Tasa-arvokysymykset ovat ajankohtaisia niin osuustoimintayrityksissä kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Ministeri Thomas Blomqvist: Tasa-arvoasiat osuuskunnissa melko hyvällä mallilla