Osuuskunnat edistävät tulevaisuuden kestävää alustataloutta

Alustatalous mullistaa liiketoimintamalleja. Alustoilla kuten Überillä tai Airbnb:llä luodaan valtavat määrät arvoa, joka muodostuu alustojen käyttäjien - kuluttajien ja erityisesti palvelujen tuottajien työstä. Mutta kenelle lisäarvo päätyy ja kuka päättää alustan toimintatavoista?

Teksti: HANNA MUUKKA | Kuvat: MATTI KETOLA
Jaa artikkeli

Alustatalous mullistaa liiketoimintamalleja. Alustoilla kuten Überillä tai Airbnb:llä luodaan valtavat määrät arvoa, joka muodostuu alustojen käyttäjien – kuluttajien ja erityisesti palvelujen tuottajien työstä. Mutta kenelle lisäarvo päätyy ja kuka päättää alustan toimintatavoista?

Osuustoimintakeskus Pellervo järjesti 14.11. Helsingissä Alustaosuuskunta OPEN -tapahtuman, jossa puhuttiin omistajuuden merkityksestä ja siitä, miten rakennamme yhdessä yhteisöllisempää ja vastuullisempaa markkinataloutta.

 

Omistamisen vallankumous

”Olemme vasta asennusvaiheessa ja suurin muutos on vielä tulossa, nyt on hyvä hetki pohtia näitä asioita”, painotti tilaisuuden avannut PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila.

”Teknologia murtautuu sinne, missä se ei ehkä perinteisesti ole ollut ja on keskeisiä lisäarvon synnyttäjiä tulevaisuudessa.”

Jussilan mukaan olemme siirtyneet transaktioiden taloudesta alustatalouteen, jossa keskiössä on ihmisten välinen ja myös ihmisten ja tekniikan välinen vuorovaikutus.

”Sidosryhmien roolit eivät ole enää itsestään selviä. Omistajuus nousee merkittäväksi teemaksi ja erityisesti jaetun omistajuuden elementtejä tarvitaan. Mielenkiintoista on, mikä on osuustoiminnan rooli ja asema muutoksessa.”

”Teknologiayritykset eivät vain vielä ymmärrä osuuskuntien mahdollisuuksia”, muistutti Ed Mayo.

Alustaosuuskunnat maailmalla

”Voimme vastata jakamistalouden ongelmiin – alustakapitalismiin – vain muuttamalla omistajuutta, luomalla demokraattisen hallintotavan sekä vahvistamalla solidaarisuutta”, tapahtumassa puhumassa ollut Cooperatives UK:n pääsihteeri Ed Mayo muistutti. Cooperatives UK on ollut luomassa Isoon-Britanniaan alustaosuuskuntien yrityshautomoa.

Alustaosuuskunnan määritelmä on Mayon mukaan sinänsä aika yksinkertainen.

”Alustaosuuskunta on yhteisesti omistettu ja demokraattisesti hallittu yritys, joka käyttää digitaalista alustaa, jonka avulla ihmiset vastaavat tarpeisiinsa tai ratkaisevat ongelman yhdistämällä ihmiset ja varallisuuden.”

 

This is so Finnish!

Maailmalle on syntynyt jo paljon alustaosuuskuntia, jotka pyrkivät luomaan tulevaisuuden kestävämpää alustataloutta. Suomi voisi Mayon mukaan hyvin olla alustaosuuskuntien mallimaa, sillä meiltä löytyy teknologiaosaamista, mutta myös osuustoimintahenkeä.

”Suuret alustayritykset Google ja Facebook voivat tuntua ylivoimaisilta vastustajilta, mutta teknologiayritykset eivät vain vielä ymmärrä osuuskuntien mahdollisuuksia. Sielläkin muutos odottaa ja kun se tapahtuu, osuuskuntaliikkeen tulee olla valmiina.”

 

Alustoissa on tulevaisuus

OP Ryhmä on herännyt kilpailuympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen ja haluaa olla avainroolissa syntymässä olevilla markkinoilla.

”Tavoitteena on avoimia rajapintoja hyödyntäen varmistaa OP:n kiinnostavuus kumppanina ja luoda uusia innovatiivisia ja täysin digitaalisia palveluita”, kehitysjohtaja Tomas Granlund valaisi.

OP onkin jo julkaissut kaikki keskeiset palvelunsa rajapintoina ja tuonut muiden palveluita ja datalähteitä omiin palveluihinsa ja tehnyt yhteistyötä.

”Olemme valmiita avaamaan datamme kumppaneillemme. Alustataloudessa joutuu luopumaan vanhasta tavasta omistaa koko arvoketju itse. Tuottojen jako on hyväksyttävä alustan jakeluvoiman kasvattamiseksi”, korosti Granlund.

 

Osuuskunta sopii datan omistamiseen

Kustannussäästöt tai tehokkuus eivät ole suurin hyöty alustoilla, vaan rajapintojen avaaminen luo aivan uutta koko arvoketjuun.

”Suurin muutos ei ole se, että dataa pystytään keräämään vaan se, että alustoilla syntyy aivan uutta dataa ja uusia ansaintamuotoja”, huomautti alustataloustutkija Leena Ilmola-Sheppard.

Tyypillinen alusta ei Ilmola-Sheppardin mukaan edes vaadi paljon investointeja.

”Turha alkaa itse vääntää koodia, koska isoja yrityksiä ei voi kuitenkaan sillä saralla voittaa. Pitää oppia hyödyntämään jo niitä olemassa olevia resursseja. Todellinen haaste on rakentaa parempi bisneskonsepti siitä koodista.”

Ilmola-Sheppard uskoo, että osuuskunta on melko itsestään selvä vaihtoehto yritysmuodoksi alustataloudessa.

”Kun firma liittyy johonkin alustaan, halutaan yleensä varmistaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja se ettei joku tule ja kaappaa firmaa tai alustaa.”

 

Paneelissa oltiin optimistisia

Aamupäivä päättyi paneeliin, jossa keskusteltiin teemasta ”Omistajuuden vallankumous – ovatko alustaosuuskunnat ratkaisu?”. Toimitusjohtaja Juho Makkonen Sharetribesta haluaa demokratisoida jakamis- ja alustatalouden.

”Vaikka nuoria ei kiinnosta tavaroiden omistaminen, heitä kiinnostaa kyllä kuka omistaa ne yritykset, joiden palveluita he käyttävät.”

Hänen mukaansa osuuskunnat voivat tehdä myös paljon paremmat hinnoittelumallit, koska osuuskunnassa raha pysyy yhteisössä. Toinen panelisti alustaosuuskuntayrittäjä Leo Sammallahti muistutti, että alustat eivät ole ongelma vaan käyttäjien ja omistajien välinen jännite ja ristiriita. Osuuskunnassa nämä yhdistyvät.

Ilmola-Sheppard oli mukana myös paneelissa ja pohti, miten EU:ssa yritetään nyt kontrolloida alustoja huomauttaen, että lainsäätäjät ovat aina 3-4 vuotta myöhässä. Myös OP:n Granlund toi paneelissa esille, että täytyy rohkeasti lähteä vain kokeilemaan eri toimintamalleja ja miettiä missä osuuskunnat ovat vahvoja ja mitä globaalit jätit eivät pysty tarjoamaan, kuten paikallisuus ja suomen kieli.

Iltapäivän työpajoissa pohdittiin, mitä alustaosuuskunnat ovat käytännössä.

Alustaosuuskunnat käytännössä

Iltapäivällä jakauduttiin työpajoihin, joissa pohdittiin mitä alustaosuuskunnat ovat käytännössä. Teemoina olivat: millaisia alustaosuuskuntia Suomi tarvitsee ja miten yhteisöllisyyttä voidaan lisätä alustaosuuskuntien avulla. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisesta teemasta datan omistajuus ja miten osuuskunnat voivat olla ratkaisu.

 

Osuustoiminta uudistuu

Alustaosuuskunta OPEN-tapahtumaan osallistui yli 80 osallistujaa niin pienistä kuin suuristakin osuuskunnista, järjestöistä ja yliopistoilta.

Professori Jukka Mähönen toimi päivän aikana kiteyttäjänä ja muistutti lopussa meitä kaikkia, että vaikka peliasetelma muuttuu kukaan ei välttämättä häviä.

”Osuustoiminnan ydin on 150 vuotta ollut, että yhdistetään omistaminen ja käyttäminen. Nyt se vain ottaa taas uuden muodon.”

 

Tapahtuman materiaalit, kuvia sekä lisää tietoa aiheesta: www.alustaosuuskunta.com

Left Menu Icon
Right Menu Icon