Tiimiakatemia tienraivaajana

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelmaa toteuttava yksikkö, joka on perustettu jo vuonna 1993. Se on Suomen ensimmäinen oppilaitos, jossa osuuskuntia on käytetty yrittäjyyskoulutuksen tukena.

Jaa artikkeli

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yritystoiminnan kehittämisen koulutusohjelmaa toteuttava yksikkö, joka on perustettu jo vuonna 1993. Se on Suomen ensimmäinen oppilaitos, jossa osuuskuntia on käytetty yrittäjyyskoulutuksen tukena. Alun perin tiimit toimivat yhdistyksinä, mutta muutaman vuoden jälkeen yleiseksi toimintamuodoksi vaihtui osuuskunta.

Kunkin vuosikurssin opiskelijat jaettaan tiimeihin Belbinin tiimiroolitestin avulla. Testillä varmistetaan, että tiimi muodostuu jäsenistöltään tarpeeksi monipuoliseksi. Tiimiin pyritään saamaan taipumuksiltaan erilaisia jäseniä aina toteuttajista innovaattoreihin. Valitut tiimit sitten päätyvät ensimmäisten kuukausiensa aikana perustamaan omia osuuskuntiaan.

 

Tiimille valitaan vuosittain vaihtuva johtoryhmä. Siihen kuuluvat tiimiliideri eli toimitusjohtaja, asiakaspäällikkö, viestintäpäällikkö sekä talouspäällikkö. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma erikoistehtävänsä, mutta johtoryhmä toimi myös koko tiimin johdossa normaalin yrityksen tapaan.

Tiimiakatemian metodiin kuuluvassa kuuluvissa tiimi-istunnoissa, joita kutsutaan treeneiksi, tiimiyrityksen tiimiyrittäjät eli osuuskunnan jäsenet käyvät läpi tiimiyrityksen asioita, oppimistaan sekä koulutusohjelmaan sisältyvää kirjallisuutta. Treenejä on viikon aikana kaksi, jotka molemmat kestävät 4 tuntia. Niissä on aina läsnä tiimivalmentaja, jona toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori. Valmentajan tehtävänä on sparrata tiimiä ja antaa heille tukea projekteissa, ei niinkään ohjata tai opettaa.

Tiimiakatemialla tapahtuvan tradenomikoulutuksen opetussuunnitelma on rakennettu eri oppiaineiden päälle. Kursseja on muun muassa johtamisesta, yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloudenhallinnasta, myynnistä ja kansainvälistymisestä. Kursseja ei pääasiassa suoriteta luokassa, vaan tekemällä käytännön projekteja, lukemalla aiheeseen sopivaa kirjallisuutta sekä suunnittelemalla ja reflektoimalla omaa oppimista.

Opintojen aikana luettavat kirjat valitaan Tiimiakatemian perustajan ja aiemman päävalmentajan, OT-lehden lukiojoillekin tutun, Johannes Partasen kirjoittamasta Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat -luetteloteoksesta, johon on listattuna tuhat kirjaa eri kategorioista aina myynnistä itsensä johtamiseen. Kirjoja valittaessa pyritään valitsemaan ajankohtaisiin oppimishaasteisiin liittyvää kirjallisuutta. Tiimiakatemian aikana suoritetaan 120 kirjapistettä. Luetteloteoksessa esitellyt kirjat ovat yhdestä kolmeen pistettä. Keskimääräinen tiimiyrittäjä lukee noin 70 kirjaa opintojensa aikana.

 

Ennen valmistumista tiimiyrittäjät ehtivät tekemään suuren määrän erilaisia projekteja niin jyväskyläläisille kuin valtakunnallisille yrityksille. Projektit tiimiyrittäjät myyvät pääasiassa itse. Ne liittyivät usein myyntiin, markkinointiin ja tapahtuman järjestämiseen. Viime aikoina tiimiakatemialaiset ovat kunnostautuneet kesäkahviloiden ja -ravintoloiden pyörittäjinä. Projektien hankkimisessa opiskelijat käyttävät usein apuna myös omia verkostojaan. Monella on valmistuttuaan mahdollisuus toimia joko asiakasyrityksissä tai perustaa oma.

Osuuskuntamuoto mahdollistaa hyvin tiimiyrityksen toiminnan. Kun metodi on itsessään tasa-arvoisuutta korostava ja osuuskunnan jäsenistö kohtaa hyvin usein, saavat kaikki jäsenet äänensä kuuluviin.

Tiimiakatemialta valmistuvien yrittäjäksi päätymisprosentti on 37 prosenttia ja työllistyvyys on lähes 100 prosenttia. Syksyllä 2016 Tiimiakatemialla siirryttiin malliin, jossa opiskelijat hakevat koulutukseen vasta ensimmäisen normaalin tradenomikoulutusvuoden jälkeen. Aiemmin opinnot suoritettiin kokonaan Tiimiakatemialla.

 

MATTI KETOLA
Kirjoittaja työskentelee verkkoviestintäkoordinaattorina Pellervossa. Hän opiskeli tradenomiksi Tiimiakatemialla vuosina 2007-2011 ja toimi tiimiyrittäjänä Osuuskunta Cromitassa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon