Kuntaministeri Anu Vehviläinen: Osuuskunnat mukaan kuntatalkoisiin

Sote-ratkaisussa on tilaa osuustoiminnalle, vakuutti kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Pellervon Päivän puheessaan. Hän totesi osuuskuntamallin soveltuvan hyvin myös tulevaisuuden kuntien rakennustyöhön.

Jaa artikkeli

Sote-ratkaisussa on tilaa osuustoiminnalle, vakuutti kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Pellervon Päivän puheessaan. Hän totesi osuuskuntamallin soveltuvan hyvin myös tulevaisuuden kuntien rakennustyöhön.

Valtioneuvoston tervehdyksen Pellervon Päivään 2017 toi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.). Hän toisti pääministeri Juha Sipilän vuosi sitten antaman lupauksen osuustoiminnan mahdollisuuksista sote-palveluiden järjestämisessä. Vehviläisen mukaan myös osuustoiminnalle riittää työsarkaa sote- ja maakuntauudistuksessa, joka merkitsee peruspalveluiden kannalta suurta muutosta.

”Näen, että osuustoiminnalla on paljon mahdollisuuksia sote-palvelujen tuottamisessa. Osuustoiminta on malli, joka antaa mahdollisuuksia niin suuremmille kuin mikroyrittäjillekin toimia soten parissa, myös keskenään yhteistoiminnassa”, totesi Anu Vehviläinen.

”Hallitus on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa mahdollistanut, että myös osuuskunnat voivat toimia palveluntuottajina. Voikin todeta, että osuustoiminta on ’uusvanha’ idea, joka sopii hyvin nykyaikaan ja muovautuu myös uuteen soteen.”

Vehviläinen muistutti, että osuustoimintayrityksiä on maassamme rekisterissä noin 5 000, joista valtaosa on pk-yrityksiä. Näistä noin 100 toimii jo valmiiksi sote-alalla.

”Jos mukaan lasketaan työosuuskunnat, jolla on sosiaalinen merkitys muun muassa työttömien työllistämisessä, määrä nousee yli tuhannella. Myös suurilla osuustoimintaryhmillä on liiketoimintaa terveydenhoitoalalla.”

Peruspalveluja vahvistettava

Vaikka täysin uusia avauksia Pellervon Päivän seminaarin 250-päinen yleisö ei ministeriltä kuullutkaan, sote on silti selvästi Anu Vehviläiselle sydämen asia.

Maaliskuussa Vehviläinen julkaisi yhdessä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan kanssa blogikirjoituksen otsikolla ”Onko maallamme malttia uudistua”.

Keskustan ministerikaksikko muistuttaa kirjoituksessaan, että perustason palveluja ja ennaltaehkäisyä pitää vahvistaa, jotta ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Näin säästyy kustannuksia kalliista erikoissairaanhoidosta.

”Tähän on tarjolla useita ratkaisuja, joista yksi on julkisen terveydenhuollon vahvistaminen valjastamalla myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita julkisen palvelun tuottajiksi”, blogissa todetaan.

Epäilemättä myös osuuskunnat kuuluvat ministerien ehdottamaan sote-työkalupakkiin.

Sote- ja maakuntauudistuksen vastuuministerit Anu Vehviläinen ja Juha Rehula ovat samalla aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta vastaavat ministerit.


Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläistä olivat vastaanottamassa Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta ja valtuuskunnan puheenjohtaja Seppo Rytivaara.

Yhteisöllisyys korostuu kuntajohtamisessa

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa Anu Vehviläisen mukaan myös suomalaista kuntaa. Se vaikuttaa kuntien toimintaan, tehtäviin ja rahoitukseen.

”Samalla kuntien rooli on uudistumassa. Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat maakuntien perustamisen myötä. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli.”

Vehviläinen arvioi uudistuksilla olevan kuntien tehtävien lisäksi vaikutusta myös kuntien toimintatapoihin. Tulevaisuuden kuntajohtamisessa korostuvat ministerin mukaan elinvoiman, hyvinvoinnin, sopimuksellisuuden sekä kumppanuuden ulottuvuudet ja verkosto- sekä konsernijohtaminen.

”Yhteisöllisyys nousee näkyvämmäksi osaksi kuntien toimintaa ja kumppanuuksien kautta taataan niin yhteistyötahojen kuin kunnan toimintaedellytykset ja onnistuminen eri tehtävien hoidossa”, linjasi Vehviläinen.

Hän korosti, että osuustoimintamalli sopii erinomaisesti osaksi tulevaisuuden kunnan rakentamista, sillä se on ennen kaikkea yhteisöllisen yrittämisen muoto. Osuustoiminnan kautta voidaan edistää esimerkiksi työllisyyttä, yrittäjyyttä ja osallisuutta.

”Kunta voi toisaalta palvelustrategiallaan ja hankinnoillaan tukea osuuskuntien syntyä. Kyse on ennen kaikkea yhteisestä työstä yhteisen hyvän rakentamiseksi. Se on niin tulevaisuuden kunnan kuin osuustoiminnankin ydintä.”

 

Luja arvopohja yhdistää

Anu Vehviläinen sanoi tuovansa valtioneuvoston tervehdystä Pellervon Päivään satavuotiaan Suomen hengessä.

”Osuustoimintaa on Suomessa ollut jo 1800-luvun puolella ja sillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi kuten osuustoiminta ovat menestystarinoita.”

”Jos mittaamme oikeudenmukaisen ja reilun yhteiskunnan mittareilla, satavuotias isänmaamme on demokratian, oikeusvaltion, tasa-arvon ja naisten aseman, koulutuksen tai sananvapauden suhteen menestyjä. Myös osuustoiminta on menestynyt samojen mittareiden kautta.”

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
Kuvat: OLLI HÄKÄMIES

Left Menu Icon
Right Menu Icon