Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: ”Osuustoiminnassa kestävyydestä voidaan pitää erityistä huolta”

Osuustoiminta on hyvä väylä yrittämiseen, se luo mahdollisuuden työntekijöiden itsensä omistamiseen ja isot osuuskuntayritykset ovat kiinnittyneenä alueelleen jäsenistönsä kautta”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen sanoo.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN | Kuva: MATTI KETOLA
Jaa artikkeli

”Osuustoiminta on hyvä väylä yrittämiseen, se luo mahdollisuuden työntekijöiden itsensä omistamiseen ja isot osuuskuntayritykset ovat kiinnittyneenä alueelleen jäsenistönsä kautta”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa vihreät pitävät osuustoimintaa tärkeänä, vaikkei mallia ole erikseen nostettu vaaliohjelmassa.

”Osuuskuntien toiminta on mielestämme kannatettavaa ja näemme, että niitä voisi syntyä enemmänkin eri aloille.”

Vihreän talouspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on ekologinen kestävyys ja sosiaalinen hyvinvointi. ”On tärkeä parantaa työssä jaksamista, työllisyyttä ja yrittäjyyden edellytyksiä. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin yrityksiin”, toteaa Mikkonen ja muistuttaa:

”Siksi haluamme helpottaa yrittäjyyttä ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista vapauttamalla työnantaja sivukuluista ensimmäisen vuoden ajaksi.”

Tutkimus ja kehitys keskiössä

Yritystuet kaipaavat hänen mielestään remontin.

”Tuki tulisi suunnata uuden luomiseen vanhojen rakenteiden ja fossiilitalouden ylläpidon sijaan. Kriittiset kohdat ovat yrityksen kasvuvaiheessa sekä vientitoiminnan aloittamisessa, jossa kohdin tukea tulisi olla tarjolla. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuen osuus tulisi nostaa 4 prosentin tasolle, sisältäen sekä julkisen että yrityksen oman rahan. TKI-tuet ovat tutkitusti kaikkein vaikuttavimpia.”

Koulutuksen vahvistaminen sen kaikilla asteilla ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ovat Mikkosen mukaan avainasemassa, jotta yritykset pystyvät saamaan osaavia työntekijöitä tulevaisuudessakin.

Ilmastoasiat ovat isossa roolissa vihreiden politiikassa. Voisiko osuustoiminta olla tulevaisuuden kestävä yritysmalli, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon myös ympäristön hyvinvoinnin?

”Kyllä, osuustoiminnassa on vahvuuksia, joiden ansiosta sen kautta tapahtuvassa yritystoiminnassa kestävyydestä voidaan pitää erityistä huolta. Paikallisuus, omistajajäsenyys, omistajien mahdollisuus valita päättäjät ovat kaikki asioita, jotka kannustavat esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasioiden huomioimiseen.”

”Myös monien ympäristöhankkeiden toteuttamisessa osuuskunta on yritysmuotona toimiva”, Krista Mikkonen sanoo.

Vähäpäästöisempiä ratkaisuja ruuantuotantoon

Mitä kansallinen ruuan- ja energiantuotanto merkitsevät vihreille?

”Ruuan- ja energiantuotanto ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. On tärkeää, että voimme itse vaikuttaa, millaista niiden tuotanto on. Tämän, ja myös huoltovarmuuden vuoksi, tarvitsemme molemmissa kansallista tuotantoa ja on tärkeä etsiä niiden osalta vähäpäästöisempiä ratkaisuja.”

Eduskuntavaaleissa Krista Mikkosen tärkeimpiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, koulutukseen ja sivistykseen panostaminen, eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen sekä tasa-arvo.

Monet vihreät aktiivit ovat Mikkosen mukaan omien alueidensa osuuskuntien hallinnossa. Hän itse on viihtynyt parhaiten jäsenenä.

”Olen parinkin osuuskunnan jäsen. En ole halunnut mukaan hallintoon, koska kuntapäättäjänä se voisi aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita etenkin kaavoituskysymyksissä”, Joensuun kaupunginvaltuustossa istuva Mikkonen toteaa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon