Etäkokoukset uusi normaali – puheenjohtajat uuden edessä?

Osuuskunnat ovat totutelleet jo lähes kaksi vuotta elämään maailmassa, jossa kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Jaa artikkeli

Hallituksen kokoukset sujuvat, mutta osuuskunnan kokoukset ovat pullonkaula, osa osuuskunnista on jäsenten vaatimuksista huolimatta pitäytynyt perinteisessä kokouksessa. Tulevaisuudessa kokouksia tullaan kuitenkin pitämään entistä enemmän hybridimallilla, mahdollisesti jopa pelkästään etäyhteydellä. Miten tämä vaikuttaa osuuskunnan kokouksen puheenjohtajan tehtäviin?

Puheenjohtajan tärkein tehtävä osuuskunnan kokouksessa on huolehtia siitä, että jäsenen oikeudet – mahdollisuus kommentoida, kysyä ja tehdä esityksiä sekä oikeus äänestää – toteutuvat parhaalla tavalla. Osuuskuntalain säännökset puheenjohtajan tehtävistä koskevat lähinnä ääniluetteloon ja pöytäkirjaan liittyviä puheenjohtajan velvollisuuksia. Puheenjohtajan tehtävät ovat suurelta osin muotoutuneet kokouskäytännössä. Hänen tulee hallita mm. kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen, kokouksessa käsiteltävien asioiden käsittelyyn ja äänestämiseen liittyvät lain säännökset ja kokouskäytäntö. Näin riippumatta siitä onko jäsen fyysisesti kokouspaikalla vai osallistuuko hän etäyhteydellä.

Hybridikokouksen puheenjohtajana toimiminen tuo pienen lisähaasteen kokouksen läpiviemiselle. Puheenjohtajalta ei edellytetä kokousjärjestelmän ja sen käyttöön liittyvien teknisten ominaisuuksien tai tietoliikenneyhteyksien asiantuntemusta eikä hän vastaa järjestelmän toimivuudesta. Puheenjohtaja voi käyttää apuna kokousavustajia, jotka esimerkiksi seuraavat etäosallistujien puheenvuoropyyntöjä. Isoja muutoksia ei etäkokouksia koskevassa lainsäädännössäkään ole tulossa puheenjohtajan asemaan. Se lähinnä selkiyttää puheenjohtajan oikeuksia, mm. puheenjohtajan on oikeus keskeyttää kokous teknisten ongelmien vuoksi ja siirtää se myöhemmin pidettäväksi. Lakiin esitetään myös mahdollisuutta jäsenten, muiden kuin suullisesti, esittämien kysymysten ja puheenvuorojen yhdistämiseen. Hyvä kokoustekniikan tuntemus, asiansa osaavat avustajat ja valmiudet käyttää kokousjärjestelmää – näillä eväillä osaava puheenjohtaja vie kokouksen onnistuneesti maaliin.

Avatar photo

Anne Ekonoja

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon lakiasiainjohtaja

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon