ICA:n yleiskokous ensi kertaa Afrikassa

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n yleiskokous ja konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella. Marraskuun alussa Kapkaupungissa pidetyssä kokouksessa oli osallistujia lähes 90:stä eri maasta.

Jaa artikkeli

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n yleiskokous ja konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella. Marraskuun alussa Kapkaupungissa pidetyssä kokouksessa oli osallistujia lähes 90:stä eri maasta.

Virallisen kokouksen keskeisiä asioita olivat vaalit uuden hallituksen valitsemiseksi. Ehdokkaiden kampanjointi oli alkanut jo kuukausia aiemmin.
Valituiksi tulleet viisitoista henkilöä edustavat kattavasti eri maanosia, erityyppisiä organisaatioita ja monipuolista osaamistaustaa. Suomen ja Pohjoismaiden näkökulmasta merkittävä asia on se, että järjestöneuvos Anne Santamäki tuli uudelleenvalituksi ICA:n hallitukseen.

Uuden vuosikymmenen symboli

ICA julkisti Kapkaupungissa myös uuden logon. Se on symboli osuustoiminnan alkaneelle vuosikymmenelle. Uusi logo kuvaa myös osuustoiminnan uutta identiteettiä, jota järjestö on pitkäjänteisesti rakentanut. Merkin on suunnitellut brittiläinen osuuskunta Calverts. ICA:ssa toivotaan, että kaikki osuustoimintayritykset – myös Suomessa – ottaisivat käyttöön uuden COOP -merkin. Lue lisää: www.identity.coop

Pääoman saanti osuuskuntien huoli

Yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä konferenssissa oli esillä useita eri teemoja muun muassa ruokaketjun turvallisuus, osuuskunnat hyvinvointipalveluiden tuottajina ja osuuskunnat koulutuksen edistäjinä. Myös osuuskuntien rahoituskysymystä käsiteltiin muutamissa puheenvuoroissa. ICA:n pääjohtaja Charles Gould muistutti, että kaikki osuuskunnat tarvitsevat rahoitusta, vaikka ne eivät olisi yrityksinä erityisen pääomaintensiivisiä.

Usein osuuskunnat keskittyvät ratkaisemaan muita asioita ja unohtavat pääoman hankinnan turvaamisen. Rahoituksen hankkimiseen on kuitenkin olemassa useita erilaisia malleja, joita tutkimaan on ICA:ssa perustettu oma työryhmä. Esille tuotiin esimerkiksi jäsenten vapaaehtoiset osuudet, korkeampaa tuottoa edustavat jäsenbondit tai rahoituksen löytäminen yhteistyössä partneriyritysten kanssa.

Nämä kysymykset koskettavat myös pieniä osuuskuntia. Kanadan Quebecissä onkin aloittanut pienten ja uusien osuuskuntien rahoittamiseen keskittyvä rahasto, jonka taustalla ovat Desjardins Group sekä valtio. Tästä kertoi ICA:n hallituksen kanadalainen jäsen Monique Leroux.

Italialainen Gianluca Salvatori, joka on yksi maailman osuuskuntia kuvaavan tilastojulkaisun tekijöistä, totesi osuuskuntien selvinneen talouskriiseistä muita yritysmuotoja paremmin. Osuuskuntamallin edistämiseksi kaivattaisiin kuitenkin entistä parempaa ja tarkempaa tietoa, esimerkiksi tiivistämällä kansallisten tilastoviranomaisten ja muiden tilastojen tekijöiden yhteistyötä. Uusin tilastoraportti löytyy verkosta osoitteesta: www.monitor.coop

Pienistä kokousjärjestelyihin liittyvistä teknisistä ongelmista huolimatta sekä yleiskokous että konferenssi olivat kokonaisuutena onnistuneita. Kokousmateriaalit löytyvät ICA:n verkkosivuilta, osoitteesta: http://ica.coop/

Teksti: JUHANI LEHTO

Left Menu Icon
Right Menu Icon