Metsä Group uskaltaa investoida

Tulevaisuuden menestykseen tähtäävän metsäteollisuuskonsernin on panostettava päästöjen vähentämiseen, biodiversiteetin turvaamiseen ja tuotevalikoiman laajentamiseen. Samanaikaisesti toiminta on pidettävä kannattavana, sillä edellä luetellut tavoitteet edellyttävät investointeja.

Teksti Matti Valonen, PTT
Jaa artikkeli

Metsä Groupin tavoitteena on muuntaa tehtaansa vapaiksi fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä ja vähentää veden kulutustaan. Biodiversiteetin turvaamisen osalta Metsä Group on lanseerannut uudistavan metsätalouden konseptin.

Konsernin tavoitteena on myös tuotevalikoiman laajentaminen, jossa sitä avittaa omistamansa innovaatioyritys Metsä Spring.

Metsä Groupin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste. Viime vuonna se oli 61 prosenttia.

"Tavoitteena on myös tuotevalikoiman laajentaminen."

Metsäliitto Osuuskunnan omistajastrategiana on tuottaa kysyntää suomalaiselle puulle ja kohottaa näin jäseniensä metsäomaisuuden arvoa. Vuoden 2022 lopussa jäsenten sijoitukset osuuskuntaan olivat kaikkiaan 1,6 miljardia euroa.

Osuuskunta jakoi vuonna 2022 jäsenilleen 101 miljoonaa euroa perusosuuksien ja lisäosuuksien korkoina sekä ylijäämäpalautuksena.

Useita hankkeita meneillään

Tehtaiden pitäminen kilpailukykyisenä sekä niiden päästöjen vähentäminen edellyttävät säännöllisiä investointeja. Viime vuonna konserni investoi kaikkiaan 1,5 miljardia.

Luvussa suurimpana näkyy Kemin uuden biotuotetehtaan rakentaminen, mutta myös viime vuonna käynnistyneet Rauman suursaha ja Mäntän uusi pehmopaperikone.

Tänä vuonna Kemissä valmistuu biotuotetehdas ja päättyy kartonkitehtaan kehitysohjelma. Ruotsin Husumissa konserni saattaa päätökseen sellutehtaan uusinnan ja jatkaa investointia taivekartongin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

"Venäläisen tuontipuun päättyminen on kiristänyt puumarkkinat äärimmilleen."

Konserni käynnisti niin ikään mittavat investoinnit Ruotsin Mariestadin pehmopaperitehtaan uudistamiseen ja Äänekosken palkki- ja levymateriaaleja valmistavan kertopuutehtaan rakentamiseen, joiden on määrä valmistua vuosina 2025–26.

Kaskisten kartonkitehtaan rakentamisesta Metsä Groupin on tarkoitus päättää vuonna 2024.

Kaikki edellä luetellut ovat investointeja integraatteihin, joka tarkoittaa tehdaskokonaisuutta, joka tuottaa selluloosaa ja valmistaa siitä paperia tai kartonkia.

Niiden etuna ovat hyödyt logistiikassa, energiantuotannossa, tehtaiden sivuvirroissa ja alihankkijoiden käytössä.

Yhtiö korostaa pitäneensä myös yksittäiset tehtaansa iskussa investoinneilla.

Tämä ei kuitenkaan poissulje yksittäisten tehtaiden sulkemista nykyisessä markkinatilanteessa. Varsinkin kun venäläisen tuontipuun päättyminen on kiristänyt puumarkkinat äärimmilleen.

Hyvää tulosta Euroopassa

Vuonna 2022 Metsä Groupin liiketulosprosentti (vertailukelpoinen liiketulos jaettuna liikevaihdolla) oli 18 prosenttia. Ruotsalaisista kilpailijoista SCA:n tulos oli aivan omaa luokkaansa reilussa 40 prosentissa.

Osuuskuntaomisteisen Södran liiketulosprosentti oli hieman Metsä Groupia parempi.

Vuonna 2022 Metsä Groupin liikevaihdosta kolmannes kertyi sellun ja sahatavaran myynnistä ja toinen kolmannes kartongista. Loput muodostuivat pehmo- ja tiivispapereista sekä muista puutuotteista.

SCA:n liikevaihdosta puutuotteet, sellu ja kartonki toivat kukin kolmanneksen.

"Metsä Groupin tulos on riippuvainen suhdanneherkän sellun hinnasta,"

Osuuskuntaomisteisen Södran liikevaihdosta sellu kattoi puolet ja puutuotteet neljänneksen.

Usean kilpailijansa tavoin Metsä Groupin tulos on riippuvainen suhdanneherkän sellun hinnasta, kuten tänä vuonna nähdään negatiivisessa mielessä. Tuotevalikoiman laajentaminen on ainoa tapa lievittää tätä riippuvuutta.

Metsä Group panostaa pitkään peliin

Metsäliitto Osuuskuntaan sijoittaneet voivat nukkua yönsä luottavaisina, sillä Metsä Group lähti erinomaisessa kunnossa heikentyneen kysynnän värittämään aikaan.

Konserni ei ole laittanut investointejaan hyllylle vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta, mikä kertoo luotosta omaan strategiaan ja vankasta tulevaisuudenuskosta.

Pidemmän päälle mahdollisimman vähäpäästöiset ja kilpailukykyiset tehtaat, biodiversiteetin turvaaminen ja tuotevalikoiman laajentaminen ovat ratkaisevia kulmakiviä omistajajäsenten metsän arvon lisäämisessä.

Klikkaamalla näet taulukon suurempana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon