Ruokataloilla haastava vuosi

HKScan näyttäisi selättävän pahimmat vaikeudet, mutta Atrialla on edelleen selkeä etumatka.

Teksti: TAPANI YRJÖLÄ, PTT
Jaa artikkeli

HKScan näyttäisi selättävän pahimmat vaikeudet, mutta Atrialla on edelleen selkeä etumatka.

Suomalaiset söivät lihaa vuonna 2018 kahden edellisen vuoden tapaan. Siipikarjanlihan kulutus kasvoi edelleen, joskin kasvutahti rauhoittui hieman. Naudanlihan kulutus pysyi edellisten vuosien tasolla, ja sianlihan kulutus jatkoi alamäessä.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousivat viime vuonna 2,2 prosenttia. Lihan kuluttajahinta nousi hieman vähemmän, 1,6 prosenttia.

HKScanin johto pantiin uusiksi

HKScanin liikevaihto laski edelleen, jo kuudetta vuotta. Liikevaihto oli 1 715 miljoonaa euroa. Liikevaihdon putoamistahti kiihtyi entisestään, ja se oli jo 5,1 prosenttia vuoden 2017 liikevaihtoa pienempi. Liikevaihto laski eniten Ruotsissa. Tanskassa ja Baltiassa liikevaihto oli hienoisessa nousussa.

Myös HKScanin nettotulos jatkoi alamäessä, vaikka putoaminen loivenikin selvästi. Se oli yli 51 miljoonaa euroa tappiollinen. Markkina-alueista Ruotsissa ja Tanskassa tulos parantui, mutta Baltiassa ja Suomessa tulos heikentyi selkeästi.

Marraskussa omistajat totesivat, että tilanne vaatii toimenpiteitä ja toimitusjohtaja Jari Latvanen sai lähteä. Myös hallitusta uusittiin isolla kädellä. Uudeksi toimitusjohtajaksi löydettiin talon hyvin tunteva Tero Hemmilä, joka aloitti HKScanissa keväällä 2019.

HKScanin suurin ongelmien lähde viime vuonna oli Rauman yksikön edelleen jatkuneet käynnistyshaasteet. Loppuvuotta kohti tilanne kuitenkin parantui. Lihan kulutuksen pienentyminen ei sekään helpottanut vaikeuksissa olleen yhtiön tilannetta.

Ruotsissa liikevaihto pienentyi merkittävästi. Laskusta pääosa johtui valuuttakurssien muutoksista eli Ruotsin kruunun heikentymisestä. Osansa pienentymiseen toi myös kuuman ja kuivan kesän mukanaan tuoma grillauskielto. Tulosta HKScan pystyi kuitenkin nostamaan Ruotsissa, kun tuotantotehokkuus parantui ja lihan hankintahinnat laskivat.

Baltiassa HKScanin liikevaihto jatkoi hienoista nousuaan myönteisesti kehittyneen vähittäismyynnin vanavedessä. Tulos kuitenkin heikentyi volyymien pienentymisen ja työtaistelutoimien seurauksena.

Tanskassa liikevaihto kääntyi lievään nousuun. Sitä veti ylöspäin hyvin vetänyt vienti. Tulos puolestaan laski hieman ankaran hintakilpailun ja kasvaneiden raaka-ainekustannusten seurauksena.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin selvästi valoisampi. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Rauman tehdas on lopulta saatu lentoon, ja tulos on parantunut selvästi. Uusi johtoryhmä on asettanut tavoitteekseen täyskäännöksen. Tähän pyrittäessä yhtiössä on aloitettu ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa HKScan kolmessa vuodessa toimialan johtavien yritysten joukkoon. Tavoitteen täyttämisessä riittää johtoryhmälle takuulla tekemistä.

Kallistuneet raaka-aineet painoivat Atriaa

Atrian liikevaihdon kasvu jatkui, joskin selvästi hitaampana. Liikevaihto oli 1 439 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua hidasti pääasiassa Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyminen suhteessa euroon.

Nettotulos puolestaan pienentyi konsernitasolla selvästi. Tulosta vetivät alaspäin Ruotsin ja Venäjän toiminnot.

Suomessa Atrian liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ja ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan. Atrian kannalta erityisen hyvä uutinen on se, että liikevaihto kasvoi aidosti myynnin lisääntymisen ja omien tuotemerkkien menestyksen myötä. Tulos pysyi haastavassa tilanteessa ennallaan.

Atria Ruotsin liikevaihto supistui merkittävästi. Pienentyminen johtui kuitenkin pääasiassa Ruotsin kruunun heikentymisestä. Paikallisessa valuutassa liikevaihto pysyi liki muuttumattomana. Myös tulos heikkeni Ruotsissa selvästi. Tulosta veti alaspäin raaka-aineiden hintojen nousu.

Tanskan ja Viron markkina-alueella Atrian liikevaihto laski hieman. Lasku johtui Tanskan kireästä hintakilpailusta, jota osaltaan korvasi myynnin kasvu Virossa. Liikevaihdon kutistumisesta huolimatta tulos kasvoi maltillisesti niin kustannusten hallinnassa kuin myynnin rakenteessakin tulleiden onnistumisten takia.

Venäjällä kurssi kääntyi jälleen laskuun. Liikevaihto vähentyi reippaasti. Vaikka iso osa laskusta johtuikin Venäjän ruplan heikentymisestä, myös myynti pienentyi. Raaka-aineiden hintojen nousu veti myös tuloksen reippaasti pakkaselle, kun nousseita kustannuksia ei saatu vietyä kuluttajahintoihin.

LSO:n tulos romahti

Atrian taustalla olevien osuuskuntien jäsenmäärät pienentyivät edelleen. Lihakunnan jäsenmäärän pienentyminen kiihtyi takavuosien vauhdin tasolle. Tulos jatkoi roimassa kasvussa ja osuuspääoman korko pidettiin ennallaan 20 prosentissa. Itikan jäsenmäärän pienentyminen hidastui edelleen. Itikan voitto jäi hieman viimevuotisesta. Myös osuuspääoman korko pysyi Lihakunnan tapaan 20 prosentissa.

HKScanin tärkein omistaja, eli LSO osuuskunta, siivosi jäsenrekisteristään passiivijäseniä ja jäsenmäärä pienentyikin merkittävästi. HKScanin vaikeudet heijastuivat myös LSO:n tulokseen, joka pienentyi merkittävästi. Osuuskunta on siitä huolimatta edelleen varsin vakavarainen ja osuuspääoman korko säilyi 5 prosentissa.

Saarioinen teki huipputuloksen

Saarioinen oli viime vuonna alan kirkkain tähti. Liikevaihdon kasvu jatkui, joskin melko maltillisena. Samaan aikaan tulos vahvistui huomattavasti. Nettotulos kasvoi yli kaksinkertaiseksi ja on liikevaihtoon suhteutettuna alalla ylivoimaisesti paras. Saarioisella on toteutettu kehitys- ja tehostamisohjelmat, ja niiden jälki on varsin vakuuttavaa.

Snellmanin liikevaihto kääntyi loivaan laskuun. Myös nettotulos pieneni merkittävästi. Tärkein syy heikentyneeseen esitykseen oli raaka-ainepula ja sen ratkaisemiseksi toteutetut lihan tuottajahintojen nostot. Snellman onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan sille tärkeissä tuotekategorioissa. Vaikka vuosi ei ollutkaan yhtä hyvä kuin edellinen vuosi, Snellman porskuttaa edelleen vahvasti.

Left Menu Icon
Right Menu Icon