Meillä ja maailmalla

Kun puhutaan suomalaisista keksinnöistä, nostetaan esiin Maiju Gebhard, eikä suotta. Astiakuivauskaapin keksimisestä tutuksi tullut nimi, mutta hän on paljon muutakin. Suomalaisen työn tehostamisen ja emännän toimien helpottaminen olivat hänelle sydämen asioita.

Gebhard – seurapiirikomedia Maijusta

Huhtikuun 7. päivä järjestetyn Pellervon Päivän tavoitteena oli koota osuustoiminnan aktiiveja yhteen mielenkiintoisten aiheiden äärelle. Vuorovaikutusta haettiin myös verkon avulla, ja käytössä oli jälleen HowSpace -verkkoalusta – viime vuonna saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Ennakkokeskustelu päivän teemoista aloitettiin viikkoa aiemmin, ja se oli myös kaikkien esiintyjien pohjamateriaalina heidän valmistautumisessaan.

Pellervon Päivä kokosi jälleen myös verkkokeskustelun äärelle

”Eletään epävarmuuden aikoja, eikä kukaan osaa vastata kysymyksiini,” huokaisi eräs vastaaja, kun Osuustoimintakeskus Pellervo kyseli sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavilta tai alaan muuten läheisesti liikeidealtaan liittyviltä osuuskunnilta ajatuksia aluevaalien jälkeen koittavasta tulevaisuudesta.

Sote-alan osuuskunnat kaipaavat tietoa

Hollantilaisessa Herenboeren-osuuskunnassa tuotannosta vastaa palkattu ammattilainen. Osuuskunnan jäsenet päättävät mitä tilalla tuotetaan, voivat halutessaan auttaa tilan töissä ja saavat elintarvikkeet itselleen.

Ruokaa yhteisvoimin

Vuonna 1936 Yhdysvaltojen silloinen presidentti Franklin D. Roosevelt aloitti maaseudun sähköistämisohjelman, jonka sallimien lainojen avulla jo perustetut sähköosuuskunnat pystyivät laajentamaan investointejaan. Myös uusia sähköosuuskuntia perustettiin ympäri maata.

Pienen ison veden sähköistys

Vesihuollossa luonnon ääriolosuhteet voivat aiheuttaa monenlaisia yllätyksiä ja pidemmänkin ajan haasteita. Kuinka olosuhteiden nopeat muutokset voivat vaikuttaa vesiosuuskuntien toimintaan? Voiko seurauksiin vaikuttaa?

Vesiosuuskunta sään äärioloissa

Left Menu Icon
Right Menu Icon