Maitosektori tähyää uusille markkinoille

Maidon tuottajahintojen nousu oli ennätyksellistä, kun kohonneita tuotantokustannuksia onnistuttiin siirtämään myyntihintoihin. Vastuullisuusohjelmat rakentavat tulevaisuuden kilpailukykyä maidontuotannon arvoketjussa.

Teksti Päivi Kujala, PTT
Jaa artikkeli

Kahden koronavuoden jälkeen maailmantaloutta järisytti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan.

Tuotantokustannukset nousivat merkittävästi jo koronapandemian myötä kohonneesta tasosta vaikeuttaen koko elintarvikeketjun toimintaa vuoden aikana.

Sopimuskäytäntöjen muuttaminen kauppojen kanssa mahdollisti kotimarkkinoiden hintojen muutokset ennen viime kesää, ja sitä seuranneiden sopimusjaksojen hintamuutokset mahdollistivat vuoden aikana korotukset maidon tuottajahintaan.

Ruuan hinnan nousu aiheutti muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä. Syksyä 2022 rasitti lisäksi sähkön hinnan nousu ja lainan korkojen nousu.

Vastuullisuudella tavoitellaan kilpailukykyä

Useat osuusmeijerit toteuttavat parhaillaan moninaisia vastuullisuusohjelmia edetessään kohti maidontuotannon arvoketjun hiilineutraalisuutta.

Valio on asettanut tavoitevuodeksi 2035 ja Arlan yhteistyöryhmän osuusmeijereillä tavoite on vuosi 2050.

"Maitomaa painoi ensimmäisenä meijerinä tuotekohtaiset hiilijalanjäljet maitopurkkeihin."

Maidon hiilijalanjälkilaskureiden avulla maitotilat tunnistavat tuotannosta aiheutuvat päästöt pyrkien vähentämään niitä ja muun muassa luonnon monimuotoisuutta parannetaan entisestään.

Maitomaa painoi ensimmäisenä meijerinä tuotekohtaiset hiilijalanjäljet maitopurkkeihin.

Sekä Valiolla että Arlalla on meneillään kokeiluja lehmien metaanipäästöjen vähentämiseksi lisäaineen avulla. Lisäksi Valio muun muassa rakentaa Suomen Lantakaasu Oy:n toimintoja.

Arla Suomi puolestaan aloittaa yhteistyökumppaneiden kanssa nesteytetyn biokaasun tuotannon Tikan maatilalla.

Toivottavasti myös kuluttajilla on halukkuutta maksaa yhä vastuullisemmin tuotetuista maitotuotteista.

Kysyntä kasvaa kehittyvissä maissa

Osuusmeijerit kokevat maidontuotannon ja jalostuksen tulevaisuuden melko vakaana, mutta samalla tunnistavat toimivansa erittäin kilpaillulla alalla. Raaka-aineiden, energian sekä korkojen nousu vaikuttavat toimintaan kuluvanankin vuonna.

Globaali maidon kysyntä kuitenkin kasvaa nousevan elintason myötä lähinnä Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Kuluttajien kysyntä myös kotimaassa jatkuu maitopohjaisille tuotteille, vaikka nestemäisten maitotuotteiden kysyntä on laskeva. Riskeinä osuusmeijerit tunnistavat maailmanmarkkinahintojen kehittymisen erityisesti juuston ja maitojauheen osalta.

"Globaali maidon kysyntä kasvaa nousevan elintason myötä Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä."

On hyvä, että osuusmeijerit panostavat maidontuotannon kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämiseen yhdessä tuottajien kanssa. Tavoitteena on osuuskuntien kannattavuuden ja tuottajahinnan kilpailukyvyn parantaminen.

Maidontuottajia yhä vähemmän

Maidon tuottajahinnan nousu oli viime vuonna hitaampaa Suomessa kuin EU:ssa, mutta silti ennätyksellistä. Maidon tuottajahintojen huippu koettiin kotimaassa vuoden 2022 marraskuussa, kun kohonneita kustannuksia saatiin siirrettyä myyntihintoihin.

Meijerikohtaiset maidon tuottajahinnat kuitenkin vaihtelivat. EU:n maidon keskihinta nousi nopeammin ja ylitti viime vuonna suomalaisen maidon tuottajahinnan.

"Kohonneita kustannuksia saatiin siirrettyä myyntihintoihin."

Hintasuhteet palautuivat tämän vuoden alussa ennalleen. Keskimääräinen korkeimman laatuluokan eli E-luokan normimaidon hinta nousi tammikuun 39,72 sentistä joulukuun 52,32 senttiin litralta.

Maidontuotanto Suomessa kuitenkin jatkoi laskuaan viime vuonna 2,5 prosenttia, ja luomumaidon tuotanto kääntyi myös hienoiseen laskuun. Samaan aikaan maitotuotteiden kulutus kääntyi laskuun kokonaisuudessaan 2,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Maidontuottajien määrä väheni vuoden aikana kahdeksalla prosentilla, eli vajaa 400 tilaa lopetti maidontuotannon.

Tuottajia oli Suomessa viime vuoden lopulla 4572, joista valiolaisia noin 3700, Arla Suomi -yhteistyöryhmän tuottajia 394 ja muiden meijereiden tuottajamäärä oli yhteensä reilu 450 tuottajaa.

Maitokolmion tuottajien tilakoko kehittyi poikkeuksellisen voimakkaasti, keskimääräinen tila tuotti maitoa 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kulukuria investoinneilla

Liikevaihto kasvoi kaikilla analyysissa mukana olevilla osuusmeijereillä. Liikevaihdon kasvu muodostui pääosin maidon myyntihinnan noususta.

Lisäksi osan kasvusta toi tarvikemyynnin kasvu kohonneiden myyntihintojen myötä. Positiivisen liiketuloksen teki kymmenen osuusmeijeriä, kun vuotta aiemmin siinä onnistui 11 meijeriä.

"Polttoaineiden hinnan nousu kasvatti maidon keräilykustannuksia."

Kaikki meijerit eivät onnistuneet siirtämään kustannusten nousua myyntihintoihin, jolloin tulos muodostui tappiolliseksi.

Polttoaineiden hinnan nousu kasvatti maidon keräilykustannuksia. Osuusmeijerit pyrkivät kustannusten alentamiseen investoimalla muun muassa kylmätekniikkaan, maidon keräilyautoihin sekä bioenergialaitoksiin.

Paikalliset tuotteet kiinnostavat

Maitoalan sektorin toimijoiden valikoimiin vuosi 2022 toi lisää kasvipohjaisia tuotteita niiden kysynnän kasvaessa. Viime vuosina maitoa korvaavien juomien, kuten kaurajuomien markkinaosuus on erityisesti noussut.

Samalla toinen trendi on paikallisten tuotteiden ja pienten tuottajien tuotteiden lisääntyvä kysyntä, mikä vahvistaa monen pienen osuusmeijerin asemaa suurien rinnalla jalostuksessa.

"Maitoa korvaavien juomien, kuten kaurajuomien markkinaosuus on erityisesti noussut."

Maitomaa muun muassa toi markkinoille kauravälipalajuomat, ja Ålands Meijeriet jatkoi vahvaa juustojen kehitystyötä menestyen kilpailussa.

Myös Valion tuotekehitys oli vahvaa, maitopohjaisia tuotteita tuli lisää kaupan hyllyille ja kuluttajien ruokapöytiin. Samalla yhtiö satsasi entistä enemmän kasvipohjaisiin tuotteisiin, ja siihen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta laajenee edelleen.

Viennin arvo kasvoi volyymin pienentyessä

Maailmantalouden epävarmuus ja korkea inflaatio ovat luoneet painetta elintarvikevientiin.

Tavoitteellinen laaja-alaisempi viennin edistäminen ja siinä koko maitosektorin onnistuminen voisikin parhaimmillaan parantaa koko alan kannattavuutta.

Maitotaloustuotteet olivat viime vuonna edelleen suurin vientiryhmä euromääräisellä arvolla mitattuna. Niiden kauppataseen ylijäämä kuitenkin pieneni, sillä maitotuotteiden tuonti kasvoi sekä euromääräisesti että volyymiltään.

"Valio lopetti loputkin Venäjän liiketoiminnot."

Valio oli jälleen Suomen elintarvikeviennin vahva moottori 25 prosentin vientiosuudellaan. Konserni vie sekä maito- että kasvipohjaisia tuotteitaan noin 60 maahan ympäri maailman.

Valion ulkomaantoimintojen ja viennin kokonaisarvo on noin 750 miljoonaa euroa. Valion euromääräinen liikevaihto kasvoi Kiinassa 28 prosenttia, vaikka jättivaltion voimakkaat koronarajoitukset sotkivat Kiinan markkinaa.

Viennin volyymit kuitenkin laskivat. EU:n asettamien pakotteiden myötä Valio lopetti loputkin Venäjän liiketoiminnot myymällä ne huhtikuun lopussa Velkom Groupille.

Venäjän viennin osuus oli enää vähäinen, koska vienti pieneni jo Krimin valtauksen myötä asetettujen pakotteiden ja vastapakotteiden myötä.

Klikkaamalla näet taulukon suurempana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon