Ruokatalot hakevat kasvua erilaisin strategioin

Hankalasta suhdannetilanteesta huolimatta Atria ja HK onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan, mutta kasvu tuli edellisvuoden tapaan lähinnä myyntihintojen korotuksista. Kuluttajahintojen nousu näkyi muutoksina lihankulutuksessa.

Teksti Sari Forsman-Hugg, PTT
Jaa artikkeli

Tuottajahintojen pysyminen korkealla tasolla viime vuonna ja ennätyslukemista palautuvat rehu- ja energiakustannukset toivat hieman helpotusta alkutuotannon kustannuskriisiin sekä kannattavuusvajeeseen lihasektorilla.

Sianlihan tuotanto väheni jopa seitsemän prosenttia.  Myös siipikarjanlihan tuotannossa oli pieni notkahdus alaspäin, vaikka tuotanto onkin viime vuosina kysynnän myötä kasvanut.

Lihan kulutus on Suomessa viime vuosina kääntynyt laskuun. Siksi lihatalotkin ovat hanakasti laajentaneet valikoimiaan kasvipohjaisilla tuotteilla.

Liha ja lihatuotteet on silti edelleen yksi päätuoteryhmä kuluttajien ostoskorissa. Kuluttajahintojen nousu on kuitenkin näkynyt selvästi lihatuotteiden kysynnässä. Tuoteryhmän myynti laski kaksi vuotta peräkkäin päivittäistavarakaupassa, kun kuluttajat ostivat vähemmän ja edullisempia tuotteita.

Tämä ilmeni muun muassa kulutuksen siirtymisenä lihan arvokkaammista ruhonosista edullisempiin.

Arvokkaampien ruhonosien myymiseksi lihatalot ovat joutuneet hyödyntämään alennuskampanjoita. Lihan kuluttajahinnat kääntyivätkin laskuun jo viime syksynä, mikä näkyi jossain määrin lihatuotteiden myynnin piristymisenä.

Yrityskaupoilla uutta virtaa

Atrian liikevaihto kasvoi viime vuonna maltillisesti (3 %). Oikaistu liiketulos kasvoi vain hieman. Tulosta heikensivät korkea kustannustaso ja Nurmon uuden siipikarjatehtaan käyttöönotosta aiheutuvat kulut. Omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ja tase vahvana. Liikevaihdolla mitattuna Atria on vahvistanut asemaansa toimialalla.

Vielä vuonna 2021 HKScanin liikevaihto oli lähes viidenneksen Atriaa suurempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Atria ylsi positiivisen liiketulokseen kaikilla liiketoiminta-alueillaan, joskin liikevaihto ja tulos jäivät jälkeen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Atria teki alkuvuodesta strategisen liikkeen, kun se sopi ruotsalaisen valmisruokayhtiö Goohin ostamisesta Lantmännen Cerealialta. Yritysosto tukee Atrian kasvua valmisruokasegmentissä, erityisesti mikroaterioiden markkinassa.

HKScan kasvatti liikevaihtoaan jatkuvien toimintojen osalta 6 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos kääntyi viime vuoden tappiollisen tuloksen jälkeen positiiviseksi. Parannusta tuli erityisesti Suomesta, vaikka kustannusinflaatio rasitti edelleen toimintaa. Omavaraisuusaste pysyi tyydyttävänä.

”Toimintaympäristön epävarmuus ja vaikea ennakoitavuus rasittavat liha-alaa tänäkin vuonna.”

Kannattavuuden ja taseen parantaminen ovat kuitenkin strategisesti tärkeitä parannuskohteita. HKScan jatkoi yrityskauppojen saralla, kun se myi Ruotsin liiketoimintonsa, HKScan Sweden AB:n osakkeet Lantmännenille. Yrityskaupan myötä yhtiön nimi muuttuu HKFoods Oyj:ksi.

Yrityskauppojen ja taseen vahvistamisen saaga jatkuu, kun HK ilmoitti toukokuun alussa myyvänsä myös Tanskan liiketoimintonsa. Lähialueilta vetäytyminen muuttaa yhtiön rakennetta, ja kasvua haetaan jatkossa selkeämmin kotimarkkinoilta.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä HKScan paransikin jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liiketulosta vuodentakaiseen.

Kuluttajat ratkaisevat suunnan

Elintarvikeviennissä on tunnistettu kasvupotentiaalia, mutta liha-alalla tämä ei realisoitunut viime vuonna, kun lihan vienti laski sekä arvoltaan että määrältään. Viennin volyymin kasvattaminen kannattavasti ei ole osoittanut helpoksi, ja uusien avauksien saaminen vaatii useiden vuosien ponnisteluja.

Kiinan ja Suomen välillä solmittu vientiehtosopimus viime vuoden lopulla mahdollistaa suomalaisen siipikarjanlihan pääsyn jättimaan markkinoille. Uusi vientilupa Etelä-Afrikkaan puolestaan laajentaa sianlihan vientimahdollisuuksia.

Toimintaympäristön epävarmuus ja vaikea ennakoitavuus sekä kustannusinflaatio rasittavat liha-alaa tänäkin vuonna. Ostovoiman kohentuessa palkankorotusten ja inflaation hidastumisen myötä on odotettavissa, että ainakin osa hintojen nousun aiheuttamista ruuan kulutusmuutoksista palautuisi.

Yleisen arvonlisäveron korotukset sekä kotitalouksien säästämispaineet voivat viedä terän tästä palautumisesta.

Samalla lihatuotteiden lyhyen ja pitkän aikavälin kulutusnäkymät ja ratkaisujen vaikutukset tuotantoon ja investointeihin hämärtyvät. Kaupan omien merkkien markkinaosuuden kasvu näkyy sekin lihatuotteiden markkinassa

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon