Pyöreän pöydän keskustelu: ”Osuuskunnan jäsenyys ei ole rusinoiden keräämistä pullasta”

Toimintaympäristö on rajussa muutoksessa, mikä vaikuttaa voimakkaasti myös kotimaisten tuottajaosuuskuntien toimintaan. Paineita suomalaiselle lihantuotannolle luovat esimerkiksi talouden taantuma, Venäjän yhä jatkuva tuontikielto sekä sianlihan ylitarjonta.

Jaa artikkeli

Toimintaympäristö on rajussa muutoksessa, mikä vaikuttaa voimakkaasti myös kotimaisten tuottajaosuuskuntien toimintaan. Paineita suomalaiselle lihantuotannolle luovat esimerkiksi talouden taantuma, Venäjän yhä jatkuva tuontikielto sekä sianlihan ylitarjonta.

Jari Mäkilä
Jari Mäkilä
Veikko Kemppi
Veikko Kemppi
Matti Murto
Matti Murto
Ilkka Uusitalo
Ilkka Uusitalo
Sami Karhu
Sami Karhu
Anne Kontkanen
Anne Kontkanen

Osuustoiminta-lehti järjesti Pyöreän pöydän keskustelun LSO Osuuskunnan ja Pellervo-Seuran edustajien kesken 28. syyskuuta. Keskusteluun kutsuttiin LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi, hallituksen puheenjohtaja Matti Murto, hallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Uusitalo sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Mäkilä LSO:sta.

Pellervosta keskusteluun osallistuivat Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen ja toimitusjohtaja Sami Karhu, joka toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana.

Sami Karhu avaa keskustelun ja kysyy osallistujilta: ”Osuuskuntajärjestelmän DNA on pysynyt syvimmiltään muuttumattomana osuuskuntajärjestelmän rakentumisen alkuajoista 1900-luvun alusta. Mikä siis on osuuskunnan perustehtävä ja mitä tarkoittaa osuuskunnan jäsenyys?”

Matti Murto vastaa kysymykseen yksiselitteisesti: ”LSO Osuuskunnan perustehtävä on säilynyt hyvin samanlaisena alusta lähtien. Tarkoituksena on mahdollistaa jäsenten lihantuotanto niin, että se on kannattavaa ja mielekästä. LSO Osuuskunta toteuttaa tätä tehtävää edelleen, mikä on hyvä pitää aina kirkkaana mielessä.”

Veikko Kemppi täydentää: ”Olemme merkittävä liha-alan omistaja ja vaikuttaja toimialalla. Olemme myös mukana kehittämässä alkutuotantoa ja alkutuotannon kilpailukykyä.”

Jari Mäkilä muistuttaa, että yli satavuotiaan LSO Osuuskunnan perustehtävä on pysynyt samana sen perustamisesta lähtien, mutta toimintatavat muuttuvat ajan hengen mukaan.

”Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan toiminnan tarkoitus on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita tai palveluita, jotka osuuskunta järjestää”, kiteyttää Anne Kontkanen ja jatkaa: ”Tämä on todettu myös LSO Osuuskunnan säännöissä, jossa on selvästi sanottu, että osuuskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä lihantuotannon tukemiseksi, ei kenenkään muun.”

Näkökulmia omistajuuteen

HKScanin pääomistajana LSO:n tehtävänä on huolehtia, että HKScan kehittyy ja tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajilleen. Vain siten varmistetaan sopimustuottajien menestyminen jatkossakin.

Veikko Kemppi korostaa, että osuuskunnan jäsenilleen tarjoamat palvelut pitää tuottaa tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Palvelut on Kempin mukaan järjestetty suurelta osin HKScanin kautta, jotta jäsen saisi suurimman mahdollisimman hyödyn.

”Se mikä ehkä monia eniten mietityttää, on omistajan ja liiketoimintayhtiön välinen työnjako. Joillekin saattaa olla epäselvää, mitä kukin taho tekee”, pohtii Kemppi.

Hän tähdentää, että puolestaan LSO Osuuskunnan tuottamat jäsenpalvelut kuuluvat ainoastaan jäsenille.

Ilkka Uusitalo lisää: ”Toki silloin, kun osuuskunta tarjoaa edunvalvontapalveluita ja lobbausta, se palvelee kaikkia tuottajia.”

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa osallistuen MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimintaan. Vaikuttamisen pääteemoja ovat muun muassa aktiivilihatilojen toimintaedellytysten tukeminen sekä osuuskuntien ja sen jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. LSO on myös Pellervon ja FSA:n jäsen.

Kaikki pöydän ympärillä ovat yhtä mieltä siitä, että osuustoiminnassa olennaista on jäsenten sitoutuneisuus toimintaan hyvinä ja huonoina aikoina eikä lyhytjänteinen rusinoiden kerääminen pullasta.

LSO ajaa erityisesti aktiivisten, pitkäaikaisten jäsentensä etua. Veikko Kemppi tyrmää ajattelutavan, jossa jäsen turvautuu osuuskuntaan vain kriisin hetkellä eikä muuten toimi yhteisön hyväksi.

Veikko Kemppi: ”Koodi on yksinkertaisesti se, että jos lihantuottajalla on voimassaoleva tuotantosopimus yhtiön kanssa Suomessa, hän on tervetullut hakemaan osuuskunnan jäsenyyttä. Piste.”

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN

Pyöreän pöydän keskustelu julkaistaan kokonaisuudessaan 28. lokakuuta ilmestyvässä Osuustoiminta-lehdessä!

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon