kestävästi tuotettua maitoa ja lihaa, kasvipohjaista ruokaa ja myös solumaatalouden uusia innovaatioita.

Valion toimitusvarmuus on sekin ollut hyvä. Puhtaat ja kestävästi tuotetut raaka-aineet ovat tuotteiden perusta.

Pienen särön tähän aiheuttaa soijan mukaan tulo Valion kasvipohjaisiin tuotteisiin, kun tytäryhtiö Oddlygood osti syksyllä 2023 pohjoismaisen Plantin tuotteiston ja brändin.

Valio kuitenkin edellyttää, että soija tuotteisiin tulee EU:sta tai Pohjois-Amerikasta, jolloin riskiä viljelyn aiheuttamasta sademetsien tuhotutumisesta ei pitäisi olla.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon