Mitä aineeton pääoma tarkoittaa?

Aineettomalla pääomalla on inhimillinen-, rakenteellinen- ja suhdepääoman ulottuvuus. Organisaation jäsenten tiedot, taidot ja motivaatio ovat esimerkkejä inhimillisestä pääomasta.

Jaa artikkeli

Aineettomalla pääomalla on inhimillinen-, rakenteellinen- ja suhdepääoman ulottuvuus. Organisaation jäsenten tiedot, taidot ja motivaatio ovat esimerkkejä inhimillisestä pääomasta. Se keskittyy jäsenten osaamiseen sekä organisaatioiden sisäisiin suhteisiin. Suhdepääoma taas liittyy organisaation ulkopuolisiin tahoihin, kuten asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Aineeton rakenteellinen pääoma puolestaan luo puitteet, jotta muita aineettoman pääoman osa-alueiden voimavaroja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Rakenteellinen pääoma koostuu esimerkiksi organisaation prosesseista ja toimintatavoista.

Aineettoman pääoman kaikkien osa-alueiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen keskiössä on arvon tuottaminen niin asiakkaille kuin yritykselle itselleenkin. Arvo voi realisoitua yritykselle aineellisena pääomana, kasvavana markkinaosuutena tai muuna lisäarvona. Asiakkaalle hyöty voi näkyä esimerkiksi myönteisenä tunnekokemuksena ja organisaation jäsenille työn mielekkääksi kokemisen vahvistumisena.

Teemaa voi pohtia myös osuustoiminnan näkökulmasta: Millaista pääomaa edustavat jäsenistön tietämys ja asenteet osuustoimintaa ja omaa osuuskuntaa kohtaan? Kiinnostavaa on, kokevatko työntekijät arvoa työstään nimenomaan osuuskunnassa ja tiedostavatko he ainutkertaisen roolinsa esimerkiksi kuluttajaosuuskunnissa kolmoisroolinsa kautta. Tällöin he ovat paitsi omistajajäseniä ja asiakkaita itsekin, myös korvaamattomia linkkejä osuustoiminnan idean ja asiakaskokemuksen rajapinnassa työntekijöinä.

Avatar photo

Anu Puusa

Kirjoittaja on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen jäsen ja työskentelee professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Lue myös

Left Menu Icon
Right Menu Icon