Osuustoiminnan suurlähettiläs

Professori Anu Puusa tekee suomalaista osuustoimintamallia tunnetuksi perinteisellä järjestötyöllä ja virtuaalisesti.

Teksti Riku-Matti Akkanen | Kuvat Matias Honkamaa
Jaa artikkeli

Professori Anu Puusa valittiin syksyllä jatkamaan Cooperatives Europen hallituksen jäsenenä seuraavat neljä vuotta.
Itä-Suomen yliopiston aineettoman pääoman johtamisen professorina toimiva Puusa haluaa hallitustyössä ennen kaikkea edistää osuustoiminnan tunnettuutta.

”Mitä sijoittajaomisteiset yritykset sanoisivat, jos millään kouluasteilla ei enää puhuttaisi osakeyhtiöistä tai pörssiyhtiöistä? Olisivatko he hiljaa ja purematta nielisivät asian?” Kysyy Puusa.

Hän pitääkin yllättävänä, etteivät osuustoimijat ole nostaneet ääntään, vaikka yritysmalli puuttuu käytännössä kokonaan koulujen opetusohjelmasta Suomessa ja muuallakin Euroopassa.

”Tilanne ei parane, jos emme yksiselitteisesti vaadi osuustoiminnalle tasavertaista kohtelua muiden yritysmuotojen kanssa.”

Cooperatives Europe (CE) on osuustoiminnallista yritysmuotoa Euroopassa edistävä monialainen yhteistyöjärjestö, joka edustaa 84 osuustoiminnallista jäsenorganisaatiota 33 Euroopan maasta.

Se tekee työtä noin 141 miljoonan eurooppalaisen omistajan ja 176 000 osuustoimintayrityksen eteen, jotka työllistävät 4,7 miljoonaa eurooppalaista. Järjestö pyrkii edunvalvonnan lisäksi edistämään osuuskuntamallin tunnettuutta ja kilpailukykyä.

Oma aktiivisuus ratkaisee

Miten yksittäisen maan edustaja pystyy viemään tavoitteita eteenpäin näin laajassa organisaatiossa?

”Vaikuttavuus on aika paljon jäsenen omasta aktiivisuudesta kiinni. Minunkin aikanani mukana on ollut henkilöitä, jotka eivät juuri ole asioita kommentoineet”, vastaa Puusa.

Hän korostaa, ettei kukaan CE:n hallituksessa edusta pelkästään itseään, vaan eri toimialoja ja erilaista osuustoimintaan liittyvää osaamista.

Edellisen 4-vuotiskauden aikana on saatu korjauksia aiemmin vaivanneisiin epäkohtiin, jotka liittyivät esim. kokousjärjestelyihin. Kokouksista on tullut sujuvampia, kokouskieli on nyt englanti ja keskustelusta avoimempaa. Toisaalta pandemia on viivyttänyt asioiden etenemistä.

Syksyllä CE:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tanskalainen Susanne Westhausen, joka toimi aiemmin järjestön varapuheenjohtajana ja joka on luvannut edelleen uudistaa CE.n hallituskulttuuria.

”Vaikuttavuus on aika paljon jäsenen omasta aktiivisuudesta kiinni.”

Mepeille osuustoimintaoppia

Edunvalvontatyö tarkoittaa Cooperatives Europessa ensisijaisesti EU-tason päättäjiin vaikuttamista.

”Kaiken ytimessä on viestintä ja valistus. Teemme ihan samanlaista työtä kuin Pellervo Suomessa, jotta yritysmalli huomioitaisiin nykyistä paremmin päätöksenteossa.”

Pellervosta tehtiin myös aloite CE:n eurooppalaisen osuustoiminnan yhteiseksi europarlamenttivaaliohjelmaksi syksyllä 2018. Tämä toteutui pitkälti Anu Puusan aktiivisuuden johdosta. Ohjelma oli käytössä ympäri unionia ennen kevään 2019 vaaleja.

Työ meppien valistamiseksi jatkuu edelleen.

”Pellervo on tavannut lähes kaikki suomalaiset europarlamentaarikot ja käynyt heidän kanssaan keskusteluita osuustoiminnasta. Tulen ehdottamaan vastaavaa toimintamallia myös muille CE:n jäsenmaille”, Puusa kertoo.

Anu Puusa

Cooperatives Europe on osa kansainvälistä osuustoimintaliittoa ICA:ta, joka käy parhaillaan läpi ja mahdollisesti päivittää osuustoiminnan arvot ja periaatteet ajan tasalle.

Etelä-Korean Soulissa joulukuun alussa järjestetystä osuustoimintakongressista alkaneen tarkastelun odotetaan vievän pari vuotta.

Myös Anu Puusa on tässä prosessissa mukana. Hänet valittiin ICA:n hallituksen nimittämään riippumattomaan työryhmään, joka valvoo prosessin avoimuutta ja demokraattisuutta. Tavoitteena on löytää teemat, joihin koko osuustoimintaperhe globaalisti on valmis sitoutumaan.

”Suomalainen osuustoiminta ei ole poliittisesti värittynyttä, mikä on sen ehdoton vahvuus. ”

Esitelmä keräsi miljoonayleisön

Mitä opittavaa maailmalla on suomalaisesta osuustoiminnasta?

”Suomalainen osuustoiminta ei ole poliittisesti värittynyttä, mikä on sen ehdoton vahvuus. Monissa muissa maissa tilanne on toisenlainen.”

Osuustoiminnan arvopohja on myös perinteisessä tasa-arvossa, joka ei listaa ihmisiä sorrettujen ja etuoikeutettujen ryhmiin esimerkiksi sukupuolen tai ihonvärin mukaan.

”Osuustoiminnan lähtökohtia ovat ihmisyys ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Kaikilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua. Silloin ketään ei suljeta ulos tai vastaavasti suosita.”

Puusa on omalla esimerkillään osoittanut, että vaikuttamistyötä voi tehdä muuallakin kuin perinteisissä kokouksissa. Hänen toukokuussa julkaistua TED Talk -esitystään suomalaisesta osuustoiminnasta on katsottu jo 1,2 miljoona kertaa, jonka lisäksi puhe leviää laajalti podcastina. Esitys on myös tekstitetty kymmenellä eri kielellä sen saaman suuren suosion vuoksi.

Left Menu Icon
Right Menu Icon