Keskinäisen vakuutusyhtiön hallintohenkilön pitää olla pätevä ja sopiva

Euroopan unioni on asettanut vakuutusyhtiöiden, kuten pankkienkin, hallituksen jäsenille tietyt pätevyysvaatimukset. Kokemusta ja osaamista liiketoiminnasta ja finanssialasta pitää olla.

Teksti ja kuva: MARKKU PULKKINEN
Jaa artikkeli

Euroopan unioni on asettanut vakuutusyhtiöiden, kuten pankkienkin, hallituksen jäsenille tietyt pätevyysvaatimukset. Kokemusta ja osaamista liiketoiminnasta ja finanssialasta pitää olla.

Vakuutusyhtiön on annettava Finanssivalvonnalle (Fiva) selvitys hallituksen jäsenten pätevyydestä ja sopivuudesta (fit and proper) hallintotehtäviin. Myös johtavien toimihenkilöiden osalta on laadittava sama selvitys. Määräys koskee sekä vahinko- että henkivakuutusyhtiöitä.

”Vuonna 2016 voimaan tullut Solvenssi II -direktiivi määräsi finanssialan hallinto- ja johtohenkilöille tietyn pätevyyden. Tarkastamme yhtiöiden tekemistä pätevyys- ja luotettavuusilmoituksista, täyttyvätkö direktiivin vaatimukset”, kertoo toimistopäällikkö Teija Korpiaho Fivan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvontayksiköstä.

”Kaikille hallituksen jäsenille on tietyt perusvaatimukset osaamisen suhteen. Osan vaatimuksista hallitus voi täyttää kollektiivisesti. Esimerkiksi vakuutusmatematiikan osaamista ei vaadita kaikilta, mutta kyseistä osaamista pitää löytyä hallituksesta.”

Valittavien henkilöiden pätevyys ja sopivuus on ensisijaisesti yhtiön vastuulla ja se osoitetaan yleensä henkilön ansioluettelolla. Kaikkia tarvittavia henkilötietoja vakuutusyhtiökään ei suoraan saa. Finanssivalvonta esimerkiksi tarkastaa hallintohenkilöiden rikosrekisterin ja mahdolliset luottohäiriömerkinnät. Pienet rikkeet eivät välttämättä ole este valinnalle, mutta talousrikokset ovat.

Perusasiat osattava

Aivan pystymetsästä keskinäisen vakuutusyhtiön hallitukseen, toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtajaksi ei voi nousta.

”Henkilöiltä vaaditaan ainakin liiketoimintaosaamista sekä perustietämys siitä, kuinka vakuutusyhtiö toimii ja miten korvausvastuisiin varaudutaan. Yhtiössä on paljon asiakkaiden rahaa ja niitä on hoidettava huolella.”

”Sijoitukset ovat keskeinen osa vakuutusliiketoimintaa. Siksi hallitusten jäsenten on esimerkiksi ymmärrettävä riski- ja vakavaraisuusarvion, ORSAn, tarkoitus ja sisältö. Vain silloin pystyy haastamaan yrityksen johtoa esimerkiksi sijoitusasioissa”, Korpiaho konkretisoi.

 

Jatkuva koulutus tärkeää

Jos hallintohenkilöllä ei ole vakuutusalan osaamista vielä siinä vaiheessa, kun hänet valitaan hallituksen jäseneksi, pitää se hankkia koulutuksen kautta tietyn ajan sisällä. Kaikki vakuutusyhtiöt järjestävät hallintohenkilöilleen säännöllisesti koulutuksia ja ne useimmiten riittävät. Vakuutusalaa tai sijoittamista voi opiskella muuallakin. Fivan ja yhtiön yhteisenä velvollisuutena on valvoa, että hallintohenkilöt ja johtavat toimihenkilöt täyttävät fit and proper -vaatimukset koko ajan.

Korpiaho tähdentää myös sitä, että hallituksen jäsenellä ja yhtiöllä ei saa olla merkittäviä eturistiriitoja, jotta hallintohenkilö ei joudu jääväämään itseään liian usein päätöksenteossa.

Finanssivalvonta tekee tarkastuksia vakuutusyhtiöihin ja voi silloin haastatella myös hallituksen jäseniä. Silloin on tiedettävä yhtiön keskeiset asiat.

”Yksi keskeinen seikka hallintohenkilön tehtävässä on se, että hänellä on aikaa perehtyä yhtiön asioihin ja hoitaa tehtäväänsä huolellisesti. Tärkeimpänä tavoitteena pitää aina olla vakuutettujen etujen turvaaminen”, Korpiaho muistuttaa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon