Vahva ja yhtenäinen EU on osuuskuntien etu 

Teksti Mari Kokko
Jaa artikkeli

Vaikka osuustoiminta on vahvasti paikallista, EU on osuuskunnille tärkeä.  Unionin yhtenäismarkkinat ovat luoneet taloudellisen alueen, joka edistää kauppaa, investointeja ja talouskasvua. Tämä hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia.

EU tarjoaa vaikuttavan yhteistyömahdollisuuden yhteisten suurten haasteiden ratkaisemiseen. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, maahanmuutto, talouden kasvu ja digitalisaation myötä tiedon suojaaminen.  

Jatkossa on kiinnitettävä huomiota EU:n päätöksenteko- ja toimintakykyyn sekä yhtenäisyyteen, jotta se luo hyvää niin kansalaisille kuin yrityksille.

Vahva ja yhtenäinen EU ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltioiden päätösvaltaa tulisi kaventaa. EU:n tulee normeja luodessaan huomioida jäsenmaiden erilaiset olosuhteet. 

Jatkuva ja rakentava vuoropuhelu jäsenmaiden ja Euroopan unionin toimielinten välillä on keskeistä tulevaisuuden Euroopan rakentamisessa. 

EU:n on keskityttävä asioihin, joilla on todellista eurooppalaista lisäarvoa. Tämä edellyttää, että unioni noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita eli päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Pellervo kannattaa osuustoiminnan periaatteiden mukaista Eurooppaa, joka on ihmiskeskeinen ja asettaa kansalaiset osallistavasti toimintansa ytimeen.

Eurooppa on rakennettu demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien pohjalle ja näitä arvoja tulee puolustaa jatkossakin. Tulee kunnioittaa monimuotoisuutta ja kieltäytyä kääntymästä sisäänpäin. 

”Yhteinen tavoite on, että tulevassa EU-parlamentissa osuustoimintatietoisuus vahvistuu.”

Osuuskunnat eivät marginaalia Euroopassa

Elämme maailman osuustoiminnallisemmalla mantereella. Euroopassa toimii yli 250 000 osuuskuntaa, joissa on 163 miljoonaa jäsentä ja jotka työllistävät 5,4 miljoonaa ihmistä.

Osuuskuntia on mikroyrityksistä suuryrityksiin. Ne toimivat kaikilla talouden aloilla teollisuudesta kauppaan ja palveluihin, terveydenhuollosta asumiseen, maataloudesta pankkitoimintaan sekä energiasta kulttuuriin. 

Pellervo tekee yhdessä vaikuttamistyötä eurooppalaisen kattojärjestömme kanssa, jotta osuustoiminta nykyistä tunnetumpi ja näkyvämpi EU-tasolla.

Yksi yhteinen tavoite on, että tulevassa EU-parlamentissa osuustoimintatietoisuus vahvistuu ja meppien osuustoimintaverkosto toimii aktiivisesti ensi kaudella.

Tämä on tärkeää, jotta EU:n yrittäjyyspolitiikka edistää yritysmallien moninaisuutta ja ottaa huomioon osuuskuntien erityispiirteet. Osuuskuntien sääntelyn on oltava tasapuolista muiden yritysmallien rinnalla. 

Eurooppa tarvitsee myös uutta yrittäjyyttä. Uudenlaiselle innovatiiviselle yhteisyrittäjyydelle ja -toiminnalle osuuskunta on hyvä käytännössä testattu toimintamuoto.

Kannustan seuraamaan ja osallistumaan keskusteluun EU:n tulevaisuudesta sekä äänestämään kesäkuun vaaleissa. Brysselissä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat arkeen ja yritystoimintaan. Äänestämällä vaikutat.

Kirjoittaja on Pellervon toimitusjohtaja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon