OP Ryhmältä suurlahjoitus yliopistoille

OP Ryhmä haluaa olla varmistamassa Suomen pitkän aikavälin menestystä osallistumalla käynnissä olevaan yliopistojen varainhankintakampanjaan yhteensä 6,3 miljoonaan euron lahjoituksin.

Jaa artikkeli

OP Ryhmä haluaa olla varmistamassa Suomen pitkän aikavälin menestystä osallistumalla käynnissä olevaan yliopistojen varainhankintakampanjaan yhteensä 6,3 miljoonaan euron lahjoituksin.

OP Ryhmä on päättänyt lahjoittaa yliopistoille kautta Suomen yhteensä 6,3 miljoonaa euroa parhaillaan käynnissä olevalla rahoituskierroksella. Osuuspankkien lahjoitukset varmistavat sitä, että yhteiskunta rahoittaa yliopistojen toimintaa lähes 20 miljoonalla eurolla.

”OP nostaa korkeakoulutukseen suunnattujen lahjoitustensa tasoa tilanteessa, jossa koulutukseen kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita. Yliopistojen tukeminen on vahva viesti osuuspankkien ja koko OP Ryhmän halusta varmistaa yliopistokoulutuksen tulevaisuus”, pääjohtaja Reijo Karhinen sanoo.

”Osaamispääoma on ollut yksi Suomen menestyksen avaintekijöistä. Sen vaaliminen ja kehittäminen on aivan oleellista myös tulevaisuuden kannalta. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että elinkeinoelämä on mukana tukemassa osaamisen kehittämistä”, Karhinen toteaa.

Jokainen Suomen yliopisto saa OP Ryhmältä lahjoituksen. Valtaosa lahjoituksista on kohdentamattomia, valtion vastinrahakelpoisia, jolloin yliopistot voivat hyödyntää myös opetus- ja kulttuuriministeriön täydentävän rahoituksen. Näin ollen OP:n lahjoituksen kokonaisvaikutus kertautuu kokoaan suuremmaksi.

”On ollut innostavaa ja inspiroivaa käydä keskusteluja yliopistojen kanssa. Uskomme vahvasti suomalaisen koulutuksen tulevaisuuteen ja on hienoa, että voimme omalta osaltamme olla tukemassa sitä”, johtaja Tuuli Kousa sanoo.


”On ollut innostavaa ja inspiroivaa käydä keskusteluja yliopistojen kanssa. Uskomme vahvasti suomalaisen koulutuksen tulevaisuuteen ja on hienoa, että voimme omalta osaltamme olla tukemassa sitä”, toteaa johtaja Tuuli Kousa OP Ryhmästä.

Osuuspankit mukana varoja kartuttamassa

OP Ryhmän lahjoituksessa ovat mukana sekä keskusyhteisön että maakunnissa toimivien osuuspankkien panokset. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Osuuspankit ja OP Osuuskunta ovat marraskuussa tehneet 800 000 euron rahalahjoituksen Oulun yliopistolle. Summa koostuu 21 osuuspankin yhteensä 535 000 euron ja OP Osuuskunnan 265 000 euron lahjoituksista.

”Oulun Osuuspankin asiakaskunnan etu on, että alueella on mahdollisuus yliopistotasoiseen opetukseen ja korkeatasoineen tutkimustyöhön, jotka turvaavat alueen vetovoiman ja tulevaisuuden menestyksen. Niillä on vaikutusta asiakkaidemme työllistymiseen ja muun muassa asuntovarallisuuden arvon säilymiseen”, toimitusjohtaja Timo Levo Oulun Osuuspankista sanoo.

Keski-Suomessa toimivat osuuspankit ohjaavat Jyväskylän yliopistolle 230 000 euroa. Jyväskylän yliopiston lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliselle koulutusalalle. Rahat tulevat pankkien ja Osuuspankin keskusyhteisön lahjoituksista. Jyväskylän yliopiston lahjoituksissa ovat mukana OP Keski-Suomi ja pankit Jämsästä, Korpilahdelta, Kuhmoisista, Multialta ja Petäjävedeltä.

Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle yhteensä 600 000 euroa.

”Osuuspankit haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta paikallisesti. Uskomme, että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen edistää Pirkanmaan alueen elinvoimaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia”, OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund toteaa.

Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kiittivät merkittävästä tuesta. Tämä on ensimmäinen lahjoitus, joka on suunnattu yliopistojen yhteiseen käyttöön.

”Tämä on kiitos pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jota olemme tehneet OP Ryhmän kanssa. Tampereen yliopiston kauppatieteissä on panostettu osuustoiminnallisen liiketoiminnan tutkimukseen ja tutkinto-ohjelmassa toimii Suomen ainoa vakuutustieteen professuuri”, kertoo rehtori Liisa Laakso.

Varsinaissuomalaiset osuuspankit lahjoittavat Turun yliopistolle yhteensä yli 330 000 euroa ja Åbo Akademille yli 80 000 euroa. OP Ryhmän keskusyhteisön lahjoituksille tekemät korotukset huomioiden paikalliset yliopistot saavat noin 625 000 euron lahjoituksen, josta Turun yliopiston saama osuus on 500 000 euroa ja Åbo Akademin osuus 125 000 euroa. Varsinais-Suomen OP-liiton puheenjohtaja Mauri Kontu on iloinen ja ylpeä siitä, että kaikki Varsinais-Suomen osuuspankit ovat mukana lahjoittamassa.

”Lahjoitukset kertovat, että osuuspankit ymmärtävät yliopistojen merkityksen maakunnan elinvoimaisuuden edistäjänä. Sama tavoitehan on keskiössä myös paikallisten osuuspankkien omassa toiminnassa”, Kontu toteaa.

Satakunnan OP-liittoon kuuluvat osuuspankit lahjoittavat OP:n keskusyhteisön tukemana Turun yliopistolle yhteensä 224 000 euron suuruisen lisälahjoituksen. Osuuspankki Länsi-Suomi julkisti aiemmin miljoonan euron lahjoituksensa, joka kohdistuu Satakunnassa toimiville Tampereen yliopistolle, Tampereen Teknillisille yliopistolle sekä Turun yliopistolle.

Kaakkois-Suomen OP-liitto on lahjoittanut 150 000 euroa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Techonology, LUT) varainhankintakampanjaan. Lahjoituksellaan OP-liitto osoittaa tukensa koko yliopiston toimintaan ja sen strategian mukaiseen kehittämiseen. Lahjoitus menee yliopiston pääomaan, ei perustoiminnan rahoituksen paikkaamiseen. Summa nostaa LUT:n varainhankintakampanjan kautta saadun kampanjatuoton 3,45 miljoonaan euroon.

Tieteen tukeminen on Kaakkois-Suomen OP-liiton puheenjohtaja Jarmo Pousin mukaan merkittävä keino toteuttaa OP:n yhteiskuntavastuuta.

”Koulutus on Suomen pääoma ja vahvuus, jonka kehittämisestä on pidettävä huolta. Yliopistot ovat alueiden kehitykselle tärkeitä toimijoita. Ne tarjoavat nuorille opiskelumahdollisuuksia, luovat uusia työpaikkoja ja synnyttävät toimeliaisuutta ja vireyttä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto sijaitsee omalla toimialueellamme ja on tätä kautta luonnollinen yhteistyökumppani.”

Edellisellä rahoituskierroksella OP lahjoitti yhteensä 3,6 miljoonaa euroa ja oli yksi suurimmista yliopistoja rahoittavista yrityksistä. Yliopistolahjoitukset ovat osa OP:n yhteiskuntavastuutoimintaa ja muodostavat merkittävän osan ryhmän hyväntekeväisyyslahjoituksista.

Left Menu Icon
Right Menu Icon