BisnesAkatemiassa opitaan yrittäjyyttä osuuskunnassa

Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemialla opiskellaan tradenomin tutkinto käytännössä tekemällä. Opinnot perustuvat osuuskuntayrittämiseen ja sitä tukevaan teoriatietoon.

Teksti ja kuvat: MATTI KETOLA
Jaa artikkeli

Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemiassa opiskellaan tradenomin tutkinto käytännössä tekemällä. Opinnot perustuvat osuuskuntayrittämiseen ja sitä tukevaan teoriatietoon.

BisnesAkatemian Osuuskunta Winean tiimi perehtyi treeneissään tammikuisena torstaina osuuskunnassa tekemisen laatuun ja laatujohtamiseen.

Tiimin treenisession oli valmistellut kaksi opiskelijaa, jotka pohjustivat osuuskunnan laatutyötä teoriaosuuksien kautta. Treenisessiota rytmitti alun fiiliskierros, ryhmätyöt ja palautteenomainen jälkimotorola.

Tiimi määritteli laatua muun muassa markkinoinnissa, myynnissä ja toteutettujen projektien asiakastyytyväisyydessä.

Winea toimii Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemiassa, joka kahdessa yksikössä Turussa ja Salossa toimiva yrittäjyyden oppimisympäristö. Turun yksikössä vuosikurssin opiskelijat on jaettu kolmeen tiimiin, joista kukin pyörittää myös osuuskuntaa. BisnesAkatemiaan opiskelijat siirtyvät toisen vuosikurssin alussa. Osuuskuntia on toiminnassa yhtä aikaa kuusi.

BisnesAkatemiassa oppimismalli perustuu neljään osa-alueeseen: Tiimien treeneihin, asiakasprojekteihin, lukupiireihin sekä oppimissopimukseen. Treeneissä ja lukupiireissä opitaan asiakasprojekteissa ja oman osuuskunnan liiketoiminnassa tarvittavia työkaluja. Oppimissopimus taas on opiskelijan henkilökohtaiseen kehityksen suunnitelma, jonka toteutumista mitataan säännöllisin kehityskeskusteluin.

Tenttejä BisnesAkatemiassaa ei järjestetä, vaan opiskelijat osoittavat osaamisensa kokoamalla portfolion, jossa on muun muassa kirjareflektioita, koosteita treeneistä ja työnäytteitä projekteista. Tavoitteena on osoittaa valmentajille oppiminen, jotta suorituksista voidaan antaa opintopisteet.

Nikolas Laaksonen ja Aapo Asikainen opiskelevat toista vuotta Turun AMK:ssa ja heillä on takanaan puoli vuotta yrittämistä Osuuskunta Wineassa.

Yrittäjän arkea opiskelijana

Osuuskunta Winean talousvastaavat Nikolas Laaksonen ja Aapo Antikainen istuvat syventyneenä tietokoneidensa ääreen BisnesAkatemian avokonttorin työskentelynurkkauksessa. Heillä on suunnitteilla seuraavalle viikolle taloustreenit, jossa käydään koko tiimin voimin läpi heidän vastuualuettaan.

”Olemme yhteyshenkilöt kirjanpitoa hoitava TradeTase osuuskunnan ja oman osuuskuntamme välillä. Hoidamme osuuskunnan laskuttamisen, laskujen ja palkanmaksun sekä kaikenlaisen arkistoinnin”, Antikainen kertoo.

Tähän mennessä puolisen vuotta nykyisellä tiimillään ja nimellään toiminut Winea on toteuttanut esimerkiksi salolaisen Murenan popup-myymälän turkulaiseen ostoskeskukseen ja paikallisen K-Marketin avajaiset. Tällä hetkellä suunnitellaan laajaa yhteistyötä paikallisen ravintolaketjun kanssa.

BisnesAkatemiassa ei perusteta välttämättä uudelle tiimille uutta osuuskuntaa, vaan uudet opiskelijat tulevat vanhojen osuuskuntien jäseniksi ja aiemmat opiskelijat luopuvat jäsenyydestään.

”Osuuskuntamme on perustettu jo 2015. Edellisen tiimin aikana sen nimi oli Partum. Syksyllä jäsenistö ja hallitus vaihtui meidän tiimiimme”, valottaa Laaksonen.

Winean hallitus määrittelee osuuskunnan tavoitteet ja hoitaa viralliset ja lakisääteiset asiat.

Haastavimpana Winean toiminnassa Laaksonen ja Antikainen pitävät alkuun pääsemistä varsinkin uusasiakashankintaan liittyen.

”Kun saamme projektin teemme hyvällä motivaatiolla ja vauhdilla, mutta jos projektia ei ole on alkuun pääsy haasteellista.”

Osuuskunta Winean toimistolla työn alla oli tapahtuman markkinointimateriaalin suunnittelua, catering-firman kilpailutusta sijoitusiltaa varten, käyntikorttien tilausta, projektin arviointia ja LinkedIn profiilin tekoa

Noin puolet opinnoista suoritetaan BisnesAkatemiassa

”BisnesAkatemiassa opiskelija suorittaa keskimäärin noin 90 opintopistettä tradenomin opintojen ollessa 210 opintopistettä. Moni opiskelijoista tekee myös opinnäytetyönsä BisnesAkatemiaan liittyen”, kertoo BisnesAkatemian valmentaja Marita Nummi Wikström.

Vuosikurssien välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä pyritään kannustamaan parin viikon välein järjestettävien Bisneaskatemian yhteisten heimo huuto -kokoontumisten ja esimerkiksi myös koko porukan yhteisten innovointisessioiden avulla.

BisnesAkatemia, Turun Ammattikorkeakoulu

  • Perustettu Saloon 2011 ja Turkuun 2015
  • 250 toimijan yhteisö
  • Liiketalouden tradenomikoulutuksen erikoistumisvaihtoehto
  • Perustuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa kehitettyyn tiimioppimismalliin

Left Menu Icon
Right Menu Icon