Hyvästä johtajuudesta puhuminen vaatii yhteistä kieltä

Susa Nikula alleviivaa inhimillistä johtajuutta. Työpaikan pitää pystyä olemaan mukana työntekijän elämän kaikissa pompuissa.

Teksti Riina Karvonen | Kuvat Juho Kuva
Jaa artikkeli

Ennen LähiTapiolassa aloittamista Susa Nikulalla oli työpaikan suhteen yksi toive: kotimainen yritys, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nyt Nikula on toiminut vuoden LähiTapiolan ihmisistä ja kulttuurista vastaavana johtajana.

Käytännössä työpöydällä on koko LähiTapiola-ryhmän henkilöstöjohtaminen ja sen palvelut.

Yrityksen kulttuuri kulminoituu hänen mukaansa johtajien tapaan johtaa yritystä ja esihenkilöiden omia tiimejään.

”Kulttuuri yrityksessä muuttuu haluttuun suuntaan vain, kun tehdään tietoisia valintoja. Kulttuuri voi muuttua tiedostamattakin, mutta tietoisesti muuttaminen vaatii ymmärrystä lähtötilasta ja siitä, mihin ollaan menossa”, Nikula kertoo.

LähiTapiolan kaltaisessa isossa yhtiössä henkilöstöjohtaja ei itse voi suoraan vaikuttaa kaikkeen, vaan työtä tehdään taustalla esimerkiksi esihenkilöitä tukemalla.

Esihenkilöt saavat valmennusta ja opastusta tehtäviinsä, johdolle ja asiantuntijoille on puolestaan rakennettu talent-toimintamalli osaamisen kehittämisen avuksi.

Prosesseja kehitetään esimerkiksi valmistautumalla uuden henkilötietojärjestelmän käyttöönottoon.

”Henkilöstö luo myös itse kulttuuria ja elää sitä todeksi”, Nikula toteaa.

Henkilöstötyötä hän lähestyy elinkaariajattelun kautta.

”Ennakoivaa rekrytointia eli esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä tehdään jo ennen kuin työntekijä tulee meille.”

Sitten tehdään työsopimus ja mitä kaikkea matkalle sen jälkeen kuuluukin työvälineistä osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin.

”Jossain kohtaa matka päättyy exittiin joko eläkkeelle jäädessä tai työpaikan vaihtuessa”, Nikula sanoo.

Yhteiset pelisäännöt

Johtamislupaukset ovat Nikulalle tärkeä aihe, ja sen tiimoilta syntyi ennen nykyiseen pestiin siirtymistä edeltäneen sapattivuoden aikana myös kirja.

LähiTapiolassakin on Nikulan aloitettua luotu johtamislupaukset, joiden arkeen ulottaminen on parhaillaan käynnissä.

”Pitää puhua ensin samasta asiasta, että voidaan kehittää sitä. Johtamislupauksissa sanoitetaan konkreettisin sanoin ja väittein, mitä hyvä johtajuus juuri meillä tarkoittaa”, Nikula kertoo.

”Henkilöstö luo myös itse kulttuuria ja elää sitä todeksi”, Susa Nikula toteaa.

Selkeät tavoitteet helpottavat hänen mukaansa sekä työntekijän että esihenkilön toimintaa.

Työntekijä tietää, millaista johtajuutta hänen kuuluisi saada ja toisaalta esihenkilö tietää häneen kohdistuvat odotukset.

Tavoitteet voivat olla yrityksestä riippuen erilaisia: pienen startupin johtamisessa voidaan odottaa erilaisia asioita kuin maanlaajuisen satavuotiaan ketjun.

”Hyvästä johtamisesta voi tehdä jopa kilpailuedun. Olen sitä mieltä, että huippuhyvä johtaminen on voimavara, jota yritykset eivät ole ymmärtäneet riittävästi”, Nikula toteaa.

Inhimillistä johtajuutta

Ennen LähiTapiolaa Nikula ehti työskennellä S-ryhmässä erilaisissa rooleissa 26 vuotta.

Siirtyminen LähiTapiolaan ei kuitenkaan ollut erityisen ravisuttava muutos, sillä molemmat ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia itsenäisistä alueyhtiöistä ja ryhmäpalveluista koostuvia toimijoita sekä asiakkaiden omistamia.

Asiakasomisteisuutta Nikula pitää demokraattisena yritysmuotona.

”Johtamiseen ja kulttuuriin vaikuttaa se, minkälaiset johtajat yritykseen hakeutuvat töihin.”

Omistaja-asiakkaiden ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan ja kuuleminen päätöksenteossa heijastuu monin paikoin yrityksen toimintakulttuuriin.

”Johtamiseen ja kulttuuriin vaikuttaa se, minkälaiset johtajat yritykseen hakeutuvat töihin ja millainen arvopohja heillä itsellään on. Itselle oli helppo tulla tänne, koska olen kasvanut osuustoiminnallisessa yritysryhmässä ja kokenut sen omiin arvoihin sopivaksi”, Nikula pohtii.

Elinkaariajattelu tulee esiin myös yritystoiminnan aikajänteestä puhuttaessa.

Vaikka asiakasomisteisen yritystoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa ja seisoa omilla jaloillaan, ei siinä tavoitella pikavoittoja.

Pyrkimys tehdä pitkäjänteistä työtä omistajien hyväksi heijastuu kaikkeen toimintaan.

Erityisesti vakuutusalalla vuorovaikutus asiakkaan kanssa kestää usein vuosikymmeniä, jolloin yrityskuvaa ja asiakaskokemusta luodaan useissa kohtaamisissa.

”Uskon, että tämän tyyppisessä omistajayhtiössä johtajuuskin on inhimillisempää”, Nikula sanoo.

Left Menu Icon
Right Menu Icon