Vuorineuvos Simo Palokangas: Ennakoiva tapa toimia varmistaa menestyksen

”Toimitusjohtajan tulisi pyrkiä näkemään asioita mahdollisimman pitkälle, 5-10 vuotta eteenpäin”, sanoo vuorineuvos Simo Palokangas, jonka mielestä monet yritysten ongelmista johtuvat siitä, että tulevaisuutta ei ole pohdittu riittävästi.

Jaa artikkeli

 

”Toimitusjohtajan tulisi pyrkiä näkemään asioita mahdollisimman pitkälle, 5-10 vuotta eteenpäin”, sanoo vuorineuvos Simo Palokangas, jonka mielestä monet yritysten ongelmista johtuvat siitä, että tulevaisuutta ei ole pohdittu riittävästi.

Tulevaisuuden ennakointiin ei ole yksinkertaista oppia tai selvää ohjenuoraa. Yritysjohdossa on vain pysyttävä mukana oman alan kehityksessä ja huomattava heikotkin signaalit. Toimeen on myös tartuttava nopeasti ja muutettava suunnitelmia, jotta voi käyttää avautuvat mahdollisuudet oikeaan aikaan.

Simo Palokangas on monesti valittu yrityksen johtoon sellaisessa vaiheessa, kun nämä ovat olleet kriisissä. Kaikki vaaran merkit ovat olleet näkyvissä, mutta niihin ei reagoitu ajoissa. Kriisissä on useimmiten ollut kyse johdon ja hallinnon näköalattomuudesta.

”Lähtötilanne piti selvittää ja keskeiset strategiset linjanvedot piti esimerkiksi HK:ssa tehdä etukäteen. Taloon tultua piti tietää, mitä on tehtävä ja kuka sen tekee. HK oli niin syvällä, että talosta piti laittaa pois johtajat, jotka olivat ajaneet yrityksen ongelmiin. Riuska toiminta oli rahoittajille näyttö, että korjausliike on käynnistetty.”

Ulkoisen ympäristön lisäksi yrityksen sisällä on paljon asioita, joista toimitusjohtajan on oltava perillä. Menestymisen kannalta keskeistä on, että oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä. Lisäksi yritykseen tulisi saada aikaan kulttuuri, joka sallii avoimen vuorovaikutuksen.

”Yrityksen toimitusjohtajan tulee hallita liiketoiminta toimialallaan, mutta aina vain tärkeämpää on kyky motivoida alaisia ja saada heidät toimimaan tavoitteiden mukaan. Ihmisten johtaminen tulee sitä tärkeämmäksi mitä korkeammalla organisaatiossa ollaan.”

 

Osuuskunnat toimivat pitkäjänteisesti

Osuuskunta on Simo Palokankaan mielestä yritysmuotona osoittanut elinvoimansa yli sadan vuoden historiansa mittaan. Suomalaiset osuuskunnat ovat muuttuneet paljon, mutta suurin muutos on lähtöisin ympäristön muutoksesta.

”Maailma on tällä hetkellä kovin erilainen kuin työuraa aloittaessani. Silloin osuuskunnissa saattoi olla vielä järjestömäistä johtamista, josta on sittemmin päästy lähes kokonaan eroon.”

Osuuskunnan johtamisessa on esimerkiksi pörssiyhtiöihin verrattuna joitakin erityispiirteitä, mutta itse liiketoiminnan johtamisessa ei ole yritysmuodosta johtuvia eroja.

”Puhtaassa osuuskunnassa tuloksen jako poikkeaa osakeyhtiöistä. Osuuskunnan tehtävänä on turvata jäsentensä toimentulo pitkälle tulevaisuuteen. Tämä asettaa niin toimivalle johdolle kuin hallituksellekin erilaisia vaatimuksia.”

Pörssiyhtiöiden hyvä puoli on Simo Palokankaan mielestä niiden läpinäkyvyys. Yhtiön johdon on neljännesvuosittain kerrottava sijoittajille ja suurelle yleisölle, miten tulos on kehittynyt ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Osuuskunnassa tulosta käsitellään julkisesti vain kerran vuodessa.

Toisaalta osuustoiminnallisessa yrityksessä toimitusjohtajalla on yksi tehtävä enemmän kuin muissa yritysmuodoissa: ”Johtajan on huolehdittava myös siitä, että osuuskunnan jäsenet ja erityisesti hallinnossa mukana olevat näkevät ja erottavat omistajan roolin tavarantoimittajan roolista”

 

Yhteispeliä yrityksen johdossa

Toimitusjohtajan ja osuuskunnan hallinnon yhteispelissä ovat Simo Palokankaan mukaan keskeisiä asioita suoruus, avoimuus ja läpinäkyvyys. Näiden avulla voi saavuttaa luottamuksen.

”Keskeistä on toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vuorovaikutus. Puheenjohtajalla pitää olla kykyä ja asennetta niin, että vuorovaikutus toimii. Puheenjohtajan tulisi lisäksi olla perillä yrityksen asioista ohi toimitusjohtajan.”

Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenten puuttuminen yrityksen päivittäiseen toimintaan ohi toimitusjohtajan ei voi tulla kyseeseen. Hallituksen puheenjohtajan pitää kuitenkin olla niin lähellä toimitusjohtajaa, että hän näkee mihin suuntaan toimitusjohtaja on yritystä ohjaamassa ja voi puuttua tilanteeseen, jos näkee suunnan vääräksi. Toimitusjohtajalle ei kuitenkaan saa tulla tunne, että häntä kytätään.

”Toimitusjohtajan pitää olla yrityksen moottori, ei ole hyvä, että hän toteuttaa vain muiden ideoita.”

Luottamusjohdon tehtävä tulee aina vain vaativammaksi osuustoiminnallisten yritysten kasvaessa ja kansainvälistyessä. Ajankäyttökin saattaa olla ongelma, kun hallintohenkilön on samaan aikaan hoidettava omaa yritystään.

”Hallitusta ei ole hyvä asettaa tilanteeseen, jossa sen on tehtävä uudesta, merkittävästä asiasta äkkinäisiä päätöksiä. Tuottajaosuustoiminnassa hallinnon erityispiirre on se, että päätöksenteolle tarvitaan runsaasti aikaa”, Palokangas korostaa.

Lännen Tehtaissa Simo Palokangas toimi samaan aikaan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Tällainen malli ei kuitenkaan ole hänestä kovin hyvä, koska siinä tavallaan hallituksen jäsenet tulevat toimitusjohtajan alaisiksi.

Enemmän hyviä päätöksiä

Simo Palokangas on johtanut menestyksellä useita tuottajaomisteisia yrityksiä. Yksi toiminnan ohjenuorista on se, että riittää, jos päätöksistä 70-80 prosenttia on hyviä.

”Yritys ei ota tarpeeksi riskejä ja voi menettää liiketoimintamahdollisuuksia, jos kaikki päätökset ovat oikein. Ongelmia on tiedossa, jos virheellisten päätösten osuus kasvaa liian suureksi.”

Simo Palokangas tuntee huoltaa Suomen elintarvikesektorista.

”Kassavirran siirtyminen viljelijöiltä ja teollisuudelta kaupalle on jatkunut. Tämä ei voi jatkua loputtomiin, muuten viljelijöiden kestokyky loppuu.”

Kaupan alalla ulkomaiset kilpailijat toimivat kevyellä rakenteella ja niiden pitää tehdä tulosta vain yhteen paikkaan, se tekee niistä erityisen pahoja kilpailijoita. Kotimaisten kauppaketjujen vastaus tähän on ollut halpuuttaminen, jonka maksumiehiä ovat viljelijät ja elintarviketeollisuus.

”Maataloudessa rakennemuutos on edennyt vauhdilla. Tähän saakka tuottajamärän väheneminen ei ole vähentänyt tuotantoa. Rakennemuutos sinänsä ei ole riski, se on riski, jos isotkaan tilat eivät enää kannata.”

Simo Palokangas toimii edelleen kahden yrityksen hallituksessa ja seuraa osakkeenomistajana aktiivisesti yrityksiä, joita on aikanaan johtanut. HKScanista hän on ollut huolissaan jo pitkään, mutta uskoo että uusi toimitusjohtaja oli hyvä valinta.

Vuorineuvos Simo Palokankaan kirja ”Kymmenen vuotta etuajassa. Toimitusjohtaja tuottajaomisteisessa yrityksessä” ilmestyi Pellervo Seuran kustantamana syyskuussa. Kirjaa on tilattavissa Pellervosta: www.pellervo.fi

Left Menu Icon
Right Menu Icon