Osuustoiminta-lehti lukijoidensa arvostuksessa

Osuustoiminta-lehden lukijat pitävät lehteä asiantuntevana, kiinnostavana ja monipuolisena. Parantamisen varaa nähtiin tulevaisuuden haasteista ja pien-/uusosuustoiminnasta kirjoittamisesta.

Jaa artikkeli

Osuustoiminta-lehden lukijat pitävät lehteä asiantuntevana, kiinnostavana ja monipuolisena. Parantamisen varaa nähtiin tulevaisuuden haasteista ja pien-/uusosuustoiminnasta kirjoittamisesta.

OT-lehti teetti elo-syyskuussa lukijatutkimuksen TNS Gallupilla. Sähköinen kutsu lähetettiin lähes 1400:lle lehden tilaajalle. Vastauksia tutkimukseen kertyi 249, vastausprosentin ollessa noin 20 prosenttia. Edellisen kerran OT-lehden lukijoiden mielipiteitä on kyselty yhdeksän vuotta sitten vuonna 2005.

Lehden lukijoista valtaosa (51 %) on hallintohenkilöitä. Liikkeenjohdossa tai muissa johtotehtävissä toimii 40 prosenttia lukijoista ja opetus- tai neuvontatehtävissä lähes joka kymmenes. Joka kolmas toimii pankki ja/tai vakuutustoimialalla ja joka neljäs on mukana tuottajaosuuskuntien toiminnassa. Joka kuudennella on kytkös vesiosuuskuntaan, järjestöissä ja muissa pienosuuskunnissa lukijoista toimii useampi kuin joka kymmenes. Vain joka viides lukija on alle 50-vuotias, sen sijaan useampi kuin joka toinen on 50-60-vuotias.

Lehteä pidetään asiantuntevana, kiinnostavana ja monipuolisena

Lehden sisältöä piti asiantuntevana 94 prosenttia lukijoista, loput olivat asiasta osittain samaa mieltä. Ainoastaan yksi vastaaja ei pitänyt lehden sisältöä asiantuntevana. Lehteä koskevista väittämistä  toiseksi korkeimmalle nousi väittämä, että lehti auttaa ymmärtämään osuustoiminnan erityispiirteitä, jonka kanssa samaa mieltä oli useampi kuin neljä viidestä. Sisältöä kiinnostavana ja lehteä monipuolisena piti useampi kuin kaksi kolmesta lukijasta.

Viimeisen vuoden aikana menty parempaan suuntaan

Osuustoiminta-lehteä uudistettiin viime vuonna rankalla kädellä. Lukijoiden mielestä uudistus tuli tarpeeseen ja on onnistunut. Kaikista vastaajista yli 40 prosenttia sanoi, että lehti on viimeisen vuoden aikana mennyt parempaan suuntaan sekä sisällöltään, että ulkoasultaan. Yli puolet vastaajista ei ollut huomannut muutosta tai piti muutoksen jälkeistä lehteä yhtä hyvänä kuin entinenkin. Ainoastaan prosentti, eli kolme vastaajaa, oli sitä mieltä että lehti on mennyt sisällöltään heikompaan suuntaan.

Kun vastaajilta kysyttiin avoimesti missä lehti on onnistunut, nousi yleisimmin esiin juuri ulkoasun uudistaminen.

Lukijoiden lehdelle antaman kouluarvosanan keskiarvo oli 8,25. Kaksi viidestä antoi lehdelle kiitettävän arvosanan ja lähes puolet kasin. Parhaan keskiarvon lehti sai tutkimusten parissa toimivilta ihmisiltä, kun arvosana kohosi jo 9- tasolle.

Lehden kiinnostavimpia juttuja ovat reportaasit ja ajankohtaiset uutiset

Erilaiset reportaasit osuustoimintayrityksistä kiinnostavat lukijoita ylivoimaisesti eniten. Näin ilmoitti seitsemän kymmenestä. Seuraavaksi suosituin aihe on ajankohtaiset uutiset, jotka kiinnostivat kolmea viidestä lukijasta. Myös yritysanalyysit ja uusien ideoiden esittely kiinnosti puolia lukijoista.

Tulevaisuudessa haluttaisiin enemmän käytännön kokemuksia

Tulevaisuudessa lehdeltä toivottiin enemmän käytännön kokemuksia osuustoimintayrityksistä, tulevaisuuden toimintaympäristön muutosta ennakoivia artikkeleita sekä juttuja johtamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä. Lähes joka toinen toivoi myös juttuja joissa avattaisiin osuustoiminnallisten yritysten strategioita hieman enemmän sekä juttuja pienosuustoiminnan onnistumisista ja epäonnistumisista.

Muita kiinnostavia ja/tai yritykselle hyödyllisiä teemoja olisivat lukijoiden mielestä hyvä hallintotapa ja johtaminen osuustoimintayrityksissä. Joka toinen piti kiinnostavana myös osuustoiminnan roolia yhteiskunnassa ja osuustoiminnan omistajaohjausta.

Valtaosa lukee lehdestä useampia juttuja

Lehden lukijoista kolmannes lukee lehdestä suurimman osan ja toinen kolmanneskin lukee useampia juttuja joka lehdestä. Viidennes vain selailee lehteä ja lukee satunnaisesti jonkun jutun. Lehden varsinaisista lukijoista (ne jotka lukevat lehdestä useampia juttuja) peräti yhdeksän kymmenestä pitää lehteä itselleen tärkeänä ja jopa 95 prosenttia aikoo jatkossakin lukea lehteä. Puolet lehteä lukevista ei mielellään haluaisi korvata lehteä sähköisellä versiolla, kolmannes olisi valmis osittain korvaamaan. Vain joka seitsemäs varsinaisista lukijoista olisi valmis korvaamaan paperiversion kokonaan sähköisellä versiolla.

Tulevaisuuden haasteet paremmin esiin

Vastaajilta tiedusteltiin avoimesti missä asioissa lehdellä olisi parantamisen varaa. Parannettaviksi asioiksi lukijoiden mielessä nousivat tulevaisuuden haasteiden ja muutosten ennakoinnista kertovat jutut. Myös pien-/uusosuustoiminnasta toivottiin enemmän juttuja ja esimerkkejä. Osan mielestä omistajanäkökulman rinnalla voisi korostaa myös asiakasnäkökulmaa.

Henkilökuvia ja henkilöhaastatteluja toivoi myös moni erityisesti luottamustehtävissä toimivista henkilöistä. Muuten toiveet olivat hajanaisia ja yksittäisiä, niihin lukeutui muiden muassa pankkitoiminnan muutosten käsittely, tiukat analyysit ja osuustoiminnan erityispiirteiden esiintuominen.

Left Menu Icon
Right Menu Icon