Osuustoiminnan opetus – korkeakouluopiskelijan näkökulma

Laskentatoimen opiskelija Vilma Hakala viimeistelee gradua, joka käsittelee osuuskaupan tehtävää hallinnon näkökulmasta.

Teksti Vilma Hakala
Jaa artikkeli

Osuustoiminta ei ole tullut opinnoissani vastaan ennen kevään 2022 laskentatoimen maisterivaiheen Capstone-kurssia, joka perustui pienryhmissä eri case-organisaatioille tehtäviin ja esitettäviin tosielämän projekteihin. Ryhmämme sai projektikseen S-mobiilia koskevan casen, jossa perehdyttiin osuustoimintaan, osuustoimintayrityksen tuloksellisuuteen ja osuuskaupan jäsenen saamaan hyötyyn. Pyrkimyksenämme oli antaa konkreettisia ideoita S-mobiilin palvelujen kehittämiseksi jäsenen näkökulmasta. Myöhemmin pääsimme myös esittämään työtämme S-ryhmän aamukahvitilaisuudessa asiakasomistajuuden parissa toimiville ihmisille.

Kurssi sytytti innostuksen osuustoimintaan, ja osallistuinkin syksyllä 2022 Aallossa ensi kertaa järjestetylle osuustoiminnan kurssille. Sattumallakin oli tähän osuutta, sillä tarvitsin yhden kurssin lisää graduseminaarin opintopisteiden muutoksen myötä. Osallistuminen kurssille vahvisti ajatuksiani osuustoiminta-aiheisen pro gradu -tutkielman teosta, joten kysyin vinkkejä aiheista Taavi Heikkilältä, joka oli mukana kurssilla Executive in Residence -tehtävänsä kautta. Hän auttoi minua myös case-organisaation löytämisessä.

Onnistumisen mittarit haltuun

Viimeistelen parhaillaan gradua, joka käsittelee osuuskaupan osuustoiminnallista tehtävää ja sen toteutumisen arviointia hallinnon näkökulmasta. Tutkimuskohteena on Osuuskauppa Arina, joka raportoi kokonaisonnistumisen mittarina osuustoiminnallista tulosta. Graduani varten haastattelin Arinan hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.
Koen osuustoiminnan kurssin tarjonneen hyvän pohjan graduani varten. Ymmärryksen lisäämiseksi osallistuin myös kevään 2023 Pellervon Päivään, jossa muun muassa esiteltiin osuuskaupan hallintoon liittyvää tutkimusta. Samalla pääsin keskustelemaan yritysmallin parissa toimivien ihmisten kanssa.

”Olen kokenut osuustoiminnan kurssit innostaviksi, hyödyllisiksi ja käytännönläheisiksi.”

Viime syksynä Aallossa järjestettiin toistamiseen osuustoiminnan kurssi, jossa sain toimia kurssiassistenttina. Olen kokenut molemmat osuustoiminnan kurssit innostaviksi, hyödyllisiksi ja käytännönläheisiksi. Kurssien kohokohtia olivat Zoomissa järjestetyt paneelikeskustelut, joissa opiskelijat pääsivät esittämään kysymyksiä suurten suomalaisten osuustoimintayritysten hallinnon ja johdon edustajille. Toivon kyseisen kurssin saavan jatkoa ja että osuustoiminta olisi kurssitarjonnassa muutenkin vahvemmin esillä.

Olen useamman osuustoimintayrityksen jäsen, mutta vasta viimeisen kahden vuoden aikana osuustoiminnallinen yritysmuoto, toiminnan tarkoitus ja omistajuus ovat konkretisoituneet itselleni. Vaikka koen, että näkökulmani osuustoiminnasta on vielä kapea, uskon, että tähänastisista opeistani, kokemuksistani ja verkostoitumisesta osuustoiminnan parissa toimivien ihmisten kanssa on hyötyä työelämässä tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on laskentatoimen maisteriopiskelija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Left Menu Icon
Right Menu Icon