Millaisia osuuskuntia löytyy Suomen koulutusjärjestelmästä?

Jaa artikkeli

Opiskelijaosuustoiminnan voi jakaa karkeasti kolmeen eri osuuskuntatyyppiin:

Oppilaitososuuskunta
Oppilaitoksen yhteydessä, usein toisella asteella ja erityisesti ammattiopistossa toimiva osuuskunta. Koska jäsenistä saattaa löytyä alaikäisiä, on oppilaitososuuskuntien hallituksessa usein esimerkiksi opettajia ja muita oppilaitoksen ja lähipiirin aikuisia. Toiminta liittyy yleensä yrittäjyyskasvatusjaksoihin tai muihin opiskeltaviin aiheisiin käytäntöä lähemmäs tuoden. Ammattiopistoissa toimii oppilaitososuuskuntia esimerkiksi käsi- ja taideteollisella alalla, ravintola-alalla ja erilaisten myynti. Hyvä esimerkki ammattiopistossa toimivasta oppilaitososuuskunnasta on Osuuskunta Yrittämö tai lukio-osuuskunnasta Kauniaisten Lukion osuuskunta GraniWorks.

Tiiviisti opintoihin liittyvä opiskelijaosuuskunta
Osuuskunta, jonka jäsenkunnan muodostaa tiivis, usein liiketalouden tutkintoa ammattikorkeakoulussa opiskeleva opiskelijaryhmä. Ryhmä joko perustaa osuuskunnan tai jatkaa uudella jäsenistöllä vanhan osuuskunnan toimintaa. Opiskelijaosuuskuntia löytyy ammattikorkeakoulujen yrittäjyysyksiköistä, kuten JAMKin Tiimiakatemia, TAMKin ProAkatemia, TurkuAMK:n BisnesAkatemia ja OAMK:n Terwa-akatemia.

Opiskelijoiden osuuskunta
Muuten kuin oppimismenetelmään tai kouluihin kiinteästi liittyviä osuuskuntia löytyy esimerkiksi yliopistojen kyljestä. Taustalla saattaa olla ainejärjestö tai oppilaskunta. Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat kääntäjäopiskelijoiden Osuuskunta Monikieliset (HY, UEF ja UTU) ja Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst (HY).

Avatar photo

Matti Ketola

Kirjoittaja työskentelee Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon yritysasiantuntijana.

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon