Arvojemme ytimessä

ANNA MALK
Jaa artikkeli

Juuri ilmestyneen Osuustoiminta-lehden teemana on osuustoiminta ja kestävä kehitys. Teemavalinnan taustalla on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 2016−2030. Tässä Agenda30-nimellä tunnetussa ohjelmassa YK on määritellyt seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta, joita vastuulliset valtiot, kunnat, yritykset, kansalaiset ja järjestöt toteuttavat kukin painotustensa mukaan.

Yhteiskuntavastuu on osuustoiminnan arvojen ytimessä, ja luonnollisesti myös Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on tarttunut asiaan. Liitto on poiminut seitsemästätoista tavoitteesta osuuskuntien kannalta kolme merkityksellisintä: köyhyyden poistamisen, peruspalveluiden ja tuotteiden saatavuuden parantamisen ja ympäristönsuojelun.

Tässä numerossa puhutaan siitä, mitä tämä tarkoittaa osuustoimintayritysten ja -vaikuttajien näkökulmasta: Mitä ICA odottaa jäsenjärjestöiltään ja osuuskunnilta? Miten osuustoimintayritykset meillä ja maailmalla toteuttavat ohjelmaa arjessaan? Entä millaisin lainsäädännöllisin keinoin tai suosituksin päästäisiin kohti entistäkin kestävämpää toimintaa?

Niin tässä kuin monessa muussakin asiassa ympäröivän maailman odotukset ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Lisäksi ne muuttuvatkin nopeammin kuin ehkä koskaan ennen.

Jotta tämän hurlumhein keskellä saadaan rakennettua ja ylläpidettyä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa, osuustoimintayritysten päättäjien ja osuustoimintavaikuttajien ajankohtainen tieto ja taito ratkaista asioita on entistä merkityksellisempää.

Sen uusi, tässä ja nyt esittäytyvä päätoimittaja aikoo pitää mielessään. Osuustoiminta-lehti nostaa jatkossakin esiin ajankohtaisia puheenaiheita, käyttökelpoisia ratkaisuja ja konkreettisia välineitä osuuskuntien johtamiseen ja kehittämiseen.

Lehti aikoo myös uudistua, joten nyt jos koskaan on oikea hetki lähettää toimitukselle palautetta. Mikä lehdessä on parasta? Mitä uutta toivoisit jatkossa sen sivuilta löytäväsi?

ANNA MALK
Vastaava päätoimittaja
Pellervo-Media Oy

Left Menu Icon
Right Menu Icon