Asumisosuuskunta tuo uutta virtaa asuntomarkkinoille

Fira ja Tradeka pyrkivät tavoittamaan kohtuuhintaisia asuntoja etsivät. Uudessa konseptissa yhdistyvät omistus- ja vuokra-asumisen parhaat puolet.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
Jaa artikkeli

Fira ja Tradeka pyrkivät tavoittamaan kohtuuhintaisia asuntoja etsivät. Uudessa konseptissa yhdistyvät omistus- ja vuokra-asumisen parhaat puolet.

Fira Osku tuottaa asuntoja edulliseen ja kestävään asumiseen. Tämän mahdollistaa uudenlainen yhteisömuoto asumisosuuskunta. Ensimmäinen asumisosuuskunta rakennetaan Helsingin Koskelaan. Sen asunnot ovat kuluttajien varattavissa.

Firan tärkein yhteistyökumppani mallin kehittämisessä on ollut Osuuskunta Tradeka. Mallin valmistelusta vastannut varatuomari Samuel Kopperoinen Firasta kertoo, miten ajatus asumisosuuskunnasta sai alkunsa.

”Olemme etsineet vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asuntoja. Tärkein avaus on ollut ryhmärakentaminen. Asunto-osakeyhtiömuotoisen ryhmärakentamisen oikeudellinen raami on tosi tiukka. Osuuskuntien lähtökohtana oleva tahdonvaltaisuus antoi hyvän pohjan lähteä kehittämään uudenlaista mallia.”

Firan mallissa asukkaat ovat omia vuokranantajiaan. He omistavat osuuden asunto-osuuskunnasta ja maksavat vuokraa osuuskunnalle, jonka osakkaita he ovat. Asumisen kustannukset muodostuvat todellisten kustannusten mukaan ja kaikki tuotot käytetään osuuskunnan hyväksi.

Mihin asukkaan on sitouduttava liittyessään osuuskuntaan?

”Osuuskunnan jäsenten pitää maksaa omarahoitusosuutena 10 prosenttia asunnon rakentamiskustannuksista. Juoksevat kustannukset katetaan osuuskunnan keräämillä vuokrilla, joiden määrä perustuu todellisiin kustannuksiin”, valottaa Kopperoinen ja jatkaa:

”Loppuosa rahoitetaan osuuskunnan ottamalla lainalla. Siihen on mahdollista saada valtion takaus. Siksi laina kattaa 90 prosenttia hankkeen kustannuksista.”

Tradekan Perttu Puro (vas.) ja Firan Samuel Kopperoinen luotsaavat uraauurtavaa asumisosuuskunta-hanketta. Kuva: Riku-Matti Akkanen

Ei välikäsiä

Kopperoisen mukaan asumisosuuskuntamalli on suunnattu keskituloisille ihmisille, jotka maksavat asumiskustannuksensa pääasiassa itse.

Hän näkee mallissa selviä vahvuuksia verrattuna asunto-osakeyhtiöön tai vuokra-asumiseen.

”Osuuskuntaan pääsee käsiksi pienellä omarahoitusosuudella. Siksi siihen on matalampi kynnys kuin tavalliseen omistusasuntoon.”

Tavallisesta vuokra-asumisesta osuuskunta eroaa siten, että asukkaat käyttävät niissä päätösvaltaa. Samalla tavalla on myös taloudellisten asioiden kanssa.

”Ylimääräiset välikädet osuuskunnasta on poistettu. Vuokrat määräytyvät osuuskunnassa todellisten kustannusten mukaan. Tavoitteena ei ole tehdä voittoa, eikä osuuskunta voi jakaa tuottoa jäsenille”, Kopperoinen korostaa.

Osuuskunnan suurin haaste on hänen mukaansa se, että omarahoitusosuus on varsin merkittävä summa rahaa. Siksi edullisemman vuokra-asumisen ehtona on kohtuullisen suuren summan sijoittaminen osuuskuntaan.

Kopperoisen mukaan osuuskuntatalojen rakennustyöt alkavat syksyllä 2019 ja asukkaat pääsevät muuttamaan valmiisiin asuntoihin tammikuussa 2021.Sopii Tradekan linjaan

Tradekalle hankkeeseen mukaantulo oli luontevaa, sanoo toimitusjohtaja Perttu Puro.

”Osallistumme mielellämme Oskun kaltaisten uudentyyppisten mallien kehittämiseen.”

”Ennen kaikkea tässä on kysymys pyrkimyksestä voitonjakolupauksemme mukaisesti kanavoida liiketoimintamme tulosta yhteiskunnan hyväksi”, Perttu Puro painottaa.

Hän nostaa esiin asumisosuuskuntamallin tärkeän sosiaalisen ulottuvuuden.

”Mallissa yhdistyy omistusasumisen ja vuokralla asumisen parhaat puolet. Se tuo lisäksi omistusasumisen edut sellaistenkin ihmisten ulottuville, joilla ei ehkä olisi siihen muuten varaa tai joiden käytettävistä tuloista omistusasuminen lohkaisisi kohtuuttoman suuren osan.”

Puron mukaan muuttoliikkeen myötä ongelma on korostunut erityisesti niillä seuduilla, jotka ovat viimeisten vuosikymmenten aikana kasvaneet voimakkaimmin.

Voitaisiinko asumisosuuskuntamallia soveltaa Suomessa laajemminkin?

”Ehdottomasti. Nyt kehitetty malli on luonteeltaan yleinen ja helposti skaalautuva. Viime kädessä asian ratkaisee se, löytyykö Osku-asunnoille kysyntää”, Perttu Puro vastaa.

Kärsivällisen rahan taktiikka

Miten Tradekan rooli Osku-hankkeessa näkyy käytännössä?

”Tradeka tarjoaa rakennushankkeille rahoitusta niiden rakentamisaikana. Tämä mahdollistaa sen, että asukkaiden tarvitsee maksaa ainoastaan puolet omarahoitusosuudestaan hankkeen alkaessa ja loput vasta hankkeen valmistuttua.”

Sijoittajana Tradeka noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Oskussa kyse on ”kärsivällisen rahan” sijoittamisesta, jolla tähdätään yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen uudenlaisilla liiketoimintamalleilla.

”Tämä on meille ns. malta- ja toteuta -kategoriaan kuuluva hanke. Lokeroon kuuluvat sellaiset sijoituksemme, joissa tyydymme matalampaan tuottoon jonkin yhteiskunnallisesti tärkeän päämäärän saavuttamiseksi”, kertoo Puro.

FAKTA

Fira rakentaa kaikki osuuskuntatalot kestäviksi ja energiatehokkaiksi. Rakennuksissa hyödynnetäään muun muassa päästötöntä syvämaalämpöä ja älykästä talotekniikkaa, joiden avulla osuuskuntalaisten on myös helppoa itse seurata omaa kulutustaan.

Left Menu Icon
Right Menu Icon