Metsä Group selvisi kunnialla vaikeasta vuodesta

Vuosi 2023 oli erittäin heikko metsäteollisuudessa. Inflaatio ja korkojen nousu heikensivät kuluttajien ostovoimaa, mikä näkyi kulutuksessa ja rakentamisessa. Kysynnän väheneminen pakotti metsäteollisuuden lomautuksiin, eikä sulkemisiltakaan vältytty.

Teksti: Matti Valonen, PTT
Jaa artikkeli

Metsäteollisuuden tuotantokustannukset nousivat, mihin myötävaikutti puuraaka-aineen hinnannousu, joka taas oli seurausta pysyvästi pienentyneestä puuntuonnista ja energiateollisuuden kasvaneesta puupolttoaineiden kysynnästä.

EK:n tammikuun suhdannebarometrin perusteella metsäteollisuuden suhdannetilanne oli edelleen alkuvuodesta erittäin heikko, mutta yritysten odotukset ennakoivat jo valoisampia aikoja.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Metsä Groupin liikevaihto laski viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Liikevoitto taas kasvoi jo jonkin verran, vaikka poliittiset lakot pysäyttivät tehtaita ja toimituksia. Kaiken kaikkiaan yhtiö arvioi poliittisten lakkojen tulosvaikutuksen todella merkittäväksi.

Roima parannus pehmo- ja tiivispapereissa

Vuonna 2023 Metsä Groupin liikevaihto pieneni 12 prosenttia 6,1 miljardiin. Reaalinen muutos oli kymmenen prosenttia. Liikevaihtoa pienensivät toimitusmäärien ja lopputuotteiden markkinahintojen lasku.

Viime vuoden tapaan yhtiön liikevaihdosta kolmannes kertyi saha- ja selluteollisuudesta (Metsä Fibre) ja kolmannes kartonkiteollisuudesta (Metsä Board). Pehmo- ja tiivispapereiden (Metsä Tissue) osuus liikevaihdosta oli noin viidenneksen ja loput koostuivat puutuoteteollisuudesta (Metsä Wood) sekä puunhankinnasta ja metsäpalveluista (Metsä Forest).

Innovaatioyhtiö Metsä Spring taas sijoittaa lupaaviin startup-yrityksiin ja kehittää niiden kanssa uusia biotuotteita. Niiden kautta pyritään luomaan korkeampaa arvoa osuuskunnan jäsenten puulle.

Konsernin oikaistu liiketulos laski noin 60 prosenttia vajaaseen 850 miljoonaan, minkä osaltaan aiheutti toimitusmäärien lasku sekä muuttuvien kustannusten nousu.

Viime vuonna liiketuloksen muodostumisen kannalta tärkein segmentti oli pehmo- ja tiivispaperit, jotka toivat kaksi viidennestä liiketuloksesta.

Pehmo- ja tiivispaperien tulosta paransivat yhtiön mukaan katteiden tervehtyminen ja sisäisen tehokkuuden koheneminen kustannusten pysyttyä kontrollissa.

Kartonkiteollisuus sekä sellu- ja sahateollisuus tuottivat kumpikin neljänneksen liiketuloksesta.

”Metsäteollisuuden suhdannetilanne oli alkuvuodesta heikko, mutta yritysten odotukset ennakoivat valoisampia aikoja.”

Suhdanneperäistä kannattavuuden heikkenemistä

Metsä Groupin kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Yhtiön vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vielä vuonna 2022 huiteli liki 20 prosentissa.

Kannattavuuden heikkenemiseen ei liity dramatiikkaa, vaan se on pitkälti suhdanneperäistä.

Vuosina 2021–22 metsäteollisuuden lopputuotteiden hinnat nousivat laaja-alaisesti, mikä tuki teollisuudenalan kannattavuutta, mutta vastaavasti mm. puukustannukset nousivat puun saatavuuden heikennyttyä.

Suhdanteen heikennyttyä yhtiön kannattavuus palasi vuosien 2019–20 tasolle.

Myös suomalaisten kilpailijoiden kannattavuus heikkeni. UPM:n vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto laski 6,4 prosenttiin ja Stora Enson romahti reiluun kahteen prosenttiin.

Yhtiön maksuvalmius säilyi vahvana. Metsä Groupin omavaraisuusaste aleni viime vuonna 55,9 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2022 oli yli 60 prosenttia.

Osuuskunnan voitonjako yli 100 miljoonaan

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta, sillä osuuskuntaan liittyi enemmän jäseniä kuin siitä erosi.

Vuoden 2023 lopussa osuuskunnalla oli 91 694 jäsentä, jotka omistivat liki 5,5 miljoonaa hehtaaria metsää.

Osuuskunnan jäsenten omistama metsäala kasvoi hieman edellisvuodesta.

Metsäliiton hallitus esitti voitonjaoksi 101 miljoonaa euroa, joka koostui perus- ja lisäosuuksille sekä lisäosuuspääomalle maksettavista koroista ja puukauppapohjaisesta ylijäämänpalautuksesta.

Ylijäämäpalautusta esitettiin maksettavaksi 0,3 euroa viimeisten neljän vuoden aikana jäseneltä vastaanotettua puukuutiota kohden.

Metsäteollisuustuotteiden vähentyneen tuotannon takia Metsä Forestin puutoimitukset laskivat kymmenen prosenttia vuodesta 2022, ja olivat 30 miljoonaa kuutiota.

Siitä 88 prosenttia toimitettiin Suomessa sijaitseville tehtaille ja loput pääasiassa Ruotsin tehtaille.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon