Monimuotoisuus yhteiskunnan ja yritysten voimavarana

Osuuskuntayrityksille monimuotoisuus ja rasismin vastaisuus on ollut itsestäänselvyys, kirjoittaa Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Teksti Mari Kokko, toimitusjohtaja, Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo
Jaa artikkeli

Monimuotoisuuden edistäminen ja rasismiin kielteisesti suhtautuminen ovat välttämättömiä toimia kestävälle ja eteenpäin pyrkivälle yhteiskunnalle.

Rasismi ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää. Rasistiset teot ja asenteet loukkaavat ihmisarvoa.

Toisten kunnioittaminen, positiivisen vuorovaikutuksen tavoitteleminen ja toisen asemaan asettuminen tekevät maailmasta paremman paikan niin yksilölle kuin yhteisölle.

Tarvitaan puheiden lisäksi myös tekoja. Yksi polku on kiinnittää huomiota syrjäyttäviin rakenteisiin ja käytäntöihin työelämässä, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Yritykset ovat avainasemassa monimuotoisuuden edistämisessä ja näkevätkin sen koko ajan enemmän tärkeäksi. Kun erilaiset taustat, uskomukset ja kokemukset kohtaavat, niin se synnyttää uutta.

Myös kuluttajat odottavat moninaisuutta ja sosiaalista vastuunkantoa.

”Rasismi ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää.”

Osa yrityksistä on pitkällä ja toiset ensiaskeleita ottamassa monimuotoisuuden ja tasa-arvon huomioimisessa. Osuuskuntayrityksille monimuotoisuus ja rasismin vastaisuus on ollut itsestäänselvyys.

Yrityksien arjessa rinta rinnan työskentelevät monesta taustasta tulevat työntekijät.

Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei rasismin vastaiselle työlle olisi tarvetta. Työpaikoilla tulee kiinnittää huomiota, että jokaisella on turvallista olla työyhteisön jäsen.

Se on näyttävä niin teoissa kuin puheissa. Suvaitsevaisuus, rasisminvastaisuus ja rakenteellisen syrjinnän poistaminen ovat kaikkien vastuulla.

”Työpaikoilla tulee kiinnittää huomiota, että jokaisella on turvallista olla työyhteisön jäsen”, Mari Kokko toteaa.

Maahanmuutto luo maahanmuuttoa

Suomessa maahanmuutto on melko tuore ilmiö. Vasta 1990-luvulla otettiin maahanmuuttopolitiikan ensi askelia ja maahanmuutto keskittyy lähinnä suuriin kaupunkeihin erityisesti etelässä.

”Keskustelu on syytä kääntää siihen, että miten Suomi olisi kiinnostava maa tulla.”

Etsimme tapoja ja keinoja käsitellä asiaa. Tällä hetkellä lähestymiskulma julkisessa keskustelussa on kapea. Asiaa käsitellään lähinnä työperäisen maahanmuuton tarpeena, pelotteluna ongelmista tai työntekijöiden hyväksikäyttönä.

On tarpeen laajentaa keskustelua perheperusteiseen maahanmuuttoon, mikä on suurin ilmiö Suomessa. Keskustelu on syytä kääntää siihen, että miten Suomi olisi kiinnostava maa tulla ja perustaa tänne koti.

Maahanmuutto luo maahanmuuttoa. Se millaista tarinaa Suomesta kerrotaan, vaikuttaa siihen, että kasvaako maahanmuuttajien määrä.

Erityistä huomiota yhteiskunnassa tulee kiinnittää lapsiin ja nuoriin, jotka ovat rakenteellisen syrjinnän ja rasismin kohteena.

Heitä tulee rohkaista unelmoimaan ja haaveilemaan sekä tukea, etteivät syrjäyttävät rakenteet ja asenteet kutista heitä ja heidän unelmiaan.

Monimuotoisuuden edistäminen on teko kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa.

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon