Faba pysyi plussalla, vaikka myynti pieneni

Toimintaympäristön muuttuessa asiakaslähtöisten palvelumallien merkitys korostuu samalla kun rakennemuutos ja kysynnän laskut haastavat volyymin säilyttämistä

Teksti Sari Forsman-Hugg, PTT
Jaa artikkeli

Valtakunnallisena kotieläinalan palvelu- ja myyntiyrityksenä Faba osuuskunta tarjoaa ratkaisuja ja palveluita eläinten jalostukseen, lisääntymiseen ja terveyteen sekä karjan tuottavuuden kehittämiseen.

Faba osk:n jäsenten määrä viime vuoden lopussa oli 6045 (-6 %). Jäsenmäärän lasku seuraa rakennemuutosta maidon- ja naudanlihantuotannossa.

Faban liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 9 prosentilla 44,1 miljoonaan euroon. Vaikka eläinkauppa supistui ja siemennysmäärät pienenivät merkittävästi (-9,5 %), tulos säilyi positiivisena. Konsernin tilikauden voitto oli 21 600 euroa.

”Jäsenmäärän lasku seuraa rakennemuutosta maidon- ja naudanlihantuotannossa.”

Omavaraisuusaste säilyi edellisvuosien tapaan korkeana (80,7 %), samoin maksuvalmius pysyi erinomaisella tasolla.

Finnlactosta Faban tytäryhtiö

Faba on jatkanut vahvaa kehittämistyötä useissa eri hankkeissa ja panostaa uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Henkilöstön osaaminen on nostettu strategisesti keskiöön ja koulutukseen on satsattu.

Terveyspalveluissa kehitettiin maatilan bioturvaa edistävä palvelu, alkiotoimintoihin panostettiin VikingGeneticsin kanssa, tarvikekauppaa monipuolistettiin ja verkkokaupan uudistus saatiin valmiiksi.

”Faba laajentaa ja monipuolistaa tuotevalikoimaansa.”

Kuluvan vuoden keväällä Faba osti Finnlacto Oy:n koko osakekannan ja liiketoiminnan. Finnlacto tarjoaa tarvikkeita ja laitteita maidontuotantoon, rehunsäilöntään sekä vasikoiden ja karjan kasvatukseen.

Kaupan myötä Faba laajentaa ja monipuolistaa edelleen tuotevalikoimaansa.

Volyymin säilyttäminen haaste

Faba on juhlistanut suomalaisen lypsykarjanjalostuksen 125-vuotista taivalta julkaisemalla mittavan historiikin. Suunta on kuitenkin vahvasti tulevaisuudessa.

On tärkeää, että kotieläinjalostus pysyy kehityksen kärjessä vastatakseen kasvaviin vaateisiin niin kestävyyden, vastuullisuuden kuin eläinten hyvinvoinninkin osalta.

Tänä vuonna Faba aloittaa lihakarjan genomiarvostelun ja julkaisee ensimmäiset indeksit lihakarjalle. Tiedolla johtamisen strateginen merkitys tunnistetaan entistä vahvemmin.

”On tärkeää, että kotieläinjalostus pysyy kehityksen kärjessä.”

Faban keskeisenä toiminnan painopisteenä on panostaa edelleen digitaalisiin palveluihin mutta myös kotieläintiedon keräämiseen maatiloilta ja tiedon hyödyntämiseen koko ruokaketjussa.

Faban toiminnan volyymin säilyttämistä haastaa maatalouden rakennemuutos, joka näkyy tilojen lukumäärän pienenemisenä, sekä lihan ja maitotuotteiden kotimaisen kysynnän laskuna.

Myös kilpailu jalostustoiminnassa kasvaa vääjäämättä, ja tässä kilpailussa on tärkeää vahvistaa entisestään pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Left Menu Icon
Right Menu Icon