Keskinäisyys on kansainvälinen liike!

Keskinäisyys on yhteinen kansainvälinen liike huolehtia elinympäristöstä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 900 vuoden historia luo arvopohjan ja lähes miljardi asiakasomistajaa vaikuttavuuden. Siksi huoneentauluni alkaa verbillä ja lauseella: Pidä porukalla huolta isojen haasteiden ratkaisuista ja sen osana paikallisesta hyvinvoinnista!

| Kuva: RIKU-MATTI AKKANEN
Jaa artikkeli

Keskinäisyys on yhteinen kansainvälinen liike huolehtia elinympäristöstä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 900 vuoden historia luo arvopohjan ja lähes miljardi asiakasomistajaa vaikuttavuuden. Siksi huoneentauluni alkaa verbillä ja lauseella: Pidä porukalla huolta isojen haasteiden ratkaisuista ja sen osana paikallisesta hyvinvoinnista!

Liike on nyt tärkeä, sillä maailma on murroksessa. Turvasatamat ovat hävinneet ja tilalle on tullut jatkuva muutos ja epävarmuus. Paljon käytetty lause, että pallo on yhteinen, on nyt täyttä totta. Isot haasteet ovat yhteisiä kaikissa maanosissa. Tulevaisuus huutaa yhteisiä ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, kyberturvallisuuden varmistamisessa ja työn murrokseen vastaamisessa.

Minulle omistaja-asiakkaiden omistama vakuutustoiminta ja moderni keskinäisyys ovat vastuullisuutta ja aktiivisuutta osallistua globaalien haasteiden ratkaisuihin. Asiaa voimme edistää porukalla LähiTapiola-ryhmänä Suomessa ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden kansainvälisten liittojen kanssa yhteistyössä kansainvälisillä areenoilla.

Keskinäinen vakuuttaminen ja osuustoiminta laajemminkin ovat aina osaltaan tarjonneet ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin, murroksiin ja muutostarpeisiin. Liiketoiminnan osana on aina ollut yhteiskuntavastuu. Tämä tehtävä on tärkeää myös nyt. Yhteiskuntavastuu ei ole ollut eikä ole keskinäisessä yhtiössä pintaan liimattu slogan, vaan osa keskinäisten yritysten DNA:ta.

Paikallinen hyvinvointi on puolestaan osa globaalia ratkaisua. Jokaisen pitää huolehtia omista asioistaan omalla alueellaan, jotta voi vaatia samaa muilta tai jakaa hyvinvointia myös muualle. Teot ratkaisevat ja niitä on isojenkin haasteiden edessä mahdollista tehdä paikallisella tasolla.

Paikallisuus on ollut keskinäisen liiketoiminnan ytimessä koko sen historian ajan. Paikallisuus on pitänyt ja pitää keskinäisyyden myös elinvoimaisena yritysmuotona.

Suomessa pienet vakuutusyhdistykset huolehtivat pitkään oman paikkakuntansa asukkaiden elämänturvasta ja olivat mukana sen hyvinvoinnin kerryttämisessä. Asukkaat ja yhtiö olivat lähellä toisiaan. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana taloudellisten vakavaraisuussäädösten kiristyessä pienet yksiköt ovat vahvistaneet voimavarojaan yhdistymällä. Paikallisuus on siten merkinnyt yhä voimakkaammin maakunnallisuutta.

Myös LähiTapiola Pirkanmaa on pikkuhiljaa kasvanut maakunnallisesti merkittäväksi toimijaksi. Noin kolmannes alueen asukkaista käyttää yhtiön palveluita. He ovat siten myös yhtiön omistajia. Yhtiön näkökulmasta tarkastellen elinvoimainen maakunta takaa vakaimman toimintaympäristön turvata omistaja-asiakkaiden elämää. Elinvoimainen maakunta uskaltaa investoida alueelle, se on avoin kansainvälisyydelle, se uskoo sivistyksen voimaan alueen kehittymisessä. Minulle moderni keskinäisyys on vastuullisuutta ja aktiivisuutta osallistua maakunnan kehittämiseen.

Keskinäinen vakuutusyhtiö on lähtökohdiltaan ylivoimainen yhtiömalli vakuutusalalle. Myös markkinatilanne osoittaa yritysmuodon nauttivan laajaa luottamusta kansainvälisesti. Keskinäisten vakuutusyhtiöiden markkinaosuus globaalisti on liki 30 prosenttia, ja niissä on noin miljardi omistaja-asiakasta. LähiTapiola palvelee Suomessa 1,6 miljoonaa omistaja-asiakasta.

Vaikka keskinäisyyden perusta on vahva, sen pitää elää ajassa. Siksi huoneentauluni jatkuu verbillä ja lauseella: Uudista keskinäisen luottamuksen sisältöä ja kerro se muillekin!

Keskinäinen luottamus on pääoma, joka antaa vahvan pohjan kaikelle inhimilliselle toiminnalle.

Keskinäisen yhtiön pääomana on asiakasomistajien luottamus yhtiöön ja sen toimintaan. Luottamus perustuu muun muassa siihen, että yhtiön voitot käytetään järkevästi vakavaraisuuden parantamiseen, yhtiön palveluiden kehittämiseen, ylijäämän palauttamiseen takaisin omistaja-asiakkaille ja yhteiskuntavastuullisiin toimiin. Tärkeää on myös, että yhtiön toimintaa johdetaan kustannustehokkaasti, palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ja hallinnoidaan omistaja-asiakasvetoisesti.

Moderni keskinäisyys ei ole kolmen kuukauden välein mainostettua liikevaihdon ja voiton kasvua, vaan ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä omistaja-asiakkaiden hyödyksi ja omistaja-asiakkaiden elinympäristön kehittämiseksi maakunnissa taloudellisesti kestävällä tavalla. Tekemistä ohjaa vuosikymmeniä koetellut luottamuksen tukipilarit.

Digitaalisuuden aikakausi haastaa myös LähiTapiolan jatkuvaan ja nopeasykliseen kehitystyöhön.

Yhtiön tase antaa siihen resurssit ja päätöksentekojärjestelmät riittävän ripeyden. Mutta onko organisaatiossa riittävästi startup-tyyppistä toimintakulttuuria ja halukkuutta luopua saavutetuista eduista, onkin sitten haastavampi kysymys. Se on kuitenkin yksi avainasioista.

Uutta sisältöä asiakasomistajien ja yhtiön väliseen luottamussuhteeseen ja moderniin keskinäisyyteen on tuonut elämänturva-käsite. Se tarkoittaa vakuutuspalveluita, jotka turvaavat ja ennakoivat asiakasomistajien elämää turvallisuuteen, terveyteen ja talouteen liittyvissä yllättävissä tilanteissa.

Tässä hetkessä se tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita digi- ja mobiilipalveluita sekä uusia avauksia dataomistajuuden, big data -tietojen ja tietoturvallisuuden alueilla. Elämänturvapalvelut sopivat oikein hyvin nykyhetkeen ja uudistavat luontevasti LähiTapiolan toimintaa.

Siksi kerron niistä mielelläni ystävilleni ja kavereilleni muun muassa Twitterissä ja Facebookissa. En koe silloin olevani ns. mainosmies, vaan yhteisöllisen toiminnan tunnetuksi tekijä ja yhteisöllisen viestin välittäjä.

HARRI TALONEN
Kirjoittaja on LähiTapiola Pirkanmaan hallituksen puheenjohtaja.

Left Menu Icon
Right Menu Icon