Hallintohenkilön on oltava aktiivinen

Pellervon hallitukseen kuuluva Annukka Nikola on osuustoiminnan laaja-alainen vaikuttaja, joka oli mukana toteuttamassa yhtä viime vuosien isoimmista pankkifuusioista Suomessa.

Teksti Riku-Matti Akkanen |  Kuvat Juho Kuva
Jaa artikkeli

”Osuustoiminnallisen yrityksen tulee olla riittävän vahva toimija, jolloin se voi vaikuttaa toimialueensa kehitykseen sitä auttaen ja vahvistaen. Sen pitää myös pystyä tuottamaan asiakkaidensa tarvitsemat palvelut riittävän laadukkaasti”, Annukka Nikola sanoo.

OP Uusimaan hallituksen puheenjohtajana hän tietää, mistä puhuu. Hän oli tärkeässä roolissa, kun OP Ryhmän suurin pankki fuusioiden kautta kesällä 2022 syntyi.

Uuden pankin koosta kertoo, että sillä on yli 350 000 omistaja-asiakasta ja asiakkaita kaikkiaan 608 000.

OP Uusimaan toimialue ulottuu Porvoosta Lohjalle, ja siihen kuuluu myös pääkaupunkiseutu.

”Paikallisuus toimialueen usein hyvin erityyppisissä osissa on oleellista. Siitä syntyy yhteisöllisyys”, toteaa Nikola.

Uuden jättipankin tärkeänä tehtävänä hän näkee osuustoiminnan nostamisen aiempaa vahvemmin esille erityisesti pääkaupunkiseudulla.

”Pankin oma identiteetti ja toimintakulttuuri ovat tärkeitä. OP Uusimaa pyrkii omaksumaan fuusioituneista pankeista parhaat toimintamallit ja prosessit yhteiseen tekemiseen.”

Luotsaamassa OP Ryhmää

Iso kuva osuustoiminnallisen finanssitalon tehtävistä ryhmätasolla on selkiytynyt Nikolalle puolestaan OP Ryhmän hallintoneuvostossa, jonka puheenjohtajana hän tällä hetkellä toimii.

”Olen päässyt vaikuttamaan yli kymmenen vuoden ajan OP Ryhmän strategisiin linjauksiin sekä toiminnan painopistealueiden valintaan tietenkään unohtamatta omistaja-asiakkaidemme näkökulmaa.”

”Olen aina pitänyt lähtökohtana sitä, että seuraajani voivat tulla paremmassa kunnossa olevaan yritykseen kuin se oli minun aloittaessani hallinnossa”, toteaa Annukka Nikola.

Annukka Nikola muistuttaa, että kulunut alkuvuosi on finanssisektorilla ollut hyvin erikoista aikaa.

”Muutamiin pankkeihin jo aiemmin kasautuneet ongelmat ovat osoittautuneet joillekin ylitsepääsemättömiksi. Tämä on valitettavasti aiheuttanut laajempaa epävarmuutta koko sektoria kohtaan.”

Hänen mukaansa alan toimintaa on kuitenkin jo vuosikymmeniä määrätietoisesti kehitetty, joten pankit ovat sen ansiosta lähtökohtaisesti hyvin vakaalla pohjalla.

Lisäksi juuri osuustoiminnalliset pankit ovat maailmanlaajuisesti selviytyneet finanssikriiseistä merkittävästi useita kilpailijoitaan paremmin.

Katse tulevaisuuteen

Nikola on jo parikymmentä vuotta toiminut hallintohenkilönä useissa erilaisissa yhtiöissä tai osuuskunnissa monilla eri toimialoilla.

Mukaan on mahtunut niin pankki- ja finanssitoimialan kuin esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä.

”Hallintohenkilönä minun on oltava aidosti kiinnostunut kyseisestä toimialasta, yhtiöstä ja sen toiminnan kehittämisestä. Myös ajankäytön ja resursoinnin tehtävään tulee olla riittävä”, korostaa Nikola.

Osaaminen puolestaan karttuu jatkuvasti kokemuksen myötä.

”Hallinnon edustajana koen ehdottomasti tärkeimpänä, että pystyn tuomaan lisäarvoa kulloisenkin yrityksen johtamiseen ja liiketoiminnan tarpeisiin.”

”Osuustoiminnalla ja keskinäisyydellä on vankka arvoperusta.”

Hän painottaa tulevaisuuteen katsomisen olevan olennaista yritysten luottamustehtävissä ja yhteiskunnassa yleisemminkin.

”Olen aina pitänyt lähtökohtana sitä, että seuraajani voivat tulla paremmassa kunnossa olevaan yritykseen kuin se oli minun aloittaessani hallinnossa. Vain olemalla aktiivinen hallintohenkilö voi saada yrityksessä aikaan myönteistä kehitystä.”

Osuuskunnat tuovat ratkaisuja

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon hallituksessa Nikola on toiminut vasta jonkin aikaa. Hänen mielestään kyseessä on mielenkiintoinen näköala- ja vaikuttamispaikka suomalaiseen osuustoimintaan kaikilla toimialoilla.

”Osuustoiminnalla ja keskinäisyydellä on vankka arvoperusta, jonka pohjalta yritykset tuottavat palveluita ja etuja omistajilleen. Oma tuntumani on, että osuustoiminnallinen yritysmalli kiinnostaa entistä enemmän etenkin nuoria.”

Pienet ja keskisuuret osuuskunnat ovat Nikolan mielestä erityisen tärkeitä oman lähialueensa toimijoina.

”Vesiosuuskunnat ovat tästä erinomainen esimerkki. Niiden ansiosta on saatu toteutettua aluekehityksen kannalta välttämättömiä hankkeita, jotka olisivat muuten jääneet ehkä tekemättä.”

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon