Taloudellista vastuuta kannetaan, vaikka tulos heikkenisi

Poikkeuksellinen taloustilanne helposti johtaa siihen, että vastuunkannosta lipsutaan. Vuosi 2022 kuitenkin osoitti, että osuustoimintayritykset kantavat taloudellista vastuuta kiitettävästi haasteellisista ajoista huolimatta.

Teksti ja taulukko Pasi Saarnivaara
Jaa artikkeli

Taloudellisen vastuun kantamisessa joudutaan tasapainoilemaan pitkän ajan jatkuvuuden ja lyhyen aikavälin voitontavoittelun välillä.

Taloudellisen vastuun kantokyvyssä OT-Vuosikirja tarkastelee osuustoimintayritysten liikevoittoa, verojen maksua yhteiskunnalle, palkanmaksua työntekijöille ja omistajien palkitsemista.

Näillä mittareilla osuustoimintayritykset saavat puhtaat paperit. Liiketulokset laskivat, mutta muut mittarit olivat vihreällä.

Tämä tekee suorituksesta vielä hienomman, huonommalla tuloksella on haasteellisempaa kantaa taloudellista vastuuta.

Taloudellinen pohja vahvistuu

Viime vuosien tapahtumien aiheuttamasta poikkeuksellisen suuresta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta suurimmat osuustoimintayritykset ovat onnistuneet vahvistamaan omaa talouttaan.

Vuonna 2020 alkanut taloudellinen vahvistuminen jatkui seuraavana vuonna ja vuonna 2022 jatkui edelleen voimakkaana.

"Taseet kasvoivat yhteensä 3 miljardilla eurolla."

Taseet kasvoivat yhteensä 3 miljardilla eurolla. Omavaraisuusasteet keskimäärin vahvistuivat, joten myös oman pääoman määrä kasvoi viidellä prosentilla ja 3,2 miljardilla.

Yli 216 miljardin yhteenlasketulla taseella, josta osuustoimintayritysten omaa pääomaa on lähes 72 miljardia, pystytään ylläpitämään toimintaa vaikeampinakin aikoina.

Suurimman panoksen taseiden kasvuun antoivat OP Ryhmä ja Metsä Group, joilla kummallakin tase kasvoi noin 1,5 miljardia.

Tuloksen teossa haasteita

Yhteenlaskettuna osuustoimintayritysten liikevoitto kasvoi jopa 12 prosenttia. Tähän vaikutti kuitenkin olennaisesti yksinään Metsä Group, jonka liiketulos kasvoi lähes puolella miljardilla.

Ilman metsäjättiä tulos oli yhteenlaskettuna viisi prosenttia miinuksella edellisvuodesta, jolloin tulosten kasvu oli huimaa.

Laskusta huolimatta vertailukohtana on niin erinomainen vuosi, että tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä edelleen, joskin toimialakohtaisia eroja on paljon.

Kuluvalle vuodelle tulokset eri toimialoilla menevät entistä enemmän ristiin. Metsä Group ilmoitti puolivuotiskatsauksessaan tuloksen tippuneen parilla sadalla miljoonalla.

Samaan aikaan OP Ryhmä ilmoitti ennätystuloksesta, lähes miljardin euron liiketulos pelkästään puolessa vuodessa. Tosin yritysryhmän tulos on pääosin omistajien kukkarosta, sillä nousseiden asuntolainakorkojen myötä vähittäispankkitoiminnan liiketulos lähes nelinkertaistui.

Osuuspankkien tavalliset jäsenet ovat siis rahoittaneet OP Ryhmän jättitulokseen.

Kohtalaisen hyvät tulokset johtavat luonnollisesti myös suurempaan yhteiskunnalliseen hyötyyn. Osuustoimintayritysten maksamat tuloverot yhteiskunnalle kasvoivat tämän vuosituhannen ennätyslukemiin, noin 700 miljoonaan euroon.

"Yrityksen hyvä tulos ei aina välity sen työntekijöille."

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 yksityisen sektorin työn tuottavuus laski Suomessa 0,5 prosenttia. Ot-yrityksillä lähin saatavilla oleva vastine, eli liikevaihto per työntekijä, kasvoi edelleen neljällä prosentilla.

Tuottavuudessakin osuustoimintayritykset ovat tehneet siis jotain oikeaan suuntaan.

Kasvu näkyi myös palkoissa

Yrityksen hyvä tulos ei aina välity sen työntekijöille. Kun osuustoimintayritysten palkkasummia vertaillaan, huomataan että hyvästä tuloksesta hyötyvät myös työntekijät.

Yritysten noin 92 000 työntekijän palkkasumma kasvoi viidellä prosentilla ja myös per työntekijä neljällä. Eli yhtä paljon kuin liikevaihtojen kasvuprosentti.

Inflaatiokorjaukset eivät vielä vuonna 2022 olleet niin suuria, joten palkannousua voidaan pitää kiitettävänä.

"Palkkojen kokonaissumma, noin 3,6 miljardia, on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä."

Voidaan myös olettaa, että vuoden 2023 korjaukset näkyvät palkoissa viiveellä. Ainakin suunta oli jo viime vuonna oikea. Ja palkkojen noususta huolimatta, tuottavuus per työntekijä kasvoi.

Palkkojen kokonaissumma, noin 3,6 miljardia, on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä.

Klikkaamalla näet taulukon suurempana.

Left Menu Icon
Right Menu Icon