Osuuskunnista apua aktiivi­malliin ja sotepalveluihin

Meri-Lapissa työllistetään ja työllistytään osuuskuntien kautta. Aktiivimallin työssäoloehdon ja soten lähipalvelujen toteuttamisen uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia, mutta osuuskuntien markkinoinnissa on vielä paljon tekemistä.

Teksti: HILKKA JANKKILA
Jaa artikkeli

Meri-Lapissa työllistetään ja työllistytään osuuskuntien kautta. Aktiivimallin työssäoloehdon ja soten lähipalvelujen toteuttamisen uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia, mutta osuuskuntien markkinoinnissa on vielä paljon tekemistä.

Kolme vuotta toimineen Kemin Osaajien Osuuskunnan jäsen, yrityskehittäjä Timo Haikola ja viime kesänä aloittaneen keminmaalaisen Virran Voima -osuuskunnan jäsen, projektipäällikkö Eija Leppäjärvi ennakoivat osuuskuntien tuottamien paikallisten palvelujen kysynnän kasvavan sitä mukaa, kun julkiset palvelut katoavat tai loittonevat.

He tarjoavat joustavasti toimivia osuuskuntia myös aktiivimallin työssäoloehdon täyttämisen välineeksi. Osuuskunnan kautta työllistyminen tai yrittäjyyden harjoitteluhan eivät tietyin ehdoin vie työttömyysetuuksia tai oikeutta hakea starttirahaa.

”Työllistyminen ei ole automaatio vaan vaatii jäseneltä oma-aloitteisuutta ja sitoutumista työtehtäviin. Asiakkaiden tavoittaminen, oman osaamisen arvostus ja vielä sen hinnoittelu ja myyminen tuntuu monesta haastavalta”, Timo Haikola kertoo kokemuksia.

Osuuskuntayrittäjyys sopii hyvin myös korkeakoulutetuille. Lapin ja Oulun yliopiston selvityksen mukaan siitä vain puhutaan julkisuudessa liian vähän ja harva yhdistää yrittämisen, pätkätyöt ja osuuskunnan toisiinsa.

Virran Voima -osuuskunta tarjoaa tuotteita kalastusvieheistä joogamattoihin ja uniikkikoruihin. Harry Vinni tekee vieheitä ja kalastusopaspalveluja. Kuva Vinnin arkisto.

Kauppaa rajan yli

Kemin Osaajien Osuuskunta tarjoaa laajasti erilaisia viestintä-, sosiaali-, terveys- ja kauneudenhoito- sekä koti- ja cateringpalveluja. Palveluja löytyy esimerkiksi hakukoneoptimoinnnista Kiinan kulttuurin ja kielen konsultointiin sekä sävellys- ja sovitustöistä taidekäsitöihin ja taidekäsityökoulutukseen.

Virran Voimaa -osuuskunnan tarjonnassa on talonmies-, koulutus-, viestintä-, muutto-, IT- ja hyvinvointipalveluja. Tuotepuolelta löytyy kalastusvieheistä joogamattoihin ja uniikkikoruihin. Saa sieltä ostaa oppaan lohivesillekin.

Asiakkaina on kuluttajia, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Virran Voimaa -osuuskunnalla on muun muassa Keminmaan kunnan kanssa sopimus talonmiespalveluista. Kunta on myös sijoittanut siirtosopimuksella työntekijöitä osuuskuntaan ja tukee muitakin yrityksissä tai yhdistyksissä työllistyviä palkkatuella.

Osuuskuntien päämarkkina-alue on Meri-Lappi, mutta alueen yrityksille tavanomaista lähimarkkinaa on myös rajakauppa pohjoisruotsalaisille. Kemin Osaajien Osuuskunta aloittelee ulkomaankauppaakin. Yhden jäsenen luonnonkosmetiikasta on teetetty tuoteturvallisuusarviointi EU:n alueelle ja rakennettu konsultin avulla tuotebrändiä. Valmistajan ensimmäinen vientikontakti oli Espanjaan, jonne on jo myyty koe-eriä. Toiveena on löytää maahantuojia kumppaneiksi myös uusilla markkinoilla.

Esillä pitää olla

Kemin Osaajien Osuuskunnassa on yli 60 ja Virran Voimaa -osuuskunnassa yli 20 jäsentä. Jäsenmäärät nousivat. Vaikka Lapissakin osuustoiminta kasvaa vahvasti ja osuuskuntien yrityskuva positiivinen, on uusien osuuskuntien sekä niiden tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa työmaata.

Molemmat osuuskunnat levittävät ahkerasti tietoa alueen tapahtumissa, infoissa sekä kouluissa ja kursseilla. Yhteistyö alueen kuntien, työ- ja elinkeinoelämän kehittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa on tiivistä. Yhteydenottoja tulee eri verkostojen kautta ja yritysneuvojatkin ohjaavat kiinnostuneita osuuskuntien edustajien puheille.

Timo Haikolan mukaan laaja verkostoituminen on tuonut merkittävää lisäarvoa osuuskunnan kehittämiseen. Eija Leppäjärvi kiittelee, kun kaikkiin osuuskunnan tekemiin yhteistyöehdotuksiin on tartuttu.

 

Hankkeilla liikkeelle

Paula Rantapörhölä hoitaa vapaaehtois­työnä muun muassa Virran Voima -osuuskunnan toimitusjohtajan tehtäviä. Kuva Juhani Hiltunen.

Molemmat osuuskunnat ovat saaneet vauhtia kuntavetoisten työllistämishankkeiden kautta.

Kemiläinen työllistämismalli -hankkeessa kehitettiin yhteisöllinen ja tasa-arvoinen yrityshautomotyyppinen osuuskuntamalli, jonka toimipiste on Kemin Teknologiakylä -Digipoliksessa.

Jäsenille on tarjolla ohjausta ideoiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen, markkinoiden tutkimiseen ja asiakkuuksien luomiseen sekä talouden hallintaan. Halutessaan he voivat jatkaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai perustaa oman yrityksen, mitä on jo tapahtunutkin, Timo Haikola kertoo.

Virran Voima syntyi Erityistilanteen sosiaalinen työllistämismalli (EST) -hankkeen tavoiteltuna tuloksena viime vuonna. Hankkeella haravoidaan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä.

”Kun toimijoita on monilta eri aloilta, synenergiaetuja ja yhdessä tekemistä tarjoava osuuskunta on toimiva valinta. Se mielletään vähemmän yritykseksi ja enemmän ”meidän yhteiseksi jutuksi”. Toiminta onkin käynnistynyt hyvin ja asiakkaat tykkäävät ostaa paikallisia tuotteita”, Eija Leppäjärvi sanoo.

Left Menu Icon
Right Menu Icon